Twój postęp:

0%

Podaj numer szkody komunikacyjnej

Podaj datę szkody

Podaj numer polisy PZU

Podaj datę zawarcia polisy PZU

Podaj markę pojazdu

Podaj model pojazdu

Podaj rocznik pojazdu

Podaj numer decyzji w sprawie odszkodowania z PZU

Podaj datę decyzji w sprawie odszkodowania z PZU

Podaj wysokość odszkodowania otrzymanego z PZU

Podaj wartość rynkową pojazdu sprzed zdarzenia podaną w decyzji PZU

Podaj prawidłową wartość rynkową pojazdu sprzed zdarzenia

Podaj imię i nazwisko ubezpieczonego

Podaj adres ubezpieczonego

Podaj numer telefonu ubezpieczonego

Wstecz