Oświadczenie sprawcy kolizji

Dokumenty do pobrania

Najprawdopodobniej większość kierowców uważa, że jeździ bezpiecznie i dzięki temu mogą niemal zawsze uniknąć kolizji na drodze. Rzeczywistość potrafi jednak w sposób nieprzewidywalny i wręcz gwałtowny to zweryfikować. Dlatego też ważne jest odpowiednie przygotowanie na taką ewentualność i nie tylko pod kątem formalnym.

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do setek lub nawet tysięcy zdarzeń komunikacyjnych. Kierowcy, którzy brali udział w kolizji, z pewnością nie spodziewali się takiego przebiegu sytuacji. Niestety przemieszczając się nawet zgodnie z obowiązującymi zasadami, jest się ciągle narażonym na błędy innych kierowców.

Warto więc wyruszając w podróż być przygotowanym na możliwe komplikacje, w tym ewentualną stłuczkę. Nawet niepozorne oświadczenie sprawcy kolizji, które można pobrać i wydrukować w ciągu kilku minut, będzie ogromnym ułatwieniem w przypadku chociażby niewielkiej stłuczki.

Oświadczenie sprawcy kolizji do pobrania w różnych formatach
Wybierz format dokumentu

Pobierz wzór oświadczenia

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu sprawcy kolizji?

Towarzystwa ubezpieczeniowe czy inne instytucje nie wymagają specjalnego wzoru oświadczenia osoby, która spowodowała kolizję. W każdej takiej sytuacji wystarczy odręczne pismo, w którym kierowca przyzna się do spowodowania zdarzenia.

Powinny się tam również znaleźć podstawowe dane osobowe obu stron, krótki opis zdarzenia oraz co najważniejsze – numer polisy ubezpieczeniowej. Dużo wygodniej przebiega ten proces, jeżeli sprawca lub poszkodowany kierowca dysponuje specjalnym wzorem takiego oświadczenia. Dzięki temu wszyscy mają pewność, że na piśmie znalazły się wszystkie niezbędne informacje.

Niezbędne dane w oświadczeniu

Nasz wzór oświadczenia sprawcy kolizji zawiera najistotniejsze informacje, które będą konieczne do wypłaty świadczeń powypadkowych. Pierwsza sekcja dokumentu to dane kierowcy, który spowodował kolizję. Należy podać takie informacje jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz serię i numer prawa jazdy.

Następna sekcja to podstawowe informacje o miejscu zdarzenia oraz dane pojazdu, kierowanego przez sprawcę. Bardzo istotne jest, aby nie zapomnieć o podaniu numeru polisy odpowiedzialności cywilnej. Trzecia sekcja jest bardzo podobna i zawiera dane pojazdu poszkodowanego. Następnie warto opisać dokładnie przebieg zdarzenia oraz sporządzić szkic sytuacyjny. Im więcej informacji znajdzie się w oświadczeniu, tym mniejsze ryzyko późniejszych komplikacji i niedomówień.

Jak postępować tuż po kolizji?

Z pewnością każda stłuczka wywołuje u kierowców i pasażerów niemały stres, zakłopotanie, a niekiedy wręcz agresję. Nie można się temu dziwić, w końcu nikt nie mógł tego przewidzieć. Najważniejsze to zachować spokój i przyjąć do wiadomości, że tego zdarzenia już nie da się cofnąć.

Przede wszystkim tuż po kolizji należy sprawdzić, czy nie doszło do obrażeń ciała u któregoś z uczestników zdarzenia. Jeżeli widać, że ucierpiały wyłącznie pojazdy, to należy zadbać aby nie stwarzały one zagrożenia w ruchu drogowym. Niekiedy wystarczy nimi wjechać na pobocze lub chodnik. Niestety wielu kierowców o tym zapomina przez co narażają się na ukaranie mandatem i zupełnie niepotrzebną konsternację.

Sprawca wypadku, który przyznaje się do winy, powinien formalnie to potwierdzić. Z racji tego, że nie każdy kierowca zaopatrzony jest w specjalny wzór oświadczenia, wystarczy w takiej sytuacji choćby kawałek czystego papieru. Kierowca odpowiedzialny za stłuczkę, powinien zapisać na kartce swoje dane, numer polisy ubezpieczeniowej OC, datę i miejsce zdarzenia oraz jasno przyznać się do spowodowania zdarzenia.

Dokument ten musi przekazać osobom poszkodowanym, aby ci mogli wnioskować o odszkodowanie z polisy OC. Chyba, że sprawca zdecyduje się zapłacić za wszystko z własnego majątku, co oczywiście jest jak najbardziej zwyczajną procedurą.

Kiedy wzywać policję?

Podczas większości kolizji wszystkie sprawy związane z wymianą informacji i zabezpieczeniem pojazdu, udaje się rozwiązać bez udziału policji. Jeżeli natomiast któraś ze stron zażąda interwencji służb porządkowych, to jak najbardziej będzie miała do tego prawo.

Są jednak sytuacje, które wymagają poinformowania policji o wystąpieniu zdarzenia. Przede wszystkim dotyczy to incydentów, w których sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia bądź prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym. Należy dodać, że w obu przypadkach takiego kierowcę czekać będzie ogromna kara finansowa.

Brak ubezpieczenia OC sprawia, że za wszystkie naprawy lub dalej idące konsekwencje (np. koszty wynajmu samochodu zastępczego), sprawca będzie musiał pokryć z własnego majątku. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym to jeszcze gorsza sytuacja dla kierowcy, ponieważ będzie on dodatkowo odpowiadał za swoje czyny przed sądem.

Policję należy również wezwać w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia oddalił się z miejsca kolizji lub na skutek uderzenia doszło do obrażeń ciała.

Do czego jest potrzebne oświadczenie sprawcy kolizji?

Każdy kierowca powinien mieć podstawową wiedzę na temat procedury odszkodowawczej po kolizji drogowej. To zdecydowanie pomaga w uzyskaniu należnych pieniędzy od zakładu ubezpieczeń. Najpierw jednak trzeba wyjaśnić, czym właściwie jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i dlaczego jego posiadanie jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów, które poruszają się po drogach publicznych?

Na rynku można wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń: dobrowolne, które zawierane są na indywidualnych warunkach z zakładem ubezpieczeń oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których posiadanie jest obowiązkowe dla kierowców oraz właścicieli gospodarstw. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku polis dobrowolnych takich jak AC czy NNW, może być negocjowany i ustalany indywidualnie.

Odszkodowanie z polisy OC

W przypadku polisy OC, wszystkie warunki przyznawania świadczeń powypadkowych oraz możliwe do uzyskania kwoty, są jednakowe dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki polisie OC sprawca kolizji lub wypadku komunikacyjnego, nie musi płacić za szkody, które wyrządził, a wypłatą pieniędzy zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe.

Oświadczenie sprawcy kolizji jest potrzebne przede wszystkim poszkodowanym oraz zakładowi ubezpieczeń. Dzięki temu wiadomo, że sprawca jest w pełni świadomy swoich czynów i zgadza się na wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym, z własnej polisy ubezpieczeniowej. Niestety wiąże się to z utratą zniżek za bezszkodową jazdę, ale z drugiej strony sprawca nie musi wypłacać ani złotówki na rzecz poszkodowanych.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po kolizji?

Poszkodowani mają teoretycznie prostą drogę do uzyskania odszkodowania. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy, poszkodowany właściciel pojazdu może wybrać sposób likwidacji szkody. Większość kierowców decyduje się na rozliczenie kosztorysowe, a więc odszkodowanie wypłacane jest przez ubezpieczyciela z góry, na podstawie sporządzonego kosztorysu naprawy pojazdu. Innym wariantem jest natomiast rozliczenie bezgotówkowe, inaczej nazywane warsztatowym.

Decydują się na niego przede wszystkim właściciele młodszych pojazdów. Wystarczy, że zostawią uszkodzony samochód w warsztacie, który współpracuje z ubezpieczycielem. Następnie po zakończonej naprawie odbierają pojazd i nie muszą przejmować się dalszymi formalnościami. Warsztat sam rozlicza się z zakładem ubezpieczeń. Oczywiście w obu metodach rozliczenia, poszkodowany ma prawo do samochodu zastępczego, którego koszt zostanie zwrócony z polisy OC sprawcy.

Zaniżone kwoty odszkodowań

Dlaczego jednak uzyskanie odszkodowania jest tylko teoretycznie łatwe? W większości przypadków, poszkodowani kierowcy otrzymują zbyt niskie odszkodowanie, które nie pokrywa wszystkich kosztów naprawy pojazdu. Kosztorysy sporządzane przez towarzystwa ubezpieczeniowe mogą być nawet w 89% przypadków zaniżone poprzez zastosowanie części nieoryginalnych czy potrąceń amortyzacyjnych.

Ponadto proponowane stawki za pracę warsztatu czy lakiernika, są również zbyt niskie – niekiedy wręcz dwukrotnie. Wszystkie te czynniki sprawiają, że poszkodowani właściciele samochodów zmuszeni są do pokrycia części kosztów z własnego majątku, co jest sprzeczne z zasadą pełnej rekompensaty za doznane szkody materialne.

Wtedy z pomocą najlepiej jest zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej. Zdecydowana większość z nich oferuje bezpłatną analizę kosztorysu pod kątem zaniżeń, proponując tym samym konkretną kwotę dopłaty.

Na co zwrócić uwagę wypełniając oświadczenie sprawcy kolizji?

  1. Pamiętaj o danych osobowych sprawcy i poszkodowanego
  2. Wpisz dane pojazdu oraz numer polisy OC
  3. Opisz w skrócie jak doszło do zdarzenia

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

czytaj więcej »

Średnia ocena: 4.44

Artykuły na blogu