Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe świadczenie

  1. Bezpłatna analiza sprawy
  2. Zwrot kosztów za leczenie i rehabilitację
  3. Pokrycie kosztów opieki w domu
  4. Wyrównanie za utracony dochód
  5. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
Uszczerbek na zdrowiu – kiedy przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu a rodzaj polisy

Uszczerbek na zdrowiu jest najczęściej wynikiem nieszczęśliwych wypadków. Są to m.in. zdarzenia komunikacyjne, wypadki w pracy i w rolnictwie, wypadki związane z aktywnością fizyczną oraz wiele innych. Niezależnie od okoliczności powstania uszczerbku, będzie on wymagał takiej samej opieki medycznej i związanych z tym kosztów. Różnicą będzie rodzaj i wysokość wypłacanych świadczeń, które zależą od wariantu polisy ubezpieczeniowej.

Polisa NNW

W przypadku polis zawieranych dobrowolnie czyli NNW, wysokość wszelkich świadczeń za poniesiony uszczerbek jest z góry określona w warunkach umowy. Jest to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę wysokości wypłacanego odszkodowania. Niestety, w większości przypadków konkretne kwoty za poniesiony uszczerbek na zdrowiu nie są satysfakcjonujące. Można to jasno wytłumaczyć. Najczęściej wartość procentowa poniesionego uszczerbku na zdrowiu, jest równa wartości procentowej wypłacanego świadczenia. To przekłada się na wypłaty rzędu kilkukrotnie mniejsze od sumy ubezpieczenia – oczywiście przy najczęściej spotykanych urazach.

Polisa OC

Inaczej wygląda kwestia wypłacanych świadczeń przy polisie OC. W tym przypadku jego wysokość oraz zadośćuczynienie jest regulowana przez polskie prawo. Suma gwarancyjna wynosi obecnie 1 220 000 euro, dotyczy to zarówno szkód materialnych oraz szkód na osobie. O ile maksymalna kwota świadczenia jest stała, o tyle konkretna wysokość zadośćuczynienia za 1 procent poniesionego uszczerbku może być różna. Na wysokość świadczenia z polisy OC ma wpływ m.in. rozległość uszczerbku oraz jego wpływ na dalsze funkcjonowanie poszkodowanego. W związku z tym wysokość świadczeń z polisy OC może być kilkukrotnie wyższa niż w przypadku polisy NNW.

Rodzaje urazów

Uraz głowy Najczęściej spowodowany uderzeniem. Następstwem może być pęknięta kość czaszki, wstrząśnienie mózgu czy krwiak śródczaszkowy. Uraz kręgosłupa szyjnego Do urazu może dojść np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Objawem mogą być nudności, bóle głowy czy odrętwienie. Uraz klatki piersiowej Spowodowany najczęściej upadkiem z wysokości lub silnym uderzeniem. Wynikiem tego mogą być m.in. złamane żebra czy mostek. Uraz barku Do zwichnięcia stawu barkowego często dochodzi podczas uprawiania sportu. Objawem zwichniętego barku jest silny ból i problemy z poruszaniem ręką. Uraz miednicy Najczęściej dochodzi do złamania miednicy. Uraz bardzo niebezpieczny, najczęściej spowodowany przez wypadek komunikacyjny lub upadek z wysokości. Uraz kręgosłupa Najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa są wypadki komunikacyjne. Objawem kontuzji to m.in. zaburzenia czucia, problemy z oddychaniem i niedowład kończyn. Uraz ręki Na uraz ręki składa się kontuzja kości śródręcza, kości nadgarstka oraz kości palców. Objawem urazu może być obrzęk, ból i problemy z poruszaniem. Uraz kolana Z kontuzją kolana często spotykają się sportowcy. Objawem poważnego urazu może być problem z wyprostowaniem nogi, silny ból i wysięk. Uraz stawu skokowego Uraz można podzielić na skręcenie, zwichnięcie lub złamanie stawu skokowego. Objawem kontuzji może być obrzęk, ból, krwiak i niestabilność stawu. rodzaje urazów ciała

Jakie świadczenia przysługują za doznany uszczerbek?

Wszystkie rodzaje wymienionych niżej świadczeń, będą dotyczyć polisy OC. Poszkodowany może wnioskować o wypłatę stosownych świadczeń w ciągu 3 lat od chwili wystąpienia zdarzenia. W przypadku polis NNW, terminy zgłoszeń zawarte są w warunkach umowy.

Zwrot kosztów za leczenie

Poszkodowany może liczyć między innymi na zwrot kosztów za leczenie. Można do tego zaliczyć zabiegi medyczne, konsultacje lekarskie, zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz dojazdy do placówek medycznych. Należy tu zaznaczyć, że poszkodowany nie ma obowiązku korzystania z państwowej służby zdrowia. Jeżeli zdecyduje się na usługi prywatnych placówek medycznych, ubezpieczyciel zwróci wszystkie koszty z tym związane. Jeżeli specjalistyczny zabieg wymaga wcześniejszej opłaty, wtedy ubezpieczyciel może wypłacić określoną kwotę na poczet zaliczki.

Wyrównanie za utracony dochód

Jeżeli doznany uszczerbek na zdrowiu uniemożliwił kontynuowanie pracy zarobkowej, poszkodowany może liczyć na wypłatę wyrównania za utracony dochód. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy kontuzja ma charakter stały i nie rokuje poprawą w przyszłosći, poszkodowanemu może zostać przyznana renta. Najbardziej powszechnym świadczeniem tego rodzaju, jest renta z tytułu niezdolności do pracy. Oprócz tego poszkodowany może wnosić o przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych oraz zmniejszenia się widoków na przyszłość.

Zadośćuczynienie

Najważniejszym jednak świadczeniem w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, będzie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jego wysokość jest ściśle powiązana z rodzajem uszczerbku na zdrowiu i jego wpływem na dalsze funkcjonowanie poszkodowanego. W tym przypadku nie można powiedzieć o stałych kwotach za konkretny uszczerbek na zdrowiu. Wysokość tej formy świadczenia oscyluje w granicach 2 tys. zł. za 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Bardzo poważne urazy będą w pełni uzasadniać wypłaty odszkodowania w kwotach kilkuset tysięcy złotych.

Inne wydatki, związane z leczeniem

Świadczenie za doznany uszczerbek na zdrowiu pokryje również inne koszty. Będą to np. wydatki związane z opieką pielęgnacyjną w domu, świadczone przez osoby trzecie – nawet członków najbliższej rodziny. Ponadto nie można zapomnieć o kosztach przejazdów do placówek medycznych, zarówno prywatnym pojazdem, jak i komunikacją publiczną. Rekompensata za doznany uszczerbek dopuszcza również zwrot kosztów w przypadku dojazdów do apteki, w celu zakupu niezbędnych medykamentów. Oczywiście wszystko należy stosownie udokumentować.

Niezbędna dokumentacja podczas wnioskowania o rekompensatę

Aby wnosić o wypłatę świadczeń należy skompletować szereg dokumentów, potwierdzających wystąpienie urazu oraz poniesione koszty. Przede wszystkim niezbędna będzie dokumentacja medyczna, zaliczyć do niej można: wypisy szpitalne, skierowania na badania, opinie lekarzy i specjalistów oraz karty szpitalne lub notatki służb ratunkowych z miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty, jakie poszkodowany poniósł w związku z leczeniem, a więc i to trzeba stosownie udokumentować. W takim przypadku należy przygotować rachunki lub faktury za usługi medyczne. Podobnie wygląda sprawa z zakupem sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Świadczenie za uszczerbek pokryje koszty nabycia takiego sprzętu, jeżeli wszystko zostanie poparte rachunkami.

Ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć koszty przejazdów, które miały związek z leczeniem. W tym przypadku należy wykazać ilość przejazdów, ich stosowność oraz przebyte odległości. Zazwyczaj wystarczy spisać ilość przejechanych kilometrów oraz datę przejazdu. Jeżeli poszkodowany stara się o zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu – musi załączyć opinię psychologiczną.

Kiedy możesz wnosić o odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu?

Możesz wnosić o stosowne świadczenia za poniesiony uszczerbek, jeżeli:

Posiadasz dokumentację medyczną

akceptacja ikona

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu medycznego

akceptacja ikona

Od chwili wypadku nie minęły 3 lata

akceptacja ikona

Miałeś wypadek komunikacyjny

akceptacja ikona

Miałeś wypadek w pracy

akceptacja ikona

Miałeś wypadek w rolnictwie

akceptacja ikona

Doznałeś uszczerbku wskutek poślizgnięcia lub potknięcia

akceptacja ikona

Nadal się leczysz lub rehabilitujesz

akceptacja ikona

Wypełnij formularz, a my sprawdzimy bezpłatnie czy należy Ci się rekompensata

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz weryfikacji

(to nic nie kosztuje!)

Oddzwaniamy

do Ciebie w ciągu 48h

(lub najszybciej jak to możliwe)

weryfikujemy

czy możesz starać się o odszkodowanie

wybieramy

dla Ciebie najlepszą Kancelarię Prawną

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Średnia ocena: 4.32

Artykuły na blogu