Twój postęp:

0%

Podaj markę pojazdu

Podaj model pojazdu

Podaj rocznik pojazdu

Podaj numer rejestracyjny pojazdu

Czy jesteś płatnikiem podatku VAT?

Czy dokonałeś odliczenia podatku VAT po zakupie pojazdu?

Czy masz możliwość odliczenia podatku VAT od kosztów naprawy?

Podaj numer szkody komunikacyjnej

Wybierz towarzystwo ubezpieczeń

Podaj adres towarzystwa ubezpieczeń

Podaj imię i nazwisko poszkodowanego

Podaj pełen adres poszkodowanego

Podaj numer telefonu poszkodowanego

Wstecz