/

Samochód
Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

 • Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji przysługuje osobom, których pojazd został uszkodzony w zdarzeniu drogowym

 • Większość odszkodowań za kolizje samochodowe, jest zaniżona

 • Jeśli odszkodowanie zostało zaniżone, poszkodowanemu przysługuje dopłata

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,3/1271 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Chcę odebrać dopłatę do odszkodowania!

Kto i gdzie może się zgłosić po odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia drogowego. Mimo że prawo nie przewiduje żadnej definicji kolizji, powszechnie przyjmuje się, że nazywa się tak wszystkie zdarzenia drogowe, w którym żaden z uczestników nie poniósł obrażeń.

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia drogowego. Mimo że prawo nie przewiduje żadnej definicji kolizji, powszechnie przyjmuje się, że nazywa się tak wszystkie zdarzenia drogowe, w którym żaden z uczestników nie poniósł obrażeń.

Klarowną definicję kolizji, można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Policji:

Cytat

Polska Policja

Kolizja drogowazdarzenie drogowe, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód, ogrodzenie, słup itp.)
Gdzie i jak zgłosić szkodę po kolizji drogowej?
 • osobista wizyta w punkcie stacjonarnym – najprostszy i najbardziej pewny sposób na zgłoszenie szkody, wymagający od poszkodowanego udanie się do stacjonarnego punktu ubezpieczyciela,
 • za pomocą telefonu – można również zgłosić szkodę, dzwoniąc na infolinię zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma zakupione OC,
 • za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej – poszkodowani mogą przesłać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego informację o zgłoszeniu szkody, wraz ze wszystkimi dokumentami, zarówno za pomocą tradycyjnej poczty, jak i e-maili,
 • przez stronę internetową – większość ubezpieczycieli umożliwia zgłoszenie szkody przez Internet. Po wejściu na ich stronę i wybraniu rodzaju szkody, witryna przeprowadzi Cię przez cały proces zgłoszenia.

Jak uzyskać odszkodowanie po kolizji drogowej?

Proces uzyskiwania odszkodowania za kolizję jest stosunkowo prosty. Można go podzielić na pięć etapów, których realizacja pozwala otrzymać wysoką kwotę rekompensaty za szkodę:

Etap I – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela, u którego sprawca ma wykupione ubezpieczenie komunikacyjne. Zgłaszając się po odszkodowanie z OC wypadku, należy przekazać ubezpieczycielowi:

 • kopię dowodu rejestracyjnego,
 • swoje dane osobowe,
 • numer polisy OC sprawcy,
 • numer konta bankowego poszkodowanego,
 • oświadczenie sprawcy kolizji,
 • fotografie uszkodzeń pojazdu.

Etap II – oględziny pojazdu.

Po około 7 dniach od zgłoszenia szkody, do poszkodowanego wysyłany jest rzeczoznawca ubezpieczeniowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie oględzin pojazdu. Po sprawdzeniu wszystkich uszkodzeń samochodu przygotowuje on kosztorys naprawy samochodu.

Etap III – przesłanie kosztorysu do poszkodowanego.

Po zakończeniu oględzin i przygotowaniu kosztorysu, ubezpieczyciel przesyła do poszkodowanego ten dokument. Warto w tym momencie przeprowadzić weryfikację tego dokumentu, ponieważ dość częstym problemem jest zaniżenie kosztorysu i odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Niestety, większość poszkodowanych nie ma o tym pojęcia.

Etap IV – wysłanie dyspozycji wypłaty odszkodowania.

W celu uzyskania bezspornej części odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy,poszkodowany ma obowiązek przygotować dokument, zwany dyspozycją wypłaty odszkodowania. Należy w nim zawrzeć następujące dane:

 • Miejsce i data przygotowania dokumentu.
 • Dane osoby poszkodowanej.
 • Informacje na temat ubezpieczyciela OC sprawcy (nazwa, adres).
 • Numer szkody i numer konta, na który mają trafić pieniądze.
 • Oświadczenie o podatku VAT.
 • Podpis poszkodowanego.

Etap V – wypłata odszkodowania.

Po otrzymaniu wyżej wymienionego dokumentu, poszkodowany otrzymuje na swoje konto pieniądze z bezspornej części odszkodowania. Niestety, większość świadczeń, wypłacanych przez ubezpieczycieli jest zdecydowanie zbyt niska, co prowadzi najczęściej do braku środków na pełną naprawę samochodu.

Opinia eksperta

Z raportu Rzecznika Finansowego za pierwsze dwa kwartały 2023 roku, wynika, że kwestia zaniżeń może dotyczyć ponad 128 tysięcy spraw! Jest to efekt stosowania przez ubezpieczycieli różnych sztuczek, których główny cel to obniżenie kwoty odszkodowania. Niestety, wielu poszkodowanych nie ma pojęcia, że ich świadczenie zostało zaniżone i należy im się dopłata do odszkodowań.

Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań w firmie Helpfind.

Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania z OC sprawcy!

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

Osoba, której pojazd został uszkodzony przez innego kierowcę, ma aż trzy lata na zgłoszenie się po odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.Wyjątkiem od tej reguły są zdarzenia, które zostały spowodowane w wyniku popełnienia przez sprawcę, przestępstwa.

Jeśli szkoda powstała w takich okolicznościach, termin na zgłoszenie się po odszkodowanie od sprawcy wypadku, wynosi 20 lat. Stanowi o tym artykuł 442 kodeksu cywilnego:

Prawo w Polsce

Art. 442 kodeksu cywilnego

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Ile wynosi odszkodowanie od sprawcy kolizji?

Wysokość odszkodowania od sprawcy wypadku zależy w dużej mierze od rozmiaru i rozległości uszkodzeń, którym uległo auto w wyniku zdarzenia. Świadczenie wypłacane jest na podstawie kosztorysu naprawy pojazdu, przygotowanego przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela.

Niestety, dokumenty określające wycenę szkody samochodu, zawierają zwykle bardzo wiele zaniżeń. Najczęściej spotykanym jest zaniżenie dotyczące części użytych do naprawy auta (stosowanie tanich zamienników, zamiast oryginalnych elementów).

Innym czynnikiem, sprawiającym, ze odszkodowanie za kolizję samochodową może być za niskie, jest obniżenie kosztu roboczogodziny pracy mechaników, lub teoretyczne skrócenie czasu naprawy poszczególnych elementów pojazdu.

Odbierz wyższe odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Odszkodowanie od ubezpieczyciela – czy dzięki odwołaniu otrzymasz je w wyższej kwocie?

Niestety statystyki w kwestii odwołań są bardzo brutalne dla osób poszkodowanych. W 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe rekomendacje dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Jednocześnie KNF zastrzegło, że ubezpieczyciele muszą stosować się do tych rekomendacji nie później niż od 1 listopada 2022 roku.

Niestety nadal prawie każde odszkodowanie od ubezpieczyciela jest zaniżone. Osoby poszkodowane nieustannie wnoszą skargi na działalność towarzystw ubezpieczeniowych. Ile konkretnie?

Ważne!

W samym pierwszym półroczu 2023 roku wpłynęły aż 127 934 skargi!

https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2023/09/Skargi-na-dzialalnosc-zakladu-ubezpieczen-Dzial-II-II-kwartal-2023-r.pdf

Jak widzisz, ubezpieczyciele nie zwracają uwagi na to, co nakazuje im KNF. Nadal stosują różnego rodzaju triki, żeby zaniżyć odszkodowanie. Czy zatem odwołanie zapewni Ci odszkodowanie od ubezpieczyciela w wyższej kwocie? Niestety szanse na to są bardzo niewielkie. Prawdopodobnie towarzystwo ubezpieczeniowe po prostu odrzuci Twoje roszczenia, nawet nie podając zbyt wielu argumentów.

Dostaniesz informację o tym, że możesz dochodzić dalszych roszczeń na drodze sądowej. Oczywiście ma Cię to przestraszyć, bo droga sądowa oznacza konieczność poświęcenia sporej ilości czasu, a także zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego i poniesienia kosztów sądowych. Jeśli przegrasz, to stracisz mnóstwo pieniędzy, a przecież nikt nie zagwarantuje Ci wygranej w sporze sądowym o wyższe odszkodowanie od sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy wypadku – gdzie mogę uzyskać pomoc?

Jeśli po weryfikacji kosztorysu, okaże się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło odszkodowanie za kolizję, warto pamiętać, że każdy poszkodowany może złożyć reklamację na decyzję ubezpieczyciela. Wyjątek stanowią osoby, które zdecydowały się zaakceptować i podpisać propozycję ugody, przesłaną przez ubezpieczyciela.

Samodzielna walka z ubezpieczycielem może być trudna i czasochłonna. Wynika to z faktu, że przeciętnemu kierowcy bardzo trudno określić rozległość i stopień uszkodzeń auta. Z tego względu, wskazanie konkretnych zaniżeń w reklamacji na decyzję ubezpieczyciela, może być nie lada wyzwaniem.

Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania z OC sprawcy!

Na szczęście, istnieją alternatywy dla samodzielnej walki o odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do firmy odszkodowawczej Helpfind!

Oferujemy darmową analizę Twojej sprawy oraz dopłatę do odszkodowania od sprawcy wypadku, jeśli okaże się, że otrzymana od ubezpieczyciela kwota, jest zaniżona. Po weryfikacji kosztorysu nasz konsultant zaproponuje Ci kwotę, którą możesz otrzymać w ramach sprzedaży szkody OC. Po akceptacji oferty i podpisaniu umowy, ustalona wcześniej suma trafi na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Proces wypłaty dopłaty do odszkodowania z Helpfind

To rozwiązanie jest korzystne z kilku względów. Po pierwsze, poszkodowany nie musi martwić się pisaniem pozwów i pism do ubezpieczyciela – wszystkim zajmujemy się my!

Po drugie, umowa posiada zapis, który jest gwarancją, że przedsiębiorstwo skupujące szkodę OC nie zwróci się do poszkodowanego z żądaniem zwrotu pieniędzy, nawet w przypadku przegranej z ubezpieczycielem.

Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania z OC sprawcy!

Po trzecie, poszkodowany może zaoszczędzić sporo czasu – sprawy i procesy o dopłatę do odszkodowania od ubezpieczyciela mogą trwać od kilku miesięcy do nawet roku. Podjęcie współpracy z Helpfind to gwarancja wypłaty pieniędzy maksymalnie pięć dni roboczych, od dnia podpisania umowy.

Podsumowanie:
 1. Odszkodowanie od sprawcy wypadku przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego mienie ucierpiało wskutek zdarzenia drogowego, spowodowanego przez innego kierowcę.

 2. Na zgłoszenie się po odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy, poszkodowany ma 3 lata od momentu powstania szkody. Termin ten jest wydłużony do 20 lat, jeśli kolizja jest efektem popełnienia przestępstw,.

 3. Proces wypłaty odszkodowania składa się z pięciu etapów: zgłoszenia szkody, oględzin pojazdu, przesłania kosztorysu naprawy samochodu do poszkodowanego, wysłanie dyspozycji wypłaty odszkodowania oraz przekazanie środków na konto bankowe, wskazane przez poszkodowanego.

 4. Wysokość odszkodowania jest zależna od rozmiaru szkód, którym uległ pojazd w trakcie zdarzenia.

 5. Większość odszkodowań z OC sprawcy kolizji jest zaniżona, dlatego warto zgłosić się po pomoc do Helpfind! Oferujemy darmową weryfikację kosztorysu oraz dopłatę do odszkodowania.

bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz lub dopłacamy do Twojej szkody na pojeździe

Rozpoczynamy procedurę

W przypadku dopłaty pieniądze dostaniesz nawet w ciągu 48 h, odszkodowanie za szkody osobowe będziemy musieli uzyskać od ubezpieczyciela, co może potrwać

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii

01.07.2024

11 min

Uderzenie w tył samochodu - czyja wina, odszkodowanie, dopłata

Dowiedz się, jak wysokie odszkodowanie uzyska poszkodowany po uderzeniu w tył auta i jakie są koszty naprawy....

Samochód

uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line