Twój postęp:

0%

Podaj numer szkody komunikacyjnej

Podaj numer polisy ubezpieczeniowej

Podaj datę zawarcia polisy ubezpieczeniowej

Podaj markę pojazdu

Podaj model pojazdu

Podaj rocznik pojazdu

Podaj numer rej. pojazdu

Podaj datę szkody

Podaj datę decyzji w sprawie odszkodowania

Podaj wycenę odszkodowania z decyzji

Podaj prawidłową wysokość odszkodowania zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez rzeczoznawcę / warsztat

Podaj datę sporządzenia kosztorysu przez rzeczoznawcę / warsztat

Podaj numer konta bankowego, na które ma zostać przelana wartość odszkodowania

Wybierz towarzystwo ubezpieczeń

Podaj adres towarzystwa ubezpieczeń

Podaj imię i nazwisko ubezpieczonego

Podaj adres ubezpieczonego

Podaj numer telefonu ubezpieczonego

Wstecz