/

Urazy
Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu

 • Odszkodowanie możesz uzyskać nie tylko za uraz fizyczny, ale także za rozstrój zdrowia psychicznego po wypadku

 • Im większy rozmiar krzywdy, tym wyższa kwota odszkodowania

 • Możesz też otrzymać zwrot kosztów leczenia poza NFZ, jeśli było ono uzasadnione

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu a rodzaj polisy

Uszczerbek na zdrowiu jest najczęściej wynikiem nieszczęśliwych wypadków. Są to m.in. zdarzenia komunikacyjne, wypadki w pracy i w rolnictwie, wypadki związane z aktywnością fizyczną oraz wiele innych. Niezależnie od okoliczności powstania uszczerbku, będzie on wymagał takiej samej opieki medycznej i związanych z tym kosztów. Różnicą będzie rodzaj i wysokość wypłacanych świadczeń, które zależą od wariantu polisy ubezpieczeniowej.

Polisa NNW

W przypadku polis zawieranych dobrowolnie czyli NNW, wysokość wszelkich świadczeń za poniesiony uszczerbek jest z góry określona w warunkach umowy. Jest to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę wysokości wypłacanego odszkodowania. Niestety, w większości przypadków konkretne kwoty za poniesiony uszczerbek na zdrowiu nie są satysfakcjonujące. Można to jasno wytłumaczyć. Najczęściej wartość procentowa poniesionego uszczerbku na zdrowiu, jest równa wartości procentowej wypłacanego świadczenia. To przekłada się na wypłaty rzędu kilkukrotnie mniejsze od sumy ubezpieczenia – oczywiście przy najczęściej spotykanych urazach.

Polisa OC

Inaczej wygląda kwestia wypłacanych świadczeń przy polisie OC. W tym przypadku jego wysokość oraz zadośćuczynienie jest regulowana przez polskie prawo. Suma gwarancyjna wynosi obecnie 1 220 000 euro, dotyczy to zarówno szkód materialnych oraz szkód na osobie. O ile maksymalna kwota świadczenia jest stała, o tyle konkretna wysokość zadośćuczynienia za 1 procent poniesionego uszczerbku może być różna. Na wysokość świadczenia z polisy OC ma wpływ m.in. rozległość uszczerbku oraz jego wpływ na dalsze funkcjonowanie poszkodowanego. W związku z tym wysokość świadczeń z polisy OC może być kilkukrotnie wyższa niż w przypadku polisy NNW.

Jakie świadczenia przysługują za doznany uszczerbek?

Wszystkie rodzaje wymienionych niżej świadczeń, będą dotyczyć polisy OC. Poszkodowany może wnioskować o wypłatę stosownych świadczeń w ciągu 3 lat od chwili wystąpienia zdarzenia. W przypadku polis NNW, terminy zgłoszeń zawarte są w warunkach umowy.

Zwrot kosztów za leczenie

Poszkodowany może liczyć między innymi na zwrot kosztów za leczenie. Można do tego zaliczyć zabiegi medyczne, konsultacje lekarskie, zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz dojazdy do placówek medycznych. Należy tu zaznaczyć, że poszkodowany nie ma obowiązku korzystania z państwowej służby zdrowia. Jeżeli zdecyduje się na usługi prywatnych placówek medycznych, ubezpieczyciel zwróci wszystkie koszty z tym związane. Jeżeli specjalistyczny zabieg wymaga wcześniejszej opłaty, wtedy ubezpieczyciel może wypłacić określoną kwotę na poczet zaliczki.

Wyrównanie za utracony dochód

Jeżeli doznany uszczerbek na zdrowiu uniemożliwił kontynuowanie pracy zarobkowej, poszkodowany może liczyć na wypłatę wyrównania za utracony dochód. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy kontuzja ma charakter stały i nie rokuje poprawą w przyszłości, poszkodowanemu może zostać przyznana renta. Najbardziej powszechnym świadczeniem tego rodzaju, jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Oprócz tego poszkodowany może wnosić o przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych oraz zmniejszenia się widoków na przyszłość.

Zadośćuczynienie

Najważniejszym jednak świadczeniem w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, będzie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jego wysokość jest ściśle powiązana z rodzajem uszczerbku na zdrowiu i jego wpływem na dalsze funkcjonowanie poszkodowanego. W tym przypadku nie można powiedzieć o stałych kwotach za konkretny uszczerbek na zdrowiu. Wysokość tej formy świadczenia oscyluje w granicach 2 tys. zł. za 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Bardzo poważne urazy będą w pełni uzasadniać wypłaty odszkodowania w kwotach kilkuset tysięcy złotych.

Inne wydatki, związane z leczeniem

Świadczenie za doznany uszczerbek na zdrowiu pokryje również inne koszty. Będą to np. wydatki związane z opieką pielęgnacyjną w domu, świadczone przez osoby trzecie – nawet członków najbliższej rodziny. Ponadto nie można zapomnieć o kosztach przejazdów do placówek medycznych, zarówno prywatnym pojazdem, jak i komunikacją publiczną. Rekompensata za doznany uszczerbek dopuszcza również zwrot kosztów w przypadku dojazdów do apteki, w celu zakupu niezbędnych medykamentów. Oczywiście wszystko należy stosownie udokumentować.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy i uzyskaj odszkodowanie

Niezbędna dokumentacja podczas wnioskowania o rekompensatę

Aby wnosić o wypłatę świadczeń należy skompletować szereg dokumentów, potwierdzających wystąpienie urazu oraz poniesione koszty. Przede wszystkim niezbędna będzie dokumentacja medyczna, zaliczyć do niej można: wypisy szpitalne, skierowania na badania, opinie lekarzy i specjalistów oraz karty szpitalne lub notatki służb ratunkowych z miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty, jakie poszkodowany poniósł w związku z leczeniem, a więc i to trzeba stosownie udokumentować. W takim przypadku należy przygotować rachunki lub faktury za usługi medyczne. Podobnie wygląda sprawa z zakupem sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Świadczenie za uszczerbek pokryje koszty nabycia takiego sprzętu, jeżeli wszystko zostanie poparte rachunkami.

Ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć koszty przejazdów, które miały związek z leczeniem. W tym przypadku należy wykazać ilość przejazdów, ich stosowność oraz przebyte odległości. Zazwyczaj wystarczy spisać ilość przejechanych kilometrów oraz datę przejazdu. Jeżeli poszkodowany stara się o zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu – musi załączyć opinię psychologiczną.

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Rodzaj urazu
Kwota
Uszkodzenie gardła, zależnie od stopnia upośledzenia
7 500 – 62 500 zł
Uraz tchawicy, zależnie od stopnia upośledzenia
30 000 – 150 000 zł
Uszkodzenie przynajmniej dwóch żeber (bez zniekształcenia klatki piersiowej i zmniejszenia pojemności życiowej płuc)
15 000 – 25 000 zł
Uszkodzenie przynajmniej dwóch żeber (obecne zniekształcenie klatki piersiowej i zmniejszenie pojemności życiowej płuc)
22 000 – 62 500 zł
Uszkodzenie mostka, obecne są zniekształcenia
15 000 – 25 000 zł
Uszkodzenie mięśnia sercowego lub osierdzia (przy małym wpływie na wydolność układu krążenia)
15 000 – 75 000 zł
Uszkodzenie mięśnia sercowego lub osierdzia (przy wysokim wpływie na wydolność układu krążenia)
60 000 – 225 000 zł
Przepuklina przeponowa, zależnie od stopnia upośledzenia
30 000 – 100 000 zł
Uszkodzenie kręgosłupa, zależnie od odcinka i ograniczenia ruchomości
22 500 – 125 000 zł
Utrata śledziony, zależnie od zmian w obrazie krwi
22 500 – 75 000 zł
Uszkodzenie wątroby, zależnie od stopnia upośledzenia funkcji
7 500 – 150 000 zł
Złamanie kości ramiennej, zależnie od stopnia przemieszczenia
7 500 – 75 000 zł
Uszkodzenie nadgarstka z powikłaniami
4 500 – 75 000 zł
Złamanie kciuka z przemieszczeniem
4 500 – 25 000 zł
Utrata palca u stopy
3 000 – 5 000 zł

Kiedy możesz wnosić o odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

 • Posiadasz dokumentację medyczną.

 • Doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu medycznego.

 • Od chwili wypadku nie minęły 3 lata.

 • Miałeś wypadek komunikacyjny.

 • Miałeś wypadek w pracy.

 • Miałeś wypadek w rolnictwie.

 • Doznałeś uszczerbku wskutek poślizgnięcia lub potknięcia.

 • Nadal się leczysz lub rehabilitujesz.

bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz lub dopłacamy do Twojej szkody na pojeździe

Rozpoczynamy procedurę

W przypadku dopłaty pieniądze dostaniesz nawet w ciągu 48 h, odszkodowanie za szkody osobowe będziemy musieli uzyskać od ubezpieczyciela, co może potrwać

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line