Odszkodowania powypadkowe

 1. Nawet 20 lat po wypadku
 2. Bezpłatna weryfikacja
 3. Brak dodatkowych kosztów
 4. Tylko podstawowe formalności
 5. Pieniądze na naprawę samochodu
 6. Pieniądze na leczenie

Zobacz, jak się starać o należne pieniądze

odszkodowanie powypadkowe
Celem odszkodowania powypadkowego jest pokrycie wszystkich szkód, zarówno rzeczowych, jak i osobowych. Co to znaczy w praktyce? Szkody rzeczowe to wszystkie szkody w majątku. W wypadku samochodowym najczęściej taką szkodą są uszkodzenia samochodu. Jeżeli uszkodzone zostaną osobiste drobiazgi lub ubranie - poszkodowany także może otrzymać rekompensatę za straty rzeczowe. Zadaniem ubezpieczyciela w tym przypadku jest ocena szkód, przygotowanie kosztorysu, a i wypłata odszkodowania powypadkowego. Szkody osobowe to wszystkie szkody dotyczące zdrowia i ciała poszkodowanego. Należą do nich:

uszkodzenie ciała
rozstrój zdrowia
śmierć poszkodowanego
poczucie krzywdy i straty niematerialne
Jeżeli poszkodowany musi poddać się leczeniu po wypadku, to ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek pokryć wszystkie koszty leczenia. Należą do nich głównie koszty konsultacji lekarskich, rehabilitacji i leków. Jeżeli konieczna jest dodatkowa opieka —ubezpieczyciel również pokrywa jej koszty.

Kto może się starać

O odszkodowanie powypadkowe może starać się każdy, kto doznał choćby najmniejszych szkód w wypadku. Może to być zarówno kierowca uszkodzonego auta, jak i pasażer. Także piesi i inni uczestnicy ruchu drogowego mają prawo do takiego odszkodowania. Wyjątkiem jest tu jedynie sprawca wypadku. Nie może on starać się o wypłatę, jeżeli nie posiada polisy AC.

Kiedy można się starać o odszkodowanie?

Gdy od wypadku nie minęło więcej, niż 3 lata rekompensata za wypadek
W przypadku przestępstwa — gdy nie minęło 20 lat rekompensata za wypadek
Gdy został uszkodzony samochód rekompensata za wypadek
Gdy ucierpiały osoby rekompensata za wypadek
Gdy powstała notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy rekompensata za wypadek

Spełniasz kryteria? Staraj się o pieniądze

Jak się starać o odszkodowanie powypadkowe?

Procedura otrzymywania odszkodowania po wypadku nie jest skomplikowana. Wszystko zaczyna się od zgłoszenia wypadku u ubezpieczyciela lub w firmie odszkodowawczej.

Od tego momentu rusza proces zwany likwidacją szkody. Podczas niego ubezpieczyciel przesyła swojego rzeczoznawcę, który ocenia szkody, a następnie sporządza kosztorys. Na jego podstawie ubezpieczyciel wypłaca pieniądze. Zazwyczaj w tym momencie cała procedura się kończy. Niestety, bardzo często zdarza się, że poszkodowani muszą się odwoływać u ubezpieczyciela lub w sądzie.

Nieco inaczej procedura wygląda w przypadku szkód osobowych. Po zgłoszeniu szkody oceniania jest dokumentacja medyczna, a także opis zdarzeń i obrażeń przygotowany przez poszkodowanego. Ubezpieczyciel w tym przypadku stosuje tabele, w których ujęte są urazy oraz odpowiadający im procentowy uszczerbek na zdrowiu. Na tej podstawie ubezpieczyciel szacuje i wypłaca świadczenie. Jeżeli dokumentacja nie jest wystarczająca, konieczne jest zorganizowanie komisji lekarskiej, która orzeknie o stanie zdrowia poszkodowanego.

Jak to działa?

Zgłoszenie

Przez formularz

Kontakt

Oddzwaniamy do Ciebie

Weryfikacja

Analizujemy Twój kosztorys

Wypłata

Otrzymujesz właściwe odszkodowanie

Nie wygrasz

Nie płacisz

Przy zgłoszeniu szkody konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających okoliczności zdarzenia, a także skalę szkód. Najważniejszym z nich, niezależnie od rodzaju szkody, jest oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna. Oba dokumenty wskazują sprawcę, miejsce zdarzenia, a także bardzo dokładnie opisują, jak doszło do wypadku. Konieczne jest także dołączenie kopii prawa jazdy sprawcy wypadku, a także dowodów rejestracyjnych obu samochodów.

Kolejne dokumenty różnią się w zależności od rodzaju szkody.

W przypadku szkody rzeczowej konieczne jest udokumentowanie strat w samochodzie. Pomaga w tym dokumentacja fotograficzna. Jeżeli samochód jest już naprawiony, warto dołączyć rachunki z warsztatu lub kosztorys.

Osoby, które doznały uszczerbku, powinny dostarczyć dokumentację medyczną. Są to takie dokumenty jak:

 • karta informacyjna ze szpitala
 • zdjęcia z prześwietleń i inne wyniki badań
 • diagnozy

Wszystkie te dokumenty pozwalają ubezpieczycielowi na prawidłową ocenę sytuacji, a tym samym wypłatę właściwego odszkodowania.

Rekompensata szkód - dochodzenie odszkodowań

Dlaczego tak ważne jest, aby ubiegać się o pieniądze z polisy? Dzięki temu poszkodowani, którzy w żaden sposób nie zawinili, nie muszą pokrywać szkód we własnym zakresie. Jednocześnie dzięki temu poszkodowani mogą uzyskać lepsze usługi szybciej zlikwidować szkody. Dzięki odszkodowaniu każdy może pozwolić sobie na leczenie prywatne, bądź naprawienie samochodu w ASO.

Ubezpieczyciele posiadają też odpowiednie procedury, które ułatwiają otrzymanie odszkodowania.

Niestety, mimo to bardzo wielu poszkodowanych ma problemy z dochodzeniem odszkodowań. Do najczęstszych należą:

 • nieuzasadniona odmowa wypłaty odszkodowania
 • wypłata zaniżonego odszkodowania
 • nieprawidłowe sporządzenie kosztorysu
 • przedłużanie terminu wypłaty odszkodowania

W takich przypadkach warto zasięgnąć rady u specjalistów. Wiedzą oni, jak skutecznie odzyskać środki na naprawę i leczenie. Zrobią to także szybciej, bez niepotrzebnego angażowania poszkodowanego.

Odszkodowania powypadkowe - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania - jest to czas określony w art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Czy mogę odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Z odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz wystąpić, kiedy decyzja wydana przez ubezpieczyciela jest w Twoim odczuciu niekorzystna. Nie trzeba tego robić od razu. Na przesłanie pisma reklamacyjnego jest określony czas - wynosi on 3 lata. Gdy wypadek był skutkiem przestępstwa, a przeciwko kierowcy toczy się postępowanie sądowe, na złożenie pisma z odwołaniem jest aż 20 lat.

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

BLS daje możliwość likwidacji szkody bezpośrednio przez Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe. Opiera się o minimum formalności, ponieważ nie musisz samodzielnie kompletować dokumentów zgodnych z wymaganiami ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Firmy ubezpieczeniowe uczestników zdarzenia ustalają rozliczenie między sobą.

Czym jest zasada pełnego odszkodowania powypadkowego?

Odszkodowanie powypadkowe powinno uwzględniać nie tylko stratę rzeczywistą, ale i utracone z powodu zdarzenia korzyści - np.: brak możliwości wykonania dzieła, podpisania umowy lub kontraktu, czy utratę możliwości podjęcia pracy.

Historie naszych klientów

Skontaktuj się z nami i uzyskaj odszkodowanie

Średnia ocena: 4.50