Umowa sprzedaży samochodu

Pobierz wzór umowy

Zakup lub sprzedaż pojazdu, jest związany z dopełnieniem szeregu formalności, zarówno po stronie kupującego i sprzedającego. Przy podpisywaniu umowy zachowaj czujność i dokładnie zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu – szczególnie, gdy masz zamiar użytkować go przez następne kilka lat.

Umowa sprzedaży pojazdu jest obowiązkowa i wiążąca dla obu stron. Należy ją sporządzić w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Przygotowaliśmy dla Ciebie wzór umowy w 3 różnych formatach, który możesz pobrać bezpłatnie.

Umowa sprzedaży samochodu – Gotowy dokument do pobrania
Wybierz format dokumentu do pobrania

Wzór umowy sprzedaży samochodu

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Co powinieneś wiedzieć o tej umowie?

Umowa sprzedaży samochodu to kluczowy dokument zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Zadbaj, aby wszystkie dane zawarte w umowie, były zgodne ze stanem faktycznym. Przede wszystkim nie zgadzaj się na podpisanie umowy, bez wpisania daty jej sporządzenia. Zwróć także uwagę, czy na umowie widnieje zapis o tym, że sprzedający jest faktycznym właścicielem pojazdu, w stosunku do którego nie toczy się żadne postępowanie. Wpisując numer nadwozia VIN, sprawdź wersję znajdującą się w dowodzie rejestracyjnym z fabrycznie nadrukowaną czy wytłoczoną na elementach nadwozia w pojeździe.

Umowa powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Pamiętaj, że na jej podstawie możesz dochodzić jakichkolwiek roszczeń w późniejszym terminie. Im więcej szczegółów na temat pojazdu znajdzie się na umowie, tym lepiej dla sprzedającego i kupującego. Aby upewnić się, co do stanu technicznego pojazdu, przed jego zakupem możesz skorzystać z autoryzowanej stacji diagnostycznej. Sprzedający, który nie ma nic do ukrycia – powinien bez przeszkód zgodzić się na takie badanie.

Obowiązki nabywcy pojazdu

Kupujący po sporządzeniu i podpisaniu umowy, jest zobowiązany dopełnić innych formalności, związanych z przekazaniem pojazdu. Pierwsza kwestia to zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym przypadku to strony podejmują decyzję, która z nich będzie za to odpowiedzialna i najczęściej obowiązek ten spoczywa po stronie nabywcy. Wysokość podatku to 2% od wartości rynkowej pojazdu, w dniu jego przekazania. Na opłacenie tego zobowiązania, osoba za to odpowiedzialna ma 14 dni od momentu sporządzenia umowy.

Umowa sprzedaży pośród innych dokumentów, będzie wymagana podczas rejestrowania lub przerejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji. Oprócz umowy niezbędne będą inne dokumenty tj. dowód osobisty, dowód rejestracyjny (musi zawierać wpis o aktualnym przeglądzie technicznym), karta pojazdu (o ile nabywca taką otrzymał) oraz ważna polisa OC. Na wizytę w Wydziale Komunikacje, nabywca ma 30 dni od chwili spisania umowy.

Ten sam termin będzie obowiązywał w przypadku przedłużenia obecnej lub zakupu nowej polisy OC. Nabywca pojazdu może kontynuować polisę w towarzystwie ubezpieczeniowym sprzedającego. W przeciwnym wypadku powinien w terminie 30 dni ją wypowiedzieć i wykupić polisę u innego ubezpieczyciela. Może zdarzyć się, że zakupiony pojazd nie był wcześniej ubezpieczony, wtedy nabywca ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dniu kiedy umowa sprzedaży została podpisana.

Na co zwrócić uwagę wypełniając dokument?

  1. Sprawdź, czy dane osobiste obu stron są prawidłowe.
  2. Nie podpisuj umowy bez wpisania daty jej sporządzenia.
  3. Numer VIN z dowodu rejestracyjnego, musi zgadzać się z tym na pojeździe.
  4. Przed podpisaniem umowy, zapoznaj się ze stanem technicznym pojazdu.

Sporządzanie umowy w kilku krokach

sprawdź

stan techniczny pojazdu

sprawdź

dokumenty pojazdu

sporządź

umowę

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.05

Artykuły na blogu