/

Polityka prywatności
Polityka prywatności Helpfind.pl

Polityka prywatności Helpfind.pl

§ I. Przetwarzanie danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Helpfind Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622-276-35-69, Regon 301735830, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405. Administrator jest jednocześnie operatorem serwisu helpfind.pl.
 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie oraz przedstawienie Oferty (realizacja zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Administratora), a następnie, w przypadku zainteresowania i możliwości zawarcie umowy. Helpfind Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe również w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto przetwarza dane w związku z udzielaniem informacji o usługach świadczonych przez Partnerów, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy.
 3. PODSTAWA PRAWNA

  Podstawą przetwarzania danych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), w szczególności art. 6 ust. 1 oraz art. 13. Sposób kontaktu jest uzależniony od rodzaju udostępnionych przez Ciebie danych kontaktowych, tj. nr telefonu bądź adresów e-mail.
 4. DANE KONTAKTOWE DO ADMINISTRATORA DANYCH

  Kontakt z Helpfind Sp. z o.o. jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 5. ŹRÓDŁO I RODZAJ DANYCH

  Zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Następnie są one powierzane Konsultantowi Call Center w celu przedstawienia bezpłatnej usługi porównania ofert przedstawionych w Serwisie.
 6. ODBIORCY DANYCH

  Twoje dane osobowe są w sposób bezpośredni przekazywane do Administratora. Następnie w celu realizacji bezpłatnej usługi, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z administratorem, w związku z realizacją umowy,  tym podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną - na co zgoda zostaje wyrażona m.in. poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Helpfind Sp. z o.o. W momencie przekazania danych klienta do partnera, z którym Administrator zawarł odrębną umowę partner ten staje się równolegle administratorem danych osobowych. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie uprawnionych do tego podmiotów, czyli m.in. prokuraturze, sądowi, policji. Dostęp do Twoich danych mogą mieć także podmioty, które realizują takie usługi jak: usługi programistyczne, analityczne, prawne (kancelarie prawne), rzeczoznawcze, księgowe, podatkowe, kadrowo-płacowe itp., dostawcy usług poczty elektronicznej, narzędzi służących do kontaktu z nami, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług związanych z akcjami mailingowymi oraz telekomunikacyjnymi. Lista partnerów współpracujących z Administratorem dostępna w linku.
 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator Twoje dane osobowe przetwarza przez okres, który jest konieczny do świadczenia Usługi lub do momentu rozwiązania Umowy, rezygnacji z Usługi lub zgłoszenia przez daną osobę sprzeciwu. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą przechowywane dla celów oraz przez okres, który jest wymagany przez prawo albo dla zabezpieczenia roszczeń. Twoje dane, które będą potrzebne do celów bezpośredniego marketingu będą przez Administratora przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
 8. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH

  Przysługuje Ci prawo dostępu do pełnych Twoich danych. Możesz żądać ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia lub usunięcia oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu dot. przetwarzania Twoich danych. Masz też prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, masz prawo ją wycofać wysyłając np. e-maila na adres [email protected] lub pod numerem telefonu 616 350 050. Masz również prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Od Administratora możesz otrzymać Twoje dane osobowe, które są w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Dane te masz prawo przesłać innemu Administratorowi danych, z wyjątkiem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. Dla Polski jest to POUDO, czyli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest to jednak niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 11. Zmiana ustawień dotyczących cookies

§ II. Informacje pozostałe

 1. RODZAJE KOMUNIKACJI I PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH KONTAKTU

  W zależności od tego, jakiego rodzaju dane kontaktowe zostały przez Ciebie podane oraz wyrażonych zgód w miejscach podania danych, mamy prawo do kontaktu z Tobą, m.in. w sprawie danej usługi, odpowiedzi na pytanie, przesyłaniem informacji handlowych, biuletynów informacyjnych, związku z marketingiem naszych usług i produktów, przeprowadzaniem badań, pozyskiwaniem opinii. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda. Masz prawo w dowolnym czasie ją wycofać - tradycyjną drogą pisemną (na adres korespondencyjny: Helpfind Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski), ustnie (za pośrednictwem infolinii 616 350 050) lub w drogą elektroniczną ([email protected]). Dane, które służą do komunikacji z Tobą są przez nas przetwarzane do chwili, gdy wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości. W określonych sytuacjach, które są przewidziane przez przepisy prawa, możemy mieć nakaz na przetwarzanie danych przez określony czas.
 2. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Jakiekolwiek zmiany dot. niniejszej polityki prywatności są bez zbędnej zwłoki publikowane w Serwisie na podstronie “Polityka Prywatności”.
 3. ZAMÓWIENIE BEZPŁATNEJ TELEFONICZNEJ ROZMOWY

  W Serwisie znajdują się miejsca, które pozwalają na zamówienie bezpłatnej rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center oraz zostawienia wiadomości. W ten sposób są gromadzone numery telefonów oraz adresy e-mail. Celem ich przetwarzania będzie nawiązanie kontaktu z Tobą, a podstawą tego będzie wyrażona przez Ciebie na to zgoda. Tą zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których zebrane w trakcie rozmowy dane zostaną przekazane innym podmiotom np. Partnerom. Każda rozmowa, która odbywa się za pomocą naszej infolinii lub podmiotów, które realizują dla nas usługę - telefoniczna obsługa klienta, jest nagrywana. Nagrywanie rozmów odbywa się z uwagi na nasz uzasadniony interes, czyli ochronę przed ewentualnymi roszczeniami czy oszustwami oraz w trosce o jakość świadczonych przez nas usług. Nagrania przechowuje się do momentu, kiedy nie będzie już możliwości kierowania wobec nas bądź przez nas roszczeń dot. świadczonych w ramach rozmowy usług. W określonych przypadkach regulowanych przez przepisy prawa przechowywanie danych może być dłuższe.
 4. Zmiana ustawień dotyczących cookies

§ III. Polityka Cookies

 1. WYJAŚNIENIE OGÓLNE

  Serwis helpfind.pl w celu prawidłowego działania Serwisu oraz ułatwienia nawigacji Użytkownikom wykorzystuje pliki cookies, inaczej ciasteczka. Pliki cookies są to tekstowe pliki, które zapisuje system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika. Najważniejszym celem tego zapisu jest identyfikacja Użytkownika w Serwisie, a także gromadzenie informacji ogólnych o metodzie korzystania z Serwisu. Pliki te nie posiadają informacji, które są związane z danymi osobowymi. W dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zaprzestania zapisywania plików cookies. W tym celu należy wykorzystać ustawienia internetowej przeglądarki w komputerze bądź w mobilnym urządzeniu. Wyłączenie “ciasteczek” nie oznacza, że niemożliwe jest korzystanie z Serwisu. Niemniej jednak mogą pojawiać się utrudnienia w korzystaniu z Serwisu bądź w korzystaniu z usług, które są w jego ramach świadczone.
 2. CEL WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

  Serwis helpfind.pl wykorzystuje cookies w następujących celach:
  1. tworzenie analizy i statystyk, których zadaniem jest pomóc zrozumieć to, w jaki sposób Serwis jest wykorzystywany. Dzięki temu możliwe jest stałe udoskonalanie zawartości oraz struktur stron, tak aby odpowiadały potrzebom Użytkowników;
  2. optymalizacji stron internetowych;
  3. mierzenia czy prowadzone akcje działań marketingowych są skuteczne, a treści i formy reklam dopasowane oraz wyświetlane na stronach Usługodawcy;
  4. zapamiętywania, czy użytkownik zgodził się bądź nie na np. pokazywanie danej treści.
 3. RODZAJE PLIKÓW COOKIES

  Przez serwis helpfind.pl wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki cookies sesyjne zostają na urządzeniu danego Użytkownika do momentu opuszczenia przez niego internetowej strony lub wyłączenia internetowej przeglądarki. Pliki cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez ustalony czas bądź do momentu ich ręcznego usunięcia. Za pomocą plików cookies przez Usługodawcę są gromadzone tylko te dane, które mają charakter statystyczny i mają na celu poprawę komfortu Użytkownikowi korzystania z serwisu oraz zredukowania uciążliwości wyświetlania materiałów reklamowych. Nie zbierane są żadne dane, które mogłyby identyfikować Użytkowników jako daną osobę bądź klienta.
 4. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

  W Serwisie mogą pojawiać się odnośniki, które będą kierować do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady dot. prywatności, jakie obowiązują na innych stronach. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.
 5. ZMIANA DOTYCZĄCA USTAWIEŃ W WYSZUKIWARKACH

  Każdy Użytkownik Serwisu helpfind.pl ma możliwość osobiście zmienić ustawienia dot. prywatności w danej wyszukiwarce. Ustawienia te można zmieniać w taki sposób, aby obsługa plików cookies w ustawieniach internetowej przeglądarki była automatycznie blokowana albo każdorazowo była informacja o ich umieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Informacje szczegółowe o sposobach obsługi “ciasteczek” są dostępne w ustawieniach danej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do informacji do najbardziej popularnych przeglądarek internetowych oraz urządzeń:
 6. BEZPIECZEŃSTWO

  Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. Korzystanie z system reCAPTCHA podlega Polityce prywatności oraz Warunkom korzystania z usług firmy Google. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny – interes firmy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemu, aby chronić formularze Klientów i swoją stronę internetową przed atakami/spamem).
 7. Zmiana ustawień dotyczących cookies