/

Urazy
Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie wypadku przy pracy?

Co powinno zawierać skuteczne zgłoszenie wypadku przy pracy?

Marta Małecka

Marta Małecka

31.01.2018

Każdy wykonywany zawód w mniejszym lub większym stopniu jest obarczony ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Niektóre zawody są obarczone zdecydowanie większym ryzykiem, choćby ze względu na warunki naturalne, np. praca w kopalni. W wielu jednak przypadkach do wypadków przy pracy dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zasad BHP przez pracodawców. Po wypadku każdy ma prawo do rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu. Jeśli chcesz samodzielnie zgłosić szkodę, musisz wiedzieć co powinno zawierać zgłoszenie wypadku przy pracy.

Kiedy wypadek może zostać uznany za wypadek przy pracy

Aby nieszczęśliwe zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, musi spełniać następujące przesłanki:

 • Wypadek wystąpił w związku z wykonywaną pracą.

 • Wypadek był wywołany przez nagłe zdarzenie, zainicjowane przyczyną zewnętrzną.

 • Skutkiem takiego wypadku jest długotrwały, czy nawet trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym lub karcie wypadku, możesz zgłosić swoje roszczenia pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Dokumenty niezbędnie przy zgłoszeniu wypadku przy pracy

Zgłoszenie wypadku przy pracy powinno zawierać:

 • Wezwanie do zapłaty. W nim podane są imię i nazwisko poszkodowanego, data zdarzenia, dane kontaktowe, dane rachunku bankowego. W danym wezwaniu należy również wskazać wysokość zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

 • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku przy pracy. Musi zostać w nich uznane, że dany wypadek jest wypadkiem przy pracy.

 • Oświadczenie osoby poszkodowanej opisujące jak doszło do wypadku oraz jakie są skutki danego wypadku, głównie obrażenia ciała.

 • Oświadczenia świadków zdarzenia potwierdzające oświadczenie osoby poszkodowanej.

 • Dokumentacja medyczna, która potwierdza wystąpienie zdarzenie. Wykazuje ona także skalę uszczerbku na zdrowiu. Należą do niej takie dokumenty jak: karta wyjazdu karetki, karta informacyjna z izby przyjęć, historia leczenia.

 • Wszelka dokumentacja, która potwierdzi zaistnienie danego zdarzenia lub wskazuje na winę pracodawcy. Mogą to być: notatka z policji lub protokół kontroli PIP.

 • Dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia, jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, np.: zdjęcie śliskiej posadzki.

 • Wszelka dokumentacja, która potwierdzi wysokość odszkodowania. Należeć do niej mogą rachunki za rehabilitacje, paragony za zakup leków, faktury, oświadczenie o opiece nad osobą poszkodowaną, rachunki za dojazd do placówek medycznych.

 • Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które zawiera określony w procentach trwały uszczerbek na zdrowiu.

 • Decyzja z ZUS, w której przyznano jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Dlaczego dokument zgłoszenia wypadku, wraz z wymienionymi dokumentami jest tak ważny? Im więcej informacji zostanie dołączonych, tym lepiej — sprawa zostanie szybciej zakończona. Wymienione dokumenty pozwalają na rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji w przeciągu 30 dni od momentu jej zgłoszenia. Wydanie takiej decyzji wiąże się z wypłatą odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy. Dlatego warto skrupulatnie przechowywać każdy wydany dokument. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy formalnościach — zdecyduj się na firmę odszkodowawczą.

Marta Małecka

Marta Małecka

Współpracownik Helpfind

Doradca Odszkodowawczy, specjalistka w dziedzinie szkód korporacyjnych. Z wykształcenia magister prawa

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line