Umowa darowizny samochodu

Dokumenty do pobrania

Przeniesienie własności w kręgach rodzinnych jest dosyć często spotykane. Szczególnie jeśli odbywa się to na zasadzie darowizny. Obdarowany zwyczajnie przyjmuje rzeczoną własność i w przeciwieństwie do transakcji sprzedaży – nie płaci za to. Jedynym formalnym obowiązkiem, którego łatwo można uniknąć – jest odprowadzenie podatku od darowizny. Aby móc zgodnie z prawem przenieść samochód na inną osobę, wymagane jest sporządzenie umowy darowizny samochodu. Wypełnienie takiego dokumentu nie powinno nikomu przysporzyć problemów, jednak na pewne elementy warto zwrócić uwagę.

Umowa darowizny samochodu | Pobierz bezpłatnie wzór umowy
Wybierz format umowy do pobrania

Wzór umowy darowizny samochodu

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Co powinieneś wiedzieć o tej umowie?

Umowa potwierdzająca przeniesienie własności może zostać sporządzona w obecności notariusza, za co trzeba zapłacić. Ma to oczywiście swoje zalety, jednak nie jest to obowiązkowe. Umowę darowizny można bez problemu sporządzić ręcznie, naturalnie pamiętając o wymaganych zapisach. Można również skorzystać z naszego wzoru, który został przygotowany z myślą o łatwym wpisywaniu danych. A więc co powinno znaleźć się na takiej umowie?

Dane osobowe darczyńcy i obdarowanego, a więc imiona i nazwiska, numery PESEL, numery i serie dowodów tożsamości oraz adresy ich zamieszkania. Następnie można przejść do wypełniania pól dotyczących samochodu. Na pewno konieczne będzie podanie takich informacji jak marka i model pojazdu, jego rok produkcji, numer rejestracyjny, numer silnika oraz numer nadwozia. Zazwyczaj po tej sekcji w umowie wpisuje się wartość własności wraz z zapisem słownym tej kwoty.

Oprócz standardowych informacji na temat obu stron oraz samego pojazdu, umowa darowizny powinna zawierać krótkie zapisy, które potwierdzą przynależność samochodu do darczyńcy oraz przeniesienie obowiązku dokonania wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy na obdarowanego. Nie można zapomnieć o wpisaniu daty sporządzenia pisma oraz złożeniu podpisów obu stron.

Podatek od darowizny – kogo obowiązuje?

Sprawa odprowadzenia podatku może z początku wydawać się nieco skomplikowana. Przede wszystkim obowiązuje podział na 3 grupy podatkowe, zależnie od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa. W każdej z nich wartości procentowe podatku są inne.

I grupa podatkowa

Dotyczy ona osób najbliżej spokrewnionych lub spowinowaconych ze sobą. Do tej grupy należeć będzie osoba, która nabyła samochód od: dzieci, małżonka, dziadków, rodzeństwa, pasierba, ojczyma lub macochy. Bardzo ważne jest to, że tylko w tym przypadku można uniknąć zapłaty podatku. Wystarczy, że obdarowany zgłosi do Urzędu Skarbowego stosowny formularz, w terminie do 6 miesięcy od dnia nabycia własności. Jeżeli wartość samochodu nie przewyższa 10 278 złotych, podatek będzie wynosił 3% od tej sumy. Następnie spotkamy się z przedziałem do 20 556 złotych, tutaj podatek jest wyższy i wynosi już 5%. Wszelkie kwoty powyżej tej wartości, będą nałożone 7% podatkiem. Dla I grupy kwota wolna od podatku to 9 637 złotych (dopóki łączna suma darowizn w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyła tej liczby, nie ma potrzeby jego odprowadzania).

II grupa podatkowa

Do tej grupy zaliczają się osoby z dalszej rodziny, a konkretnie: małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków lub rodziców, małżonkowie pasierbów lub rodzeństwa małżonków, zstępni rodzeństwa i małżonkowie innych zstępnych. Kwota wolna od podatku w tym przypadku wynosi 7 276 zł., a rozkład wysokości procentowej podatku jest następujący: do 10 278 zł wynosi 7%, do kwoty 20 556 zł to 9% a powyżej niej 12%.

III grupa podatkowa

Do tej grupy zaliczać się będą osoby w żaden sposób niespokrewnione ze sobą. W tym przypadku wysokość podatku będzie najwyższa i wynosi: 12% do kwoty 10 278 zł, 16% do 20 556 zł i 20% powyżej tej wartości. Kwota wolna od podatku wynosi 4 902 zł.

Darowizna samochodu – przydatne informacje

Część osób może z ciekawości zapytać, czy darowiznę można odwołać. Polskie prawo pozwala na takie działanie, jednak wyłącznie w określonych sytuacjach. Przede wszystkim jeżeli stan majątkowy darczyńcy po spisaniu umowy darowizny, uległ znacznemu pogorszeniu. Inną sytuacją będzie rażąca niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy. Prawo nie definiuje jednak jak miałaby wyglądać owa “rażąca niewdzięczność”, jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego częściowo wyjaśniło tę sporną kwestię. Musi to być zachowanie, które dotyka bezpośrednio darczyńcy, a jego przesłanie budzić w społeczeństwie negatywne odczucia.

Spora część obdarowanych może przyjąć samochód w formie darowizny, z zamiarem jego wczesnej sprzedaży. Tu pojawia się drobny mankament. Jeżeli do sprzedaży dojdzie w terminie krótszym niż 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do przeniesienia własności – obdarowany będzie musiał odprowadzić podatek. Jego wysokość jest obliczana na podstawie przychodu. W tym celu należy od ceny samochodu odjąć wszelkie koszty, jakie obdarowany poniósł na jego rzecz od chwili przekazania darowizny np. koszty napraw, czynności eksploatacyjnych itp.

Umowa darowizny samochodu może wydawać się dobrym sposobem na zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy. W czym rzecz? Temat dotyczy obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej OC. Wystarczy przekazać w darowiźnie chociaż część udziału we własności osobie, która posiada większe zniżki w ubezpieczeniu. Wtedy koszt ubezpieczenia pojazdu będzie stanowczo niższy. Ma to jednak sporą wadę. W przypadku zdarzenia drogowego, w którym sprawcą był jeden ze współwłaścicieli – zniżki tracą wszystkie osoby, wpisane w dowodzie rejestracyjnym.

Na co zwrócić uwagę wypełniając umowę darowizny?

  1. Data podpisania umowy musi faktycznie odpowiadać dniu jej sporządzenia
  2. Pamiętaj o wpisaniu autentycznych danych osobowych
  3. Im dokładniej opiszesz darowany przedmiot, tym lepiej
  4. Koniecznie pamiętaj o podpisaniu umowy

Kolejne kroki sporządzania umowy darowizny samochodu

Przygotuj

wzór umowy

Wpisz

niezbędne dane

Zapłać

podatek od darowizny

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.33

Artykuły na blogu