Odszkodowania Olsztyn, uzyskaj odszkodowanie w Olsztynie

Centrum odszkodowań

Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat doznałeś szkody osobowej lub majątkowej, to na 99% Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło Twoje odszkodowanie.

Dalej

czytaj więcej »

Oferta produktów

Szkoda w pojeździe

Szkoda w pojeździe

Sprawdź
Szkoda w rolnictwie

Szkoda w rolnictwie

Sprawdź
Szkoda w wypadku przy pracy

Szkoda w wypadku przy pracy

Sprawdź
Szkoda przy zniszczonym budynku

Szkoda przy zniszczonym budynku

Sprawdź
Odzyskiwanie środków z OFE

Odzyskiwanie środków z OFE

Sprawdź
Odszkodowanie po śmierci członka rodziny

Odszkodowanie po śmierci członka rodziny

Sprawdź

Jak to działa?

helpfind::/home/home.section1.subsection.img1alt

helpfind::/home/home.section1.subsection.title1

helpfind::/home/home.section1.subsection.description1 helpfind::/home/home.section1.subsection.arrowAlt
helpfind::/home/home.section1.subsection.img2alt

helpfind::/home/home.section1.subsection.title2

helpfind::/home/home.section1.subsection.description2 helpfind::/home/home.section1.subsection.arrowAlt
helpfind::/home/home.section1.subsection.img3alt

helpfind::/home/home.section1.subsection.title3

helpfind::/home/home.section1.subsection.description3 helpfind::/home/home.section1.subsection.arrowAlt
helpfind::/home/home.section1.subsection.img4alt

helpfind::/home/home.section1.subsection.title4

helpfind::/home/home.section1.subsection.description4 helpfind::/home/home.section1.subsection.arrowAlt
helpfind::/home/home.section1.subsection.img5alt

helpfind::/home/home.section1.subsection.title5

helpfind::/home/home.section1.subsection.description5

Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania Olsztyn

Aby świadczenia powypadkowe z polisy OC mogły zostać przyznane, osoby poszkodowane powinny przedstawić ubezpieczycielowi szereg różnych dokumentów. Najważniejsze będą faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki przez poszkodowanego. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, rehabilitacji oraz uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Poszkodowany powinien również zadbać o skompletowanie dokumentacji medycznej, aby potwierdzić doznane obrażenia ciała, łącznie z przebiegiem ich leczenia. W tym celu przydatne będą opinie wystawione przez lekarzy, wypisy szpitalne, skierowania na badania czy zwolnienia lekarskie.

Odszkodowanie to nie jedyne świadczenie powypadkowe, o jakie może ubiegać się poszkodowany. Należy również wspomnieć o zadośćuczynieniu, czyli rekompensacie za doznane szkody osobowe, spowodowane wypadkiem. Można zaliczyć do nich ból, smutek, cierpienie oraz inne negatywne odczucia psychiczne. Wysokość zadośćuczynienia powinna być adekwatna do poniesionych strat moralnych, ale z drugiej strony bardzo trudno jest wycenić szkody niematerialne. To zadanie najlepiej zlecić doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Uzyskaj wyższe odszkodowanie Olsztyn z kancelarią odszkodowawczą

Decyzje wydawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, nie zawsze są korzystne dla poszkodowanych. W przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania, niezbędne będzie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Najlepiej w tym celu skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która pomoże sporządzić odpowiednie pismo. Ponadto wsparcie prawnika to bardzo często jedyna szansa na wyższe odszkodowanie i pozostałe świadczenia.

Dlaczego my?

helpfind::/home/home.section5.img1alt

helpfind::/home/home.section5.title1

helpfind::/home/home.section5.description1

helpfind::/home/home.section5.img2alt

helpfind::/home/home.section5.title2

helpfind::/home/home.section5.description2

helpfind::/home/home.section5.img3alt

helpfind::/home/home.section5.title3

helpfind::/home/home.section5.description3

helpfind::/home/home.section5.img4alt

helpfind::/home/home.section5.title4

helpfind::/home/home.section5.description4

Historie klientów z Olsztyna

Nasz oddział w Olsztynie

helpfind

Oddział w Olsztynie
DirectInfo Sp. z o.o.

helpfind

KRS 0000385405

NIP 6222763569

REGON 301735830