/

Finanse
Czyszczenie BIK - czyli jak odbudować wiarygodność kredytową?

Czyszczenie BIK - czyli jak odbudować wiarygodność kredytową?

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

20.07.2021

Chcesz pozbyć się negatywnych wpisów w rejestrze BIK i cieszyć się pełną zdolnością kredytową? Możesz to osiągnąć decydując się na tzw. czyszczenie BIK. Jak to zrobić?

Jakie informacje gromadzi BIK? Skąd wziął się BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia informacje, które dotyczą kredytowych zobowiązań. W bazie znajdują się dane personalne oraz bardzo szczegółowe parametry kredytu m.in. okres spłaty, sposób regulowania płatności przez kredytobiorcę. Takie dane trafiają tutaj bezpośrednio od banku, SKOK-u czy niektórych firm oferujących pożyczki.

Czy wiesz, że…

BIK powstał z inicjatywy ZBP (Związek Banków Polskich) i działa na powstanie ustawy Prawo bankowe, które zostało uchwalone w 1997 roku. Od momentu wejścia w życie tych przepisów możliwa jest pomiędzy bankami wzajemna wymiana informacji dot. kredytobiorców.

W rejestrze BIK-u nie znajdują się tylko dłużnicy, ale i także kredytobiorcy, którzy w sposób sumienny spłacają swoje zadłużenie. W ich przypadku jednak wpis ma pozytywny wydźwięk w postaci dobrej historii kredytowej.

Przykład: Bierzesz kredyt gotówkowy. Informacja o Twoim zobowiązaniu widnieje w rejestrze BIK. Jeśli spłacasz kredyt w terminie - wpis będzie pozytywny. Natomiast opóźnienia w spłacie rat będą odnotowane, co buduje złą historię kredytową.

wskaźnik bik
oznaczenia w bik-u

Banki czy inne instytucje finansowe “zaglądają” do tej bazy, aby ocenić Twoją wiarygodność finansową, jako potencjalnego kredytobiorcy. Jeśli w bazie BIK znajdują się negatywne wpisy, to możesz być niemal pewien że złożony przez Ciebie wniosek o np. kredyt hipoteczny zostanie odrzucony. Oczywiście szanse na uzyskanie finansowania nie są całkowicie przekreślone - wiele zależy od polityki danej instytucji finansowej.

polscy kredytobiorcy statystyki

Czyszczenie BIKU - kiedy jest to możliwe?

Czyszczenie BIK-u to potoczne określenie na proces polegający na usunięciu z raportu BIK wpisów i zapytań kredytowych, które powodują pogorszenie historii kredytowej, a tym samym pozbywają szans na uzyskanie kredytu.

Nie wszystkie jednak negatywne dla Ciebie wpisy będą mogły zostać “wyczyszczone”. Kwestie te regulują przepisy bankowe. Zgodnie z nimi wpis z rejestru BIK można usunąć w następujących sytuacjach:

 • Gdy dokonałeś spłaty swojego zobowiązania w terminie

Jeśli kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem spłat (czyt. bez większych opóźnień), to masz pełne prawo do odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych przez bank. Zastanów się jednak, czy ma to sens. Pozytywne wpisy w tym rejestrze wpływają korzystnie na zdolność kredytową.

zobowiązania kredytowe w trakcie spłaty
Wpisy dot. nadal spłacanych kredytów nie można wykreślić z rejestru BIK
 • Gdy kredyt nie został spłacony w terminie, a od zamknięcia kredytu minęło 5 lat

Negatywne wpisy spowodowane opóźnieniami w spłacie zobowiązania (minimum 60 dni) powinny zostać usunięte z rejestru BIK po upływie 5 lat od spłaty kredytu. Jeśli zatem miałeś problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań, ale uporałeś się z nimi i zamknąłeś kredyt, to po upływie 5 lat masz prawo wnioskować o ich wykreślenie z systemu BIK.

zobowiązania kredytowe zamknięte
Z raportu możesz wykreślić wpisy dot. spłaconych kredytów.
 • Gdy w bazie są dane nieaktualne lub nieprawdziwe

Zdarza się, że do bazy dane trafią zupełnie omyłkowo lub już się zdezaktualizowały. Wówczas masz prawo zażądać ich usunięcia. Musisz jednak udowodnić, że dany wpis faktycznie zawiera błędy. Takie przypadki się zdarzają, więc warto co jakiś czas sprawdzać, co widnieje w raporcie BIK.

Ważne! Biuro Informacji Kredytowej jest tylko administratorem danych dot. Twoich zobowiązań finansowych. To oznacza, że wpisy w jego bazie mogą być usunięte tylko przez ten podmiot finansowy, który przekazał do niego dane dot. kredytobiorcy.

 • Gdy złożyłeś wniosek kredytowy, ale nie otrzymałeś kredytu - zapytania kredytowe

Jeśli wnioskujesz o kredyt to taka informacja - zapytanie kredytowe - trafia do bazy BIOZ, czyli Bazy Informacji o Zapytaniach. BIK takie dane wykorzystuje do tzw. scoringu (ocena punktowa klienta) oraz analizy ryzyka kredytowego. Im więcej takich zapytań, tym niższa ocena punktowa i więcej trudności w uzyskaniu finansowania.

zapytania kredytowe
Osoba, która wręcz hurtowo składa wnioski do banków o udzielenie kredytu jest uważana za osobę niewiarygodną.

Usunięcie zapytania odbywa się zazwyczaj poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niektóre banki jednak nie wyrażają na to zgody. W ich opinii jest to związane z realizacją zadań bankowych.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem zapytania kredytowe powinny być usuwane z rejestru BIK po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku o kredyt. Nie zawsze jednak dzieje się to automatycznie.

Jak wyczyścić BIK? Samodzielnie czy skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy?

Wpisy z rejestru Biura Informacji Kredytowej można usunąć samodzielnie. Jest to jednak proces czasochłonny i pracochłonny. Usunięcie każdego wpisu to osobna procedura, tzn. na każdy wpis należy przygotować osobne pismo i złożyć je w banku.

Wniosek i inne niezbędne dokumenty służące do usunięcia negatywnych wpisów możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać z dostępnych w Internecie wzorów wniosków, które zwykle bywają odpłatne. Warto jednak znać odpowiednie przepisy prawne, aby mieć pewność, że składane pismo nie zawiera jakiś błędów pod względem formalnym.

Taka wymiana pism z bankiem naszpikowana jest artykułami z ustaw i napisana jest prawniczym językiem. Szczególnie tak wyglądają odmowne odpowiedzi banku, które przygotowuje ich dział prawny. Najczęściej kredytobiorca otrzymując taką decyzję, nie wie jak się do niej ustosunkować i odeprzeć argumenty banku.

Wniosek o usunięcie danych z BIK - jak powinien wyglądać?

Nie znajdziesz jednego uniwersalnego wzorca wniosku o usunięcie danych z BIK-u. Jeśli sporządzasz samodzielnie takie pismo to pamiętaj, aby w nim zawrzeć:

 • swoje dane osobowe oraz adresowe;
 • serię oraz numer dowodu osobistego;
 • dane banku czy innej instytucji finansowej;
 • dane dot. wpisu, który chcesz aby został usunięty z bazy Biura Informacji Kredytowej (numer umowy kredytowej, datę podpisania umowy itd.);
 • argumentację, dlaczego dany wpis powinien zostać wykreślony z systemu BIK.

Takie pismo najlepiej wysłać do banku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wówczas będziesz mieć potwierdzenie, że bank je otrzymał. Taki wniosek można uznać za reklamację, a to oznacza że na odpowiedź banku trzeba będzie czekać nawet 30 dni.

Czyszczenie rejestru w BIK możesz pozostawić specjalistom. Na rynku jest wiele firm, które mają już wypracowaną skuteczną ścieżkę procesu usuwania negatywnych wpisów.

Samodzielne czyszczenie BIK-uSkorzystanie z pomocy specjalistów
Konieczność znajomości przepisów prawnych.Nie jest konieczna znajomość prawa bankowego.
Przygotowanie odpowiednich pism (wniosek oraz cała dalsza korespondencja z bankiem).Pisma do banków są przygotowane przez specjalistów = gwarancja braku błędów formalnych.
Koordynowanie całego procesu w poszczególnych sprawach i bankach.Cały proces jest po stronie firmy zajmującej się usuwaniem wpisów.

Program czyszczenie BIK-u w Helpfind krok po kroku

 1. Wysłanie raportu BIK

Wysyłasz swój aktualny raport BIK do darmowej analizy. Ten dokument jest niezbędny, aby ocenić Twoją historię kredytową i stworzyć plan naprawczy, tak aby odbudować wiarygodność finansową w “oczach” banku.

Jeśli go nie posiadasz i nie wiesz w jaki sposób go pobrać przeczytaj nasz artykuł: Jak pobrać raport BIK? Wystarczy 5 prostych kroków.

 1. Analiza BIK - wytypowanie wpisów możliwych do usunięcia z raportu BIK

Analiza Twojego raportu jest całkowicie darmowa. Przygotujemy listę możliwych do wyczyszczenia wpisów. Pamiętaj, że usunąć można tylko wpisy dot. zamkniętych zobowiązań kredytowych, czyli inaczej spłaconych kredytów. Z rejestru nie da się wyeliminować wpisów dot. tych kredytów, które nadal spłacasz. Można usunąć zapytania kredytowe, których nadmierna ilość będzie powodować obniżenie Twojego scoringu w BIK.

Raport BIK należy dokładnie przeanalizować pod kątem tego, które jego elementy budują negatywną historię kredytobiorcy, a które przeciwnie - stanowią o jego wiarygodności kredytowej. Niektórych wpisów nie warto usuwać. Jeśli dane zobowiązania były spłacały dosyć regularnie (czyt. bez większych opóźnień), to co do zasady banki będą przychylnie patrzeć na składane przez Ciebie wnioski o kredyt.

Uwaga! Usunięcie nieodpowiednich elementów historii kredytowej może spowodować znaczne obniżenie Twojego scoringu.

Jeśli jednak na Twoim koncie jest historycznie sporo zamkniętych kredytów nie spłacanych sumiennie, to nawet jedno kilkudniowe opóźnienie w płatności jednej raty, może odciskać swoje “piętno” na Twojej ocenie punktowej w raporcie BIK.

Podsumowując, rekomendowane do zostawienia będą zapewne najlepsze Twoje wpisy znajdujące się w rejestrze Biura Informacji Kredytowej, a do usunięcia te utrudniające Ci uzyskanie kredytu czy pożyczki.

 1. Wycena usługi i podpisanie umowy

W kolejnym etapie zapewne otrzymasz wycenę usługi oraz umowę na jej wykonanie. Koszt wykonania usługi jest ustalany indywidualnie. Po otrzymaniu od Ciebie podpisanej umowy, będzie można przystąpić do kolejnego - ostatniego już kroku.

 1. Wykreślenie z BIK wpisów i zapytań kredytowych

Proces usunięcia wpisów oraz zapytań kredytowych trwa zazwyczaj od 3 tygodni do 2 miesięcy. Po tym czasie możesz cieszyć się pełną zdolnością kredytową.

Przykład. Do Helpfind zgłosił się Pan Łukasz, który miał w planach wnioskowanie o kredyt hipoteczny na kwotę 285 tys. zł. Niestety w rejestrze BIK od kilku lat widniały dla wpisy, które stawiały go jako kredytobiorcę w niekorzystnym świetle. Dlatego też spotykał się z odmową udzielenia kredytu. Jeden wpis w BIK dot. kredytu, który został spłacony z ogromnym opóźnieniem, a drugi widniał jako otwarty, ale suma zadłużenia nie była zbyt wysoka. To jednak powodowało niską ocenę punktową. Po uregulowaniu tej kwoty oraz skutecznemu usunięciu 2 innych wpisów oraz 8 zapytań kredytowych scoring w BIK Pana Łukasza znacznie się podwyższył- z 36 do 89. W ten sposób została odbudowana jego wiarygodność kredytowa, a tym samym uzyskał możliwość zakupu własnego mieszkania.

czyszczenie biku

Czyszczenie BIK cena - ile kosztuje usługa?

W większości przypadków cena za czyszczenie BIK-u jest ustalana indywidualnie. Tylko niektóre firmy stosują sztywny cennik tej usługi. Generalnie firmy, które zajmują się czyszczeniem BIK pobierają dwie opłaty: za analizę sprawy oraz za każdy negatywny wpis oraz zapytanie kredytowe, które jest możliwe do usunięcia.

Za analizę sprawy pobierana jest opłata w wysokości od około 40 zł do nawet 500 zł. Niektóre firmy nie naliczają jednak za tą część usługi żadnej opłaty - oferują analizę całkowicie za darmo.

Stawki pobierane przez firmy specjalizujące się w czyszczeniu BIK-u za każdy negatywny wpis wahają się od około 100 zł do nawet ponad 800 zł. Tutaj często brane jest pod uwagę, jak duże były opóźnienia w spłacie zobowiązań finansowych.

Natomiast koszt usunięcia z raportu zapytania kredytowego wynosi od około 30 do 70 zł. Niektóre firmy pobierają również tzw. opłatę administracyjną, która może wynieść nawet 1500 zł.

Usługa Przeciętny koszt
Analiza sprawy 0-500 zł
Usunięcie wpisu 100-800 zł
Usunięcie zapytania30-70 zł
Cennik za wyczyszczenie BIK-u bywa bardzo zróżnicowany.

Jak widać koszt takiej usługi nie jest mały, ale może przełożyć się na znaczną poprawę Twojej wiarygodności kredytowej. Tylko wówczas będziesz mieć możliwość uzyskania takiego finansowania, jakiego potrzebujesz.

BIK po jakim czasie wykreślają z rejestru?

Dane związane z Twoimi kredytami widnieją w rejestrze BIK przez cały okres kredytowania, czyli do dnia ich spłaty. Następnie informacje te stają się niewidoczne dla banków czy firm pożyczkowych, które sprawdzają Twoją historię kredytową w BIK. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Nieco inaczej sprawa się przedstawia, jeśli nie spłacałeś kredytu w terminie. Wtedy informacje na ten temat są przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej przez 5 lat i nie jest potrzebna na to Twoja zgoda. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

 • Twoje opóźnienie w spłacie zobowiązania wynosiło ponad 60 dni;
 • od chwili, gdy bank czy firma pożyczkowa poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych dot. Twojego kredytu minęło 30 dni, a Ty w tym czasie nie uregulowałeś zaległych kwot.

Ponadto, BIK może przetwarzać informacje dot. wszystkich kredytów do celów statystycznych przez aż 12 lat od momentu ich spłaty. Mówi o tym art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe. Tutaj Twoja zgoda nie jest potrzebna - takie dane nie mają wpływu na Twoją historię kredytową.

art. 105a ustawa prawo bankowe

Inaczej mówiąc, po usunięciu wpisów z BIK są one przenoszone do części statystycznej raportu - dokładnie do miejsca o nazwie: Zobowiązania przetwarzane w celach statystycznych. Są one jednak widoczne tylko dla Ciebie oraz Głównego Urzędu Statycznego. Nie zobaczy ich żaden bank, do którego wnioskujesz o kredyt.

Jak zbudować pozytywną historię kredytową?

Po wyczyszczeniu BIK-u warto pomyśleć o tym, aby pojawiły się w rejestrze pozytywne wpisy (jeśli ich nie ma oczywiście). Musisz wiedzieć, że całkowity brak historii w BIK-u jest tylko nieco lepszą sytuacją dla potencjalnego kredytobiorcy niż historia negatywna.

Dlatego Twoim celem nie powinno być tylko wykreślenie z systemu BIK niekorzystnych wpisów, ale i także budowa dobrej historii kredytowej. Pusta historia w BIK może być problemem, jeśli wnioskowana kwota kredytu będzie bardzo wysoka (np. kredyt na zakup mieszkania).

Pozytywną historię można budować poprzez regulowanie w terminie kredytów czy pożyczek oraz wyrażeniu zgody na przechowywanie informacji na ich temat. Zobowiązania finansowe spłacane na czas są oczywiście dobrze odbierane przez potencjalnych kredytodawców. I dobrze, jeśli takie wpisy zostaną w rejestrze BIK.

Jeśli kredyt jest dla Ciebie bardzo dużym obciążeniem, to pomocny może się okazać kredyt darmowy sankcja to prawo, z którego można skorzystać, jeśli w umowie kredytowej znajdują się braki lub błędy. Kredytobiorca zwraca wtedy kredyt bez odsetek, prowizji i innych kosztów.

Czy wiesz, że…

Twoja wiarygodność kredytowa jest uzależniona także od danych zawartych w BIG (Biuro Informacji Gospodarczej), czyli w m.in. InfoMonitor, KRD. Niekiedy banki sprawdzają te bazy, do których możesz trafić np. mając zaległości w opłatach za energię elektryczną.

Nie masz żadnego pozytywnego wpisu? Wystarczy, że weźmiesz taki kredyt, na który po prostu będzie Cię stać. Może to być niewielki kredyt gotówkowy lub kredyt ratalny. Istotne, aby spłacać go terminowo, a będzie on podnosił wiarygodność kredytową.

Przykładem takiego kredytu może kredyt na zakup sprzętu RTV na tzw. raty 0%. To niezły pomysł, jeśli i tak taki zakup mamy w planach. Zobowiązania z RRSO 0% to brak takich kosztów jak: odsetki czy prowizja - oczywiście, jeśli wszystko jest spłacane zgodnie z harmonogramem rat kredytu. W innym przypadku bank nalicza odsetki karne za opóźnienie.

Scoring BIK a Twoje szanse kredytowe

Każdy bank jest zobligowany do tego, aby potencjalnego kredytobiorcę sprawdzić pod kątem jego zdolności kredytowej. Każdy negatywny czy pozytywny wpis wpływa na ocenę punktową dot. wiarygodności kredytowej, czyli tzw. scoring BIK. Naturalnie im więcej pozytywnych wpisów, tym wyższa ocena, a im więcej negatywnych wpisów tym ocena niższa.

ocena punktowa w biku

Obecnie ocenę punktową prezentuje się w skali od 1 do 100 punktów. Im więcej punktów, tym większe szanse na uzyskanie kredytu i to na lepszych warunkach. Wcześniej przedstawiano ją w formie gwiazdek (max. 5) lub także punktów, ale w zupełnie innym przedziale (od 192 do 631).

Aby ułatwić interpretację scoringu można posłużyć się poniższymi przedziałami punktowymi:

scoring bik - ocena wiarygodności kredytowej

Kredyt hipoteczny z negatywnym BIK-iem - czy to możliwe?

Negatywny BIK nie przekreśla Twoich szans na uzyskanie kredytu hipotecznego. Jeśli zaległość dotyczy niskiej kwoty i dodatkowo mowa jest o krótkim terminie, to bank może po prostu przymknąć na to oko.

Niekiedy bank zaproponuje Ci nieco gorsze warunki kredytowania, niż w przypadku bardziej korzystnej historii kredytowej. Przykładowo, może to być wyższe oprocentowanie kredytu, dodatkowe zabezpieczenie kredytu czy warunek znalezienia współkredytobiorcy. Ma to celu zminimalizowanie ryzyka, jakie bank ponosi udzielając finansowania osobie z nadszarpniętą wiarygodnością kredytową. Nie mniej jednak przed złożeniem wniosku o kredyt na zakup mieszkania czy domu warto popracować nad pozytywnym wizerunkiem jako kredytobiorcy.

Podsumowanie:

 1. Czyszczenie BIK-u powinno być poprzedzone dokładną analizą raportu.
 2. Usunięcie wpisów z BIK jest możliwe tylko w ściśle określonych przez prawo przypadkach.
 3. Z rejestru nie da się wykreślić tych wpisów, które dotyczą zobowiązań w trakcie spłaty.
 4. Dzięki usunięciu niekorzystnych wpisów z rejestru wzrośnie wiarygodność kredytowa.
 5. Niekorzystnie na ocenę punktową w BIK wpływa także zbyt duża ilość zapytań kredytowych.

FAQ

Ile trwa czyszczenie BIK?

Zazwyczaj proces trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jak wyczyścić BIK samemu?

W tym celu należy się zwrócić do banku czy innej instytucji finansowej, w której zostało zaciągnięte zobowiązanie z odpowiednio sporządzonym pismem. Taki wniosek powinien zawierać m.in. prośbę o usunięcie wpisów oraz podstawę prawną. Pamiętaj, dopiero na wniosek banku BIK może wykreślić niewygodne dla Ciebie wpisy.

Jak usunąć zapytania w BIK?

Aby usunąć zapytania należy sporządzić pismo z prośbą o ich usunięcie i wysłać je do banku.

Kiedy BIK aktualizuje dane?

BIK aktualizuje dane w prowadzonym przez siebie rejestrze co 7 dni.

Po jakim czasie kredyt jest widoczny w BIK?

Zgodnie z prawem bankowym banki oraz firmy udzielające pożyczek mają obowiązek przekazywać informacje dot. nowopowstałych zobowiązań w terminie 7 dni od zawarcia umowy kredytowej. Następnie Biuro Informacji Kredytowej ma także 7 dni na ich wprowadzenie do rejestru. W praktyce odbywa się to sporo szybciej.

Jak sprawdzić czy jest się w BIKU? Jak sprawdzić zadłużenie?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje zobowiązania finansowe są widoczne w tym systemie, to pobierz swój raport BIK.

Dobra historia kredytowa - czy usunąć z BIK pozytywne wpisy?

Nawet w przypadku dobrej historii jako kredytobiorca warto rozważyć usunięcie danych po spłacie kredytu. Szczególnie, jeśli posiadasz większą ilość kredytów zamkniętych. Wtedy możesz zostać uznany przez bank za osobę, która ma skłonność do zadłużania.

Kiedy otrzymam wpis negatywny w raporcie BIK-u?

Negatywny wpis otrzymasz w raporcie, jeśli Twoje opóźnienie w spłacie kredytu bądź pożyczki wyniosło ponad 60 dni i minęło 30 dni od momentu poinformowania Cię o zamiarze przetwarzania informacji na ten temat w rejestrze Biura Informacji Kredytowej.

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdzimy, jak wysoką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Zwrot otrzymasz maksymalnie po 5 dniach

Kwotę zwrotu przedstawimy po analizie

Analiza prawna jest bezpłatna

Dotyczy instytucji bankowych i kredytów skonsolidowanych

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line