Twój postęp:

0%

Podaj imię i nazwisko poszkodowanej osoby

Podaj adres poszkodowanej osoby

Wybierz towarzystwo ubezpieczeń

Podaj adres towarzystwa ubezpieczeń

Podaj datę wydania decyzji

Podaj numer szkody komunikacyjnej

Podaj markę i model pojazdu

Podaj numer rejestracyjny pojazdu

Podaj żądaną kwotę (wraz z odsetkami)

Podaj datę, od której rozpoczęła się zwłoka

Podaj numer rachunku bankowego

Podaj datę poinformowania

Podaj datę szkody komunikacyjnej

Podaj rynkową wartość pojazdu sprzed zdarzenia

Podaj wycenę Rzeczoznawcy

Podaj wartość pojazdu w stanie uszkodzonym

Podaj różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu sprzed zdarzenia i po zdarzeniu

Podaj rzeczywisty koszt naprawy pojazdu

Wstecz