/

Do pobrania
Wzór wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Wzór wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku o zadośćuczynienie

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Spora część pokrzywdzonych nie wie, o jakie świadczenia może się starać i większość spraw zamyka się na wypłacie odszkodowania za straty materialne. Towarzystwa ubezpieczeniowe sporo oszczędzają na tej niewiedzy. Dzieje się tak, ponieważ kwoty zadośćuczynień wahają się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych i niemal zawsze prawnie przysługują osobom poszkodowanym. Aby jednak otrzymać takie świadczenie, należy wysłać do ubezpieczyciela stosowny wniosek.

Jak wypełnić wniosek o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Na wstępie należy wpisać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko osoby poszkodowanej, jej adres zamieszkania oraz numer telefonu. W dalszej kolejności trzeba uzupełnić nazwę towarzystwa ubezpieczeń oraz adres siedziby. Następna sekcja to dane sprawcy oraz numer polisy OC, z której mają zostać wypłacone świadczenia. W kolejnym kroku trzeba określić sumę zadośćuczynienia. Bardzo ważne jest, aby kwota była adekwatna do poniesionych strat moralnych. Zbyt wysoka spowoduje odmowę wypłaty przez ubezpieczyciela. Następna strona składa się z uzasadnienia oraz kilku innych sekcji, w tym miejsca na wpisanie numeru rachunku bankowego. Uzasadnienie będzie natomiast uzależnione od rodzaju świadczeń, o które ubiega się poszkodowany.

Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty. Jeżeli sprawa dotyczy zadośćuczynienia za ból i cierpienie, będą to m.in. opinie psychologiczne. W przypadku odszkodowania, konieczne będą rachunki lub faktury potwierdzające wydatki. Można zaliczyć do nich wszelkie usługi medyczne, zakup leków czy sprzętu ortopedycznego.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy i uzyskaj odszkodowanie

Jak określić kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wypłacona suma pieniędzy będzie miała charakter całościowy oraz jednorazowy. Dotyczyć będzie zarówno krzywd już doznanych w następstwie wypadku, jak i tych, które mogą nastąpić w przyszłości. Głównym problemem przy określaniu wysokości tego świadczenia, jest brak kryteriów, którymi można się sugerować. Warto natomiast wzorować się na orzecznictwach sądowych, które dotyczyły podobnych spraw. Dzięki temu można wyodrębnić kilka wskaźników, które sąd zawsze brał pod uwagę.

Głównym czynnikiem będzie rozmiar poniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz jego wpływ na dalsze funkcjonowanie pokrzywdzonego. Na to kryterium składa się bardzo dużo elementów, np. czas pobytu w szpitalu, ilość zabiegów medycznych, ograniczenia ruchowe czy ogólne trudności w codziennym funkcjonowaniu. Sądy biorą również pod uwagę wiek pokrzywdzonego. Z praktycznego punktu widzenia, im młodsza jest osoba poszkodowana, tym większe zadośćuczynienie powinna otrzymać. Następną sprawą jest wpływ doznanych urazów na rozwój osobisty poszkodowanego. Będą to np. problemy z podjęciem pracy lub uprawianiem sportu. Niestety w większości przypadków ubezpieczyciele nie sugerują się tymi argumentami i biorą pod uwagę wyłącznie ogólny rozmiar poniesionego uszczerbku na zdrowiu. To skutkuje zaniżoną kwotą zadośćuczynienia. Warto więc w takich sytuacjach skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej.

Co jeszcze musisz wiedzieć o zadośćuczynieniu?

Poszkodowani kierowcy spotykają się niekiedy z problemem szkody całkowitej. Czym dokładnie jest taki rodzaj szkody? Zgodnie z prawem ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia wszystkich wydatków. Procedura dochodzenia świadczeń za szkody na osobie czy mieniu, nie zawsze będzie wyglądała w ten sam sposób. Pierwszy przykład to wypadki przy pracy. Poszkodowany ma prawo dochodzić świadczeń odszkodowawczych od swojego pracodawcy, w tym wypłaty zadośćuczynienia. Musi tylko pamiętać o dwóch istotnych rzeczach. Po pierwsze najpierw należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli wypłacone środki przez ZUS nie pokryją wszystkich strat spowodowanych wypadkiem, poszkodowany może zwrócić się do pracodawcy. Drugą ważną sprawą jest konieczność udowodnienia winy. Aby móc wnosić o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, należy udowodnić, że wypadek spowodowany był poprzez zaniedbania ze strony pracodawcy. Innym przykładem będą wypadki komunikacyjne. W przypadku, gdy sprawca zdarzenia posiada polisę OC, poszkodowani nie powinni mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania. Zdarzają się jednak sytuacje, w których sprawca oddalił się z miejsca wypadku i nieznane są jego personalia. Wtedy wypłatą wszelkich świadczeń zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnych z naprawą pojazdu i przywrócenia go do stanu sprzed zdarzenia. Zasadą jednak jest, że na odszkodowaniu nie można się wzbogacić. Jak to się ma do omawianej szkody całkowitej?

Dochodzenie zadośćuczynienia – w pojedynkę czy z prawnikiem?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osobiście wnioskować do zakładu ubezpieczeń o wypłatę świadczeń. Przy kwotach rzędu kilku tysięcy złotych, ubezpieczyciel nie powinien odmawiać wypłaty. Jeżeli wnioskowana kwota będzie dużo wyższa, trzeba przygotować się na mniejsze lub większe uciążliwości. Najczęściej jedynym rozwiązaniem w takich przypadkach jest oddanie sprawy do sądu. Załatwianie sprawy w pojedynkę będzie wymagało od poszkodowanego niemałej cierpliwości i sporego zaangażowania. Zupełnie inaczej wygląda dochodzenie odszkodowań z pomocą kancelarii odszkodowawczej. Większość z nich umożliwia kontakt przez formularz na stronie internetowej lub email. Najlepiej w tej formie przesłać skany całej dokumentacji. To pozwala zaoszczędzić sporo czasu i rozpocząć proces dużo szybciej. Firmy odszkodowawcze z wieloletnim doświadczeniem doskonale wiedzą o jakie kwoty można się ubiegać i jak sprawnie poprowadzić całą procedurę. W większości przypadków osoby poszkodowane nie muszą nawet wychodzić z domu. Wszystkim zajmuje się kancelaria, która po wygranej sprawie przekazuje należne świadczenia.

Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek?

  1. Wpisz dane poszkodowanego oraz ubezpieczyciela.

  2. Podaj kwoty świadczeń o jakie wnosisz.

  3. Właściwie uzasadnij swoje stanowisko.

  4. Załącz stosowne dokumenty.