/

Do pobrania
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór

Dokumenty do pobrania

 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to dokument, dzięki któremu poszkodowany może walczyć o wyższą kwotę odszkodowania.

 • Dowiedz się, w jakich przypadkach warto przygotować odwołanie, ile masz czasu na złożenie go i gdzie powinieneś to zrobić.

 • Sprawdź, jakie masz alternatywy dla samodzielnego przygotowywania odwołań i walki z ubezpieczycielem.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – kiedy warto je złożyć?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy przygotować, w przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło wartość twojej szkody lub decyzją jest odmowa wypłaty odszkodowania.

Na przygotowanie i złożenie dokumentu do ubezpieczyciela, poszkodowani mają aż trzy lata od otrzymania decyzji, o ile nie podpisali lub nie zaakceptowali ugody, proponowanej przez konsultantów Towarzystwa ubezpieczeniowego. Stanowi o tym art. 819 kodeksu cywilnego:

Prawo w Polsce

Art. 891. – Kodeks cywilny

§ 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

Termin ten, wydłuża się do 20 lat, jeśli szkoda powstała w wyniku zdarzenia, które powstało w wyniku przestępstwa. Przykładem może być spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Co może być podstawą do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowują swoje decyzje na podstawie kosztorysu naprawy samochodu, wykonanego przez rzeczoznawcę. Niestety, odszkodowania wypłacane zgodnie z decyzjami ubezpieczycieli, są w 90% zaniżone, głównie ze względu na obniżenie niektórych kosztów naprawy.

W trakcie przygotowywania ekspertyzy, rzeczoznawca ubezpieczyciela dokonuje zaniżeń. Najczęściej dochodzi do tego poprzez:

 • pominięcie niektórych uszkodzeń, powstałych w trakcie zdarzenia,

 • wpisanie do listy części tanich zamienników, zamiast elementów oryginalnych,

 • obniżenie stawki roboczogodziny pracy mechaników,

 • wpisanie do dokumentu zbyt małej ilości godzin, potrzebnej do naprawy, lub wymiany danych układów i elementów samochodu.

O ile poszkodowany nie jest specjalistą w zakresie samochodów, trudno będzie wychwycić tego typu zaniżenia. Z tego względu odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, przygotowane samodzielnie, może być nieskuteczne. Warto więc skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, lub firmy odszkodowawczej.

Chcę pobrać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Mimo że sporządzenie reklamacji na wysokość odszkodowania nie jest zbyt trudne, to warto pamiętać, że złożenie dokumentu, nie jest równoznaczne z przyznaniem wyższej kwoty odszkodowania.

Jak przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Przede wszystkim, należy w nim zawrzeć następujące informacje:

Co zamieścić w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Najważniejszą kwestią w przygotowaniu reklamacji na decyzję Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jest rzecz jasna, uzasadnienie swojego stanowiska. Opierając się na konkretnych liczbach i wskazując, w którym punkcie ubezpieczyciel zaniżył szkodę, poszkodowany ma o wiele większe szanse na uzyskanie odszkodowania.

Aby zwiększyć skuteczność odwołania od decyzji ubezpieczyciela, warto zaopatrzyć się w ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy. Niestety, sporządzenie takiego dokumentu jest dość kosztowne – cena za przygotowanie niezależnej wyceny szkody pojazdu może sięgnąć nawet 1000 złotych.

Gdzie i jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Istnieją trzy możliwości na zgłoszenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela do Towarzystwa Ubezpieczeniowego: ustne, elektroniczne i pisemne.

Gdzie jednak złożyć ten dokument? Można to zrobić poprzez wizytę w stacjonarnym punkcie ubezpieczyciela i przekazanie dokumentu pracownikowi Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Innym rozwiązaniem jest wysłanie odwołania za pomocą tradycyjnej poczty, poprzez wysłanie dokumentu na adres korespondencyjny ubezpieczyciela.

Poszkodowany powinien rozważyć również złożenie odszkodowania przez internet, za pomocą jednego z dostępnych na stronach ubezpieczycieli, formularza. Do odwołania od decyzji ubezpieczyciela warto załączyć fotografie uszkodzeń, których doznało auto w trakcie zdarzenia.

Przygotuj odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odpowiedź na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – ile czasu ma Towarzystwo Ubezpieczeniowe?

Zgodnie z prawem, ubezpieczyciel ma 30 dni na wysłanie odpowiedzi na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Stanowi o tym art. 16, ustawy o Dystrybucji ubezpieczeń:

Zapamiętaj!

Art. 16 - Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń

1. Zakład ubezpieczeń udziela odpowiedzi na reklamację klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Termin ten może się wydłużyć, jeśli Zakład Ubezpieczeń uzna, że jest to trudna do wyjaśnienia sprawa i potrzebuje nieco więcej czasu. Wówczas, ma 60 dni na odpowiedź, a jeśli ta nie nadejdzie, sprawa rozstrzygana jest na korzyść poszkodowanego.

Jeśli Towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że potrzebuje więcej czasu na zbadanie szkody, jest zobowiązane do pisemnego poinformowania o tym fakcie poszkodowanego. W piśmie powinno znaleźć się uzasadnienie takiej decyzji oraz przewidywany termin odpowiedzi na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jakie alternatywy ma poszkodowany?

Jak wcześniej wspomniano, skorzystanie z pomocy niezależnego rzeczoznawcy jest drogie, a samo powołanie się na jego ekspertyzę może nie przynieść zamierzonego skutku. Istnieje jednak alternatywa, która jest odpowiedzią na oba te problemy.

Jest nią skorzystanie z usług firmy odszkodowawczej Helpfind. Oferujemy bezpłatną analizę Twojego kosztorysu i sprawy, której dokonujemy w maksymalnie 3 dni robocze. Jeśli okaże się, że możesz starać się o dopłatę do odszkodowania, zaproponujemy Ci sprzedaż szkody, w zamian za określoną kwotę.

Korzyści, płynących ze skorzystania z tej alternatywy dla odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest kilka. Po pierwsze, otrzymujesz pewną kwotę dopłaty, której nie będziesz musiał zwrócić, nawet wtedy, gdy przegramy sprawę z ubezpieczycielem.

Przygotuj odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Po drugie, dzięki sprzedaży szkody, ominą Cię niezbyt przyjemne obowiązki, takie jak pisanie odwołań, kontaktowanie się z ubezpieczycielem, czy nawet pisanie wniosków do sądu. To my bierzemy na siebie całą obsługę prawną sprawy i załatwiamy wszystkie formalności.

Po trzecie, dopłata do odszkodowania trafia na Twoje konto w maksymalnie 5 dni od podpisania umowy sprzedaży szkody, co daje Ci sporo zaoszczędzonego czasu.

Przyjmując nawet najbardziej optymistyczne wersje, proces odwołania od decyzji ubezpieczyciela trwa około 30 dni. U nas, wszystkie czynności (razem z przelaniem dopłaty do odszkodowania na Twoje konto bankowe) trwają około 10 dni. Jeśli potrzebujesz więcej pieniędzy na naprawę pojazdu, może być to szansa przyspieszenia koniecznych prac.

Podsumowanie

 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to dokument, dzięki któremu poszkodowany może walczyć o wyższą kwotę odszkodowania lub o jego wypłatę w przypadku odmowy przez ubezpieczyciela.

 • Na przygotowanie i przekazanie odwołania, poszkodowany ma 3 lata, a w przypadku szkody powstałej w wyniku przestępstwa nawet 20 lat.

 • Aby odwołanie było skuteczne, należy w nim dokładnie uzasadnić swoje stanowisko, najlepiej na podstawie ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy.

 • Odwołanie można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną lub telefonicznie.

 • Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania, a w przypadku skomplikowanej sprawy 60 dni.

 • Alternatywą dla samodzielnego odwołania jest skorzystanie z usług firmy odszkodowawczej.