/

Finanse
Sankcja kredytu darmowego (SKD) - odbierz rekompensatę za błędy w umowie kredytowej

Sankcja kredytu darmowego (SKD) - odbierz rekompensatę za błędy w umowie kredytowej

 • Sankcja kredytu darmowego umożliwia odzyskanie części kosztów kredytu.

 • Dzięki sankcji kredytu darmowego oddajesz do banku tyle, ile pożyczyłeś!

 • Sankcja kredytu darmowego jest dostępna tylko przy kredytach gotówkowych.

Pozbądź się kosztów kredytu

Sankcja kredytu darmowego może zapewnić sporą korzyść finansową osobom, które zaciągnęły kredyt konsumencki. Pozwala ono spłacić zobowiązanie w wysokości pożyczonej kwoty, jeśli umowa zawiera uchybienia względem wspomnianej ustawy. Dowiedz się, jakie błędy się kwalifikują i co trzeba zrobić, by skorzystać z tego zapisu.

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który ma zastosowanie tylko w przypadku kredytów konsumenckich. Ustawodawca wprowadził to prawo, aby zapewnić konsumentom ochronę i ograniczyć występowanie błędów oraz nieścisłości w umowach kredytowych zawieranych w Polsce.

Skorzystanie z darmowego kredytu gotówkowego umożliwia artykuł 45. Ustawy o kredycie konsumenckim. Jasno definiuje on, jakie uchybienia względem ustawy umożliwiają osobie, która zaciągnęła kredyt konsumencki, spłacenie go w wysokości kapitału użyczonego mu przez bank.

Chcę spłacać kredyt w wysokości kapitału

Dzięki skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego instytucja finansowa musi zrezygnować z kosztów kredytu należnych kredytodawcy, a pożyczkobiorca zwraca kredyt w wysokości kapitału. Oznacza to, że bank będzie musiał również oddać poniesione już przez Ciebie pozakapitałowe koszty kredytu.

Darmowy kredyt – jakie kredyty kwalifikują się do sankcji?

Podstawowym wymogiem, dzięki któremu jako konsument możesz spłacić kredyt w wysokości kapitału, jest odnalezienie w umowie kredytowej uchybień względem wspomnianej Ustawy o kredycie konsumenckim.

Również w tym akcie prawnym, ustawodawca ustala zasady formalne, które muszą zostać spełnione, by skorzystać z prawa do sankcji kredytu darmowego:

 • kwota pożyczki nie może przekroczyć 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie),
 • od ostatnich działań związanych z kredytem, np. od jego spłaty minęło maksymalnie 11 miesięcy,
 • umowa kredytowa została podpisana po 17.01.2014 r.,
 • raty kredytu były przez Ciebie spłacane w wyznaczonym terminie, ewentualnie z opóźnieniami do 30 dni,
 • kredytobiorca jest osobą prywatną,
 • zabezpieczeniem pożyczki nie może być nieruchomość, ale dopuszcza się inne formy ubezpieczenia kredytu.

Jeśli umowa kredytowa spełnia wszystkie powyższe warunki, to kolejnym etapem jest odnalezienie błędów, które umożliwią Ci skorzystanie z sankcji kredytu darmowego i spłacanie kredytu bez wynagrodzenia dla banku.

Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy, jeśli masz problem z samodzielnym znalezieniem takich błędów. Z naszych danych wynika, że aż 9 na 10 umów zawiera błędy, więc warto to sprawdzić, bo można uzyskać sporą rekompensatę.

Przesyłam umowę kredytową do bezpłatnej analizy

Sankcja kredytu darmowego – jakie banki?

Sankcja darmowego kredytu jest możliwa do osiągnięcia, jeśli masz kredyt, którego udzielił Ci bank konsumencki. W przypadku pożyczek udzielonych przez parabanki jest to znacznie trudniejsze, z wyjątkiem kredytów zaciągniętych w Smartney.

Nasz zespół ekspertów przeprowadził już tysiące analiz, z których wynika, że błędy umożliwiające darmowy kredyt można odnaleźć w umowach zawieranych z:

Sankcja kredytu konsumenckiego – jakie błędy uprawniają do uzyskania rekompensaty?

Sankcja kredytu konsumenckiego wymaga odnalezienia w umowie kredytowej informacji i zapisów, które są niezgodne z zasadami udzielania takich kredytów. Można wyróżnić cztery najpopularniejsze kategorie błędów:

 1. Błędne obliczenie lub przekroczenie maksymalnego poziomu pozaodsetkowych kosztów kredytu – pozaodsetkowe koszty, czyli takie opłaty jak prowizja, ubezpieczenie kredytu (np. ubezpieczenie od utraty pracy), koszt prowadzenia rachunku i wszystkie inne naliczone przez bank należności.
 2. Różnica między realną a umowną kwotą pożyczonych pieniędzy – wypłata mniejszej kwoty pożyczki, niż zapisano to w umowie i co najważniejsze – nie muszą być to duże sumy, wystarczy chociażby kilkadziesiąt złotych.
 3. Błędnie podane informacje lub całkowity ich brak – każdy bank ma obowiązek wyszczególnienia wszystkich kosztów spłacanych wraz z ratą kredytu, takich jak prowizja, ubezpieczenie kredytu czy oprocentowanie oraz obowiązkowych informacji i dodatkowych dokumentów, takich jak harmonogram spłaty kredytu.
 4. Źle obliczone i podane oprocentowanie kredytu – różnica między kwotą wypłaconą pożyczkodawcy a tą widniejącą na umowie może nie być zbyt duża. Ma ona jednak znaczny wpływ na oprocentowanie kredytu, które oblicza się od sumy podanej na umowie. Jeśli oprocentowanie jest zbyt duże, to wówczas jako konsument możesz stracić nawet kilkaset złotych.
najczęściej występujące błędy w umowach kredytowych

W teorii odnalezienie błędów w umowie kredytowej wydaje się być bardzo proste, jednak rzeczywistość bardzo często weryfikuje ten pozór. Samodzielne wyszukanie wszystkich kruczków prawnych, które umożliwią sankcję kredytu darmowego, jest często niemożliwe, dlatego warto zgłosić się do profesjonalnej firmy.

Eksperci mają doświadczenie w walce z bankiem o skorzystanie z prawa do darmowego kredytu i doskonale wiedza, jak odnaleźć błędy w umowie. Skorzystaj z pomocy Helpfind! Oferujemy bezpłatną analizę i gwarantujemy wypłatę rekompensaty w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od podpisania umowy.

Sankcja kredytu darmowego kalkulator to dobry sposób, żeby poznać przybliżoną wartość rekompensaty. Warto jednak przesłać umowę do analizy, co pozwoli na dokładniejsze oszacowanie wartości korzyści z tytułu sankcji.

Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego z Helpfind

Sankcja kredytu darmowego – jak z niej skorzystać?

Prawo konsumenta do skorzystania z darmowego kredytu gotówkowego istnieje zarówno w trakcie jak i po spłacie kredytu. Jeśli kredyt spełnia wszystkie warunki, a w umowie znajdują się błędy, można skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jak to zrobić?

W przypadku naruszenia zasad ustawy o kredycie konsumenckim przez bank pożyczkobiorca musi złożyć oświadczenie o sankcji kredytu darmowego.

W umowie należy znaleźć błędy i odpowiednio je obronić w sądzie.

Skorzystaj z naszej bezpłatnej analizy, jeśli masz problem z samodzielnym znalezieniem takich błędów. Z naszych danych wynika, że aż 9 na 10 umów zawiera błędy, więc warto to sprawdzić, bo można uzyskać sporą rekompensatę.

Chcę skorzystać z sankcji kredytu darmowego

Jak złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego?

W dokumencie należy zawrzeć wszystkie istotne informacje, takie jak dane osobowe i adres konsumenta, informacje na temat kredytodawcy, numer umowy pożyczki oraz rachunku bankowego, podstawa prawna oraz błędy, które umożliwiają skorzystanie z sankcji darmowego kredytu.

Rzecz jasna, złożenie takiego dokumentu do banku nie oznacza, że wypłaci on pieniądze od razu. Jest bardzo prawdopodobne, że instytucja odmówi skorzystania z sankcji kredytu darmowego, właściwie nie podając powodu, który byłby racjonalny z punktu widzenia prawa. Negatywna decyzja banku oznacza, że konsument chcący skorzystać z darmowego kredytu, musi zgłosić sprawę do sądu. Darmowy kredyt wywalczony w sądzie to niestety nie jest prosta sprawa, bo skuteczna sankcja wymaga długotrwałego procesu.

Sankcja kredytu darmowego kancelaria – z jakimi kosztami wiąże się sprawa sądowa?

Niestety, wygranie takiej sprawy samodzielnie jest praktycznie niemożliwe. Banki zatrudniają prawników, którzy zrobią wszystko, by uchronić kredytodawcę przed utratą zarobku. Jeśli chcesz wkroczyć na drogę sądową, to konieczne będzie zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego z kancelarii. Ile to kosztuje? Istnieją ustawowe stawki minimalne za czynności adwokackie, ale większość prawników żąda oczywiście znacznie wyższych kwot za swoje usługi.

Stawki minimalne dla I instancji w sprawach o wartości sporu równej do 5 000 zł to 600 zł, do 10 000 zł 1200 zł, a do 50 000 zł już 2400 zł. W przypadku zastępstwa procesowego w II instancji kwoty te zwiększą się kolejno do 900 zł, 1800 zł i 3600 zł.

Do tego dochodzi też stawka godzinowa danego adwokata czy radcy prawnego oraz koszty wpisu sądowego, czyli 200 zł za spór o wartości do 4000 zł, 400 zł przy wartości sporu przekraczającej 7500 zł, 500 zł dla wartości do 10 000 zł, 750 zł dla wartości do 15 000 zł, 1000 zł dla wartości do 20 000 zł oraz 5% wartości sporu powyżej kwoty 20 000 zł. jak widzisz, sankcja kredytu darmowego kancelaria to kosztowna inwestycja, która nie musi się zwrócić, bo żaden adwokat czy radca prawny nie zagwarantuje Ci wygrania sprawy. Reprezentująca Cię kancelaria pobierze opłaty, ale nie oznacza to, że sankcja kredytu darmowego dojdzie do skutku.

Na szczęście istnieje kilka firm specjalizujących się w uzyskiwaniu sankcji kredytu darmowego. Jedną z nich jest Helpfind. W przypadku skorzystania z naszej pomocy nie musisz się martwić powyższymi kosztami, które należy ponieść niezależnie od tego, czy sprawa będzie wygrana. U nas masz gwarantowaną rekompensatę i nie będziesz uczestniczyć w procesie sądowym.

Sankcja kredytu darmowego - najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Kredyt darmowy sankcja – kiedy można skorzystać?

Z zapisu mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy znajdą w swoich umowach kredytowych uchybienia względem ustawy. Co ważne, skorzystać mogą tylko osoby, które zaciągnęły kredyty konsumenckie, o ile nie były one zabezpieczone hipoteką.

Jaki jest cel wprowadzenia zapisu o darmowym kredycie?

Celem ustanowienia takiego prawa było ograniczenie nieuczciwych praktyk banków w zakresie niedopatrzeń informacyjnych w kontrakcie oraz niedopełnienie obowiązku sporządzenia umowy pożyczki w formie pisemnej. Dzięki wprowadzeniu sankcji kredytu darmowego instytucje bankowe muszą być o wiele bardziej uważne, podczas przygotowywania nowej umowy pożyczki.

Jak złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego i co w nim zawrzeć?

We wniosku muszą znaleźć się następujące dane:

 • precyzyjnie wskazane uchybienia wraz z podstawą prawną,
 • dane kredytobiorcy,
 • numer umowy pożyczki,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie o zamknięciu kredytu i ostatnim działaniu podjętym w związku z nim (w przypadku zamkniętych kredytów).

Wniosek należy złożyć do banku, można to zrobić osobiście lub wysłać go listem poleconym.

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
sankcja kredytu darmowego orzeczenia

08.02.2024

10 min

Sankcja kredytu darmowego orzeczenia – co wiąże się z wyrokiem sądu?

Sankcja kredytu darmowego orzeczenia w sprawie tego prawa do darmowego kredytu nadal nie są ujednolicone. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc....

Finanse

Marża kredytu konsumenckiego

31.01.2024

11 min

Marża kredytu konsumenckiego – czym jest i od czego zależy?

Marża kredytu konsumenckiego jest jednym z czynników, wpływających na kwotę do spłaty. Dowiedz się, w jaki sposób bank ustala jej wysokość!...

Finanse

rodzaje kredytów

31.01.2024

14 min

Rodzaje kredytów – który najlepiej wybrać?

Dla osób fizycznych i przedsiębiorców są dostępne różne rodzaje kredytów. Dowiedz się więcej i sprawdź, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy....

Finanse

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line