/

Samochód
Czym grozi ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku?

Czym grozi ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku?

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

26.02.2021

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Sprawca uciekający z miejsca kolizji czy wypadku musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami m.in. karą pozbawienia wolności. Kiedy ma miejsce zbiegnięcie z miejsca wypadku, a kiedy tylko oddalenie? Czy nie znając tożsamości sprawcy otrzymasz odszkodowanie z OC?

Czym jest ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku?

Ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku to takie zachowanie kierowcy, które ma celu uniknięcie konsekwencji za zachowania na drodze, które doprowadziło do kolizji czy wypadku.

Art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20-06-1997 r. Prawo o ruchu drogowym nakazuje kierowcy uczestniczącemu w kolizji podanie swoich personaliów, danych właściciela pojazdu oraz danych potrzebnych poszkodowanemu do likwidacji szkody tj. numeru swojej polisy i danych ubezpieczalni.

W ust. 2 tego samego artykułu zawarty jest obowiązek pozostania na miejscu zdarzenia przez sprawcę aż do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub Policji. W przypadku kiedy wezwanie tych służb wymagana oddalenia się z miejsca wypadku, ustawa nakłada obowiązek niezwłocznego powrotu na to miejsce po wezwaniu służb.

Ucieczki z miejsca kolizji zdarzają się dosyć często, szczególnie jeśli jest to drobna stłuczka na parkingu. Ustalenie tożsamości sprawcy nie jest jednak w ogóle niemożliwe. Często pomagają świadkowie zdarzenia oraz wszechobecny monitoring.

Nieznany sprawca wypadku - czy poszkodowany otrzyma odszkodowanie?

Jeśli sprawca ucieknie z miejsca kolizji czy wypadku i nie zostanie ustalona jego tożsamość, to w takiej sytuacji w kwestii odszkodowania zastosowanie znajdą przepisy regulujące obowiązki UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG to instytucja, której zadaniem jest m.in. ochrona interesów osób biorących udział w ruchu drogowym przed zaniedbaniami czy brakiem rzetelności pozostałych uczestników.

Gdyby nie działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, to ofiary wypadków drogowych w przypadku nieposiadania przez sprawcę obowiązkowej polisy OC lub braku ustalenia jego tożsamości, można powiedzieć, że były podwójnie poszkodowane.

UFG nie działa jednak tak jak zakład ubezpieczeń i nie dokonuje wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny we wszystkich przypadkach. Art. 98 ustawy z dnia 22-05-2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje zadania UFG i przypadki kiedy to UFG dokona likwidacji szkody.

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma zadanie zaspokajać roszczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń za następujące szkody:
 • powstałe na terytorium Polski,
 • osobowe - w przypadku nieznanego sprawcy zdarzenia drogowego,
 • majątkowe - w sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku zmarła lub nastąpiło naruszenie czynności bądź rozstrój zdrowia (trwający co najmniej 14 dni),
 • osobowe i majątkowe - jest sprawca nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC,
 • osobowe i majątkowe - gdy właściciel pojazdu, którego ruch spowodował szkodę, jest zarejestrowany za granicą, ale na terytorium kraju, którego Biuro Narodowe w ramach systemu Zielonej Karty należy do porozumienia wielostronnego, nie posiadał OC, a pojazd nie miał znaków rejestracyjnych albo znaki rejestracyjne przedzielono pojazdowi przez niewłaściwe władze.
 • osobowe i majątkowe - w przypadku, gdy rolnik, osoba z wspólnego gospodarstwa domowego bądź jego pracownik są obowiązani do rekompensaty za szkodę związaną z gospodarstwem rolnym, która jest następstwem uszkodzenia ciała, rozstrojem zdrowia bądź śmierci lub uszkodzenia mienia, a rolnik nie posiadał ważnej polisy OC rolników.

W takich przypadkach szkodę można zgłosić u swojego ubezpieczyciela lub u innego który ma w swojej ofercie polisy komunikacyjne. Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane do przyjęcia takiego zgłoszenia. Po wycenie szkody oraz skompletowaniu wymaganych dokumentów zakład ubezpieczeń przekazuje sprawę do UFG.

Uważasz, że Twoje odszkodowanie z OC jest zaniżone? Wypłacona rekompensata nie wystarczyła na naprawę uszkodzonego pojazdu?

Jak wskazano powyżej, jeśli nieznany sprawca kolizji uszkodzi Twój pojazd, a jego wynikiem nie są znaczne obrażenia ciała, to pozostaje Ci likwidować szkodę z polisy autocasco lub w przypadku braku jej wykupienia niestety z własnej kieszeni.

Co zrobić, gdy sprawca zbiegł?

Gdy sprawca kolizji czy wypadku ucieknie, to należy wówczas pozostać na miejscu zdarzenia, wezwać Policję, która sporządzi notatkę informacyjną ze zdarzenia drogowego, a która stanowić będzie podstawę do ewentualnego zgłoszenia roszczeń do UFG. W przypadku osób rannych należy oczywiście wezwać także pogotowie ratunkowe.

Ucieczka z miejsca kolizji i wypadku - co grozi sprawcy?

Ucieczka niesie za sobą konsekwencje zarówno karne, jak
i cywilne. Zgodnie z art. 162 kodeksu karnego:

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oprócz konsekwencji karnych osobie, która zbiegnie z miejsca kolizji czy wypadku drogowego grożą także poważne konsekwencje finansowe. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo domagać się od sprawcy, który uciekł z miejsca wypadku lub kolizji domagać się zwrotu odszkodowania wypłaconego osobie poszkodowanej.

Reasumując sprawca wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia, ale udało się w późniejszym czasie ustalić jego tożsamość, będzie musiał zwrócić wypłacone poszkodowanemu odszkodowanie, a na dodatek może ponieść odpowiedzialność karną.

Ucieczka czy oddalenie się z miejsca wypadku?

Jak wskazano w części wstępnej ucieczka to takie zachowanie kierowcy, które ma celu uniknięcie konsekwencji za zachowania na drodze, które doprowadziło do kolizji czy wypadku. Jest to zatem celowe i świadome zachowanie sprawcy ukierunkowane na uniknięcie odpowiedzialności.

Oddalenie się z miejsca zdarzenia drogowego nie musi oznaczać ucieczkę. Już sama ustawa Prawo o ruchu drogowym wymieniając obowiązki sprawcy zdarzenia drogowego, w którym nastąpił skutek, który wymaga wezwania zespołu ratownictwa medycznego stanowi, że sprawca może się oddalić w celu wezwania pomocy, jednak musi na miejsce zdarzenia wrócić.

Oddalenie się z miejsca wypadku nie ma zatem na celu uniknięcia odpowiedzialności czy też udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku.

Podsumowanie:

 1. Celem ucieczki z miejsca zdarzenia jest uniknięcie konsekwencji.
 2. Uczestnik kolizji czy wypadku jest zobowiązany do podania swoich personaliów.
 3. W przypadku, gdy nie ustalono tożsamości sprawcy, to poszkodowany może się ubiegać w kilku przypadkach o odszkodowanie z UFG.
 4. Sprawcy, który zbiegnie z miejsca wypadku grożą poważne konsekwencje prawne i finansowe.
 5. Ucieczka a oddalenie się z miejsca wypadku czy kolizji to nie są tożsame pojęcia.

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line