Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika

Dokumenty do pobrania

Każdy pracownik oraz świadek wypadku przy pracy jest zobowiązany aby niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę o zaistnieniu tego zdarzenia. Obowiązek ten nakłada Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 roku. Forma zgłoszenia wypadku w pracy nie jest uregulowana prawnie, a zatem osoba sporządzająca taki dokument nie musi sugerować się konkretnymi wytycznymi. Warto jednak zapoznać się z elementami, które powinny się w takim piśmie znaleźć, tak żeby uniknąć późniejszych niedomówień. Przygotowaliśmy bezpłatny wzór zgłoszenia do pobrania w trzech różnych formatach oraz sporo przydatnych informacji na temat wypadku w pracy.

Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika | Wzór dokumentu

Zgłoszenie wypadku – co warto o tym wiedzieć?

Sporządzanie pisma warto rozpocząć od wpisania danych osobowych poszkodowanego, czyli imienia, nazwiska oraz jego adresu zamieszkania. Można również wpisać numer telefonu. Następnie wpisuje się dane adresata przedmiotowego zgłoszenia, najczęściej będzie to pracodawca poszkodowanego. Pismo można również skierować do osoby, która działa w jego imieniu. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat przebiegu zdarzenia. Ponadto warto opisać poniesione straty, w szczególności doznany uszczerbek na zdrowiu. Aby skutecznie taki uraz uzasadnić, warto będzie załączyć do zgłoszenia dokumentację medyczną. Jeżeli znani są świadkowie zdarzenia, byłoby dobrze wpisać ich personalia, a przynajmniej imiona i nazwiska oraz numery telefonów.

Postępowanie po wypadku przy pracy

Jeżeli pracownik doznał wypadku przy pracy i stan zdrowia pozwala mu na zgłoszenie zdarzenia przełożonemu – powinien to zrobić jeszcze tego samego dnia. W przypadku, gdy poszkodowany z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie zawiadomić o wypadku, powinien to wykonać jego bezpośredni przełożony. Podobnie sprawa dotyczy świadków owego zdarzenia, którzy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym swojego przełożonego. Tuż po wypadku należy zabezpieczyć miejsce wypadku i nie dopuszczać do niego osób niepowołanych. W żadnym wypadku nie należy uruchamiać lub przestawiać urządzeń czy maszyn, które mogły przyczynić się do zaistnienia zdarzenia.

Zespół powołany przez pracodawcę, w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o zdarzeniu, powinien sporządzić protokół powypadkowy. Uzupełnieniem do protokołu będą zeznania świadków wypadku oraz samego poszkodowanego. Zanim pracodawca zatwierdzi dokument, przedstawia go osobie poszkodowanej. Ta może wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia co do treści zawartych w protokole. Po zatwierdzeniu dokumentu przez pracodawcę, można rozpocząć proces dochodzenia odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie zawsze świadczenia wypłacone przez ZUS będą w stanie naprawić poniesione szkody. Wtedy poszkodowany może wnosić o wypłatę odszkodowania bezpośrednio do pracodawcy. Niestety dość często polisa OC przedsiębiorstwa nie obejmuje odpowiedzialności ubezpieczyciela za wypadki w pracy. W takich sytuacjach pracodawca musi wypłacić odszkodowanie z własnego majątku.

Coraz więcej osób decyduje się na pomoc kancelarii odszkodowawczych. Jest to spowodowane trudnościami na różnym etapie dochodzenia odszkodowania. Problemy mogą wystąpić już w trakcie analizy protokołu powypadkowego. Pracodawcy w skrajnych przypadkach odmawiają sporządzenia lub zatwierdzenia tego dokumentu. Poszkodowany ma prawo do uzyskania pełnej rekompensaty za poniesione szkody, zarówno te materialne, jak i moralne. Dlatego wsparcie prawnika niejednokrotnie przyczynia się do wypłaty świadczeń w dużo wyższych kwotach.

Na co zwrócić uwagę wypełniając zgłoszenie?

  1. Wpisz dane osobowe poszkodowanego oraz dane pracodawcy
  2. Szczegółowo opisz przebieg zdarzenia
  3. Wpisz w zgłoszeniu dane osobowe świadków zdarzenia
  4. Warto załączyć do zgłoszenia dokumentację medyczną

Zgłoszenie wypadku – kolejne kroki sporządzania pisma

Wpisz

dane poszkodowanego

Dokładnie

opisz zdarzenie

Dodaj

załączniki

Dokładnie

opisz zdarzenie

Dodaj

załączniki

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.37

Artykuły na blogu