Twój postęp:

0%

Podaj imię i nazwisko osoby poszkodowanej

Podaj adres osoby poszkodowanej

Podaj numer telefonu

Podaj numer szkody

Wybierz towarzystwo ubezpieczeń

Podaj adres towarzystwa ubezpieczeń

Podaj pełną nazwę banku

Podaj numer rachunku bankowego

Jeżeli odszkodowanie odbiera osoba trzecia - podaj imię i nazwisko (lub nazwę firmy)

Jeżeli odszkodowanie odbiera osoba trzecia - podaj jej adres zamieszkania

Jeżeli odszkodowanie odbiera osoba trzecia - podaj nazwę jej banku

Jeżeli odszkodowanie odbiera osoba trzecia - podaj jej numer konta bankowego

Wstecz