/

Urazy
Dziecko wbiegło pod samochód – czy dostanie odszkodowanie?

Dziecko wbiegło pod samochód – czy dostanie odszkodowanie?

Jerzy Szymanik

Jerzy Szymanik

26.08.2022

Twoje dziecko wbiegło pod samochód i doznało obrażeń? W takiej sytuacji należy mu się stosowne zadośćuczynienie i odszkodowanie. Kto powinien je wypłacić? Przez jak długi czas po wypadku można zgłosić roszczenia w związku z taką sprawą? Jak uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Odpowiedzialność prawna osób poniżej 13. roku życia

Odpowiedzialność prawna osób małoletnich jest w bardzo jasny i przejrzysty sposób przedstawiona w artykule 426 z Kodeksu cywilnego.

Art. 426. [Małoletni do lat trzynastu]
„Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”

Z treści powyższej ustawy wynika oczywiście tylko tyle, albo i aż tyle, że osoby małoletnie poniżej 13. roku życia zwyczajnie nie mogą odpowiadać za wyrządzone przez siebie szkody. Oznacza to, że takie dziecko nie może być również uznane za sprawcę wypadku.

Jakie działania powinni podjąć rodzice dziecka?

Najważniejsza jest świadomość tego, że dziecku należą się stosowne świadczenia. Jeżeli rodzice wejdą w posiadanie tejże wiedzy, to będę mogli przejść do kolejnych niezbędnych czynności, aby uzyskać dla poszkodowanego dziecka to, co mu się prawnie należy.

Bardzo istotną kwestią, jeśli chodzi o dochodzenie odszkodowania, jest oczywiście zgromadzenie wszystkich istotnych dokumentów, które mają związek z wypadkiem. Ważna jest zatem notatka policyjna zawierająca opis zdarzenia, wszelkie dokumenty medyczne ze szpitala, z karetki oraz z przebiegu ewentualnej rehabilitacji. Powyższe stanowić będą o okolicznościach i skutkach wypadku, a także o tym, jakie koszty zostały w związku z nim poniesione. Ważne będą też wszelkie rachunki, które mogą stanowić dowód innych kosztów poniesionych w związku z wypadkiem, a zatem będą to koszty:

 • hospitalizacji;
 • rehabilitacji;
 • dojazdu do placówek medycznych;
 • zakupu leków;
 • zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego;
 • zakupu specjalnej żywności dla poszkodowanego dziecka;
 • przystosowania pomieszczeń mieszkalnych do nowych potrzeb poszkodowanego dziecka.

Zgromadzoną dokumentację należy załączyć do odpowiedniego wniosku i dostarczyć go do placówki towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku w dogodny sposób.Niestety po dostarczeniu i rozpatrzeniu takiego wniosku o np. odszkodowanie za pobyt w szpitalu, rodziców dziecka czekają negocjacje z ekspertami z towarzystwa ubezpieczeniowego. Takie starcie nie będzie równe, bo są oni przygotowani na zbijanie argumentów, aby jak najbardziej obniżyć odszkodowanie dla dziecka. W związku z tym najlepiej będzie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

wypadek rodzice z dzieckiem

Dlaczego warto dochodzić odszkodowania dla potrąconego dziecka z firmą Helpfind?

Jeżeli Twoje dziecko wbiegło pod nadjeżdżające auto, to wówczas warto chociażby przekazać sprawę do bezpłatnej analizy. Nawet w sytuacji, kiedy dziecko bardzo mocno przyczyniło się do zaistnienia danego wypadku, to i tak może się okazać, że ubezpieczyciel lub sąd nie odmówią wypłacenia odszkodowania, a co najwyżej zastosują przyczynienie.

Wraz z moim zespołem dołożę wszelkich starań, aby Wasza rodzina otrzymała możliwie najwyższe świadczenia za wypadek dziecka. Moja wiedza i doświadczenie z pewnością będą ważnym atutem w trakcie negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pomogłem już tysiącom osób poszkodowanych, w tym wielu dzieciom poniżej 13. roku życia. Skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pozwól mi podjąć odpowiednie działania, aby Twoja rodzina mogła otrzymać całą należną kwotę odszkodowania.

Inne istotne aspekty związane z potrąceniem osoby małoletniej

Bardzo istotna może się okazać notatka policyjna z miejsca zdarzenia. Warto pamiętać o tym, że policja powinna zostać wezwana w przypadku każdego wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego co najmniej jeden z jego uczestników został ranny. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby kilkuletnie dziecko samo doprowadziło się do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, wbiegając pod jadący samochód lub inny pojazd. Ważne jest, aby krewni dziecka mogli pozostać do dyspozycji policji w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. Warto też wspomnieć, że można otrzymać odszkodowanie od kierowy za potrącenie rowerzysty.

Termin przedawnienia w przypadku osób małoletnich

Bardzo istotną kwestią jest również termin przedawnienia roszczeń dla osób małoletnich. Warto tutaj zaznaczyć, że niżej omawiany zapis dotyczy nie tylko osób poniżej 13. roku życia, ale również tych starszych, o ile w momencie powstania szkody nie były pełnoletnie.

Art. 442(1) § 4. z Kodeksu cywilnego precyzuje termin przedawnienia roszczeń. Nie może on zakończyć się wcześniej niż w ciągu 2 lat od ukończenia przez osobę poszkodowaną 18 roku życia. Czyli w przypadku osób poniżej 13. roku życia roszczenia nie przedawnią się przez minimum 7 lat, w zależności od tego, w jakim dokładnie wieku było dziecko, kiedy brało udział w wypadku.

Przyczynienie ważną kwestią w przypadku szkód doznanych przez małoletnich na skutek wbiegnięcia pod samochód

Przyczynienie się do powstania szkody zostanie ustalone w zdecydowanej większości wypadków, w których dziecko wpadło pod samochód. Wysokość tegoż przyczynienia może być różna, a jest to uzależnione od okoliczności danego zdarzenia. Istotne będzie zachowanie zarówno kierowcy pojazdu mechanicznego, jak i dziecka. Wysokość ustalonego ostatecznie przyczynienia może być bardzo różna, ponieważ jest ona ustalana przez ubezpieczyciela lub przez sąd indywidualnie dla każdej sprawy.

Jeżeli ze wstępnych ustaleń wynika, że dziecko wbiegło pod nadjeżdżający samochód, który poruszał się w 100% prawidłowo i zostało to zaznaczone w notatce policyjnej z miejsca zdarzenia, to wówczas obowiązek wypłacenia odszkodowania będzie ograniczony o odpowiednio wysoki procent przyczynienia się poszkodowanego dziecka do powstania szkody, ale nie zmienia to faktu, że warto zgłosić się po pomoc i być może tym samym uzyskać niższy stopień przyczynienia.

Przykładowa sytuacja

8-letnia Olga wymknęła się z domu. Babcia dziecka niestety nie zauważyła tego w porę. Dziewczynka była bardzo podekscytowana tym faktem, dlatego ledwie mogła opanować swoje emocje, które wręcz buzowały w niej podczas przechadzki.

Nigdy wcześniej nie przebywała samemu poza domowym podwórkiem, dlatego też nie wiedziała, jak powinna się zachować. Olga przestraszyła się nagłego dźwięku i wbiegła prosto na jezdnię. Dziecko znalazło się w takim miejscu, że prawie by wpadło prosto pod koła samochodu. Niewiele brakowało, aby doszło do prawdziwej tragedii, bo dosłownie centymetry dzieliły głowę dziecka od maski samochodu. Zamiast tego bezpośredni kontakt z pojazdem miała tylko jedna noga dziewczynki, którą ta wystawiła do przodu podczas biegu. Noga została poważnie złamana, podobnie jak i obojczyk, który ucierpiał w wyniku przewrócenia się Olgi na jezdnię. Najpierw na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci, a po jakimś czasie na miejsce zdarzenia dotarli także rodzice i babcia dziewczynki. Wszystko to było dla nich dużym szokiem, dlatego nawet nie myśleli o jakimkolwiek odszkodowaniu.

Po kilku miesiącach babcia dziewczynki dowiedziała się o firmie Helpfind, która pomaga osobom poszkodowanym w po wypadkach komunikacyjnych. Rodzice Olgi zgłosili sprawę do do firmy w celu przeprowadzenia jej bezpłatnej analizy. Podpisali umowę, dzięki czemu mogłem osobiście zająć się sprawą małej Olgi. Uzyskałem dla niej bardzo wysokie odszkodowanie, na które składało się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 37 000 zł oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Ubezpieczyciel zastosował w tym przypadku potrącenie w wysokości 40%, bo kierowca samochodu poruszał się prawidłowo.

Odpowiedzialność prawna rodziców i opiekunów, gdy dziecko wbiegło pod samochód

Kwestię odpowiedzialności opiekunów dziecka za jego wbiegnięcie pod nadjeżdżające auto reguluje art. 106. z Kodeksu wykroczeń. Jednakże dotyczy on tylko i wyłącznie opieki nad dziećmi do lat 7. Jeżeli zatem dziecko jest starsze, to wtedy odpowiedzialność za dopuszczenie go do przebywania w niebezpiecznych okolicznościach będzie ciążyć na opiekunach tylko pod warunkiem, że taka osoba jest niezdolna do samodzielnego rozpoznawania niebezpieczeństwa.

Uszkodzenie samochodu przez dziecko

W tym przypadku ważne informacje można odnaleźć w art. 427. z Kodeksu cywilnego. Zapis ten stanowi, że opiekun osoby, której winy nie można poczytać – a taką właśnie osobą jest dziecko poniżej 13. roku życia – musi naprawić szkody wyrządzone przez tę osobę. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to tyle, że rodzice lub inni opiekunowie osoby małoletniej muszą pokryć koszty naprawy samochodu, który został uszkodzony w wyniku potrącenia dziecka. Warto jednak zauważyć, że opiekunowie będą zobowiązani do naprawienia szkody tylko wtedy, kiedy można będzie znaleźć uchybienia w ich sprawowaniu nadzoru nad osobą małoletnią.

Podsumowanie

 • Osoba poniżej 13. roku życia nie może odpowiadać za wyrządzone przez siebie szkody
 • Wysokość przyczynienia się do wywołania wypadku może być bardzo różna, bo są to indywidualne sytuacje, a czynnikiem decydującym są ich okoliczności
 • Warto spróbować uzyskać odszkodowanie nawet wtedy, kiedy dziecko bardzo mocno zawiniło, bo przyczynienie się jest dla osoby poszkodowanej zdecydowanie lepszą opcją niż przedawnienie roszczeń
 • Przedawnienie roszczeń w przypadku spraw osoby małoletniej nie może nastąpić wcześniej niż po 2 latach od uzyskania przez nią pełnoletności

FAQ

Czy dziecku poniżej 13. roku życia zawsze należy się odszkodowanie za uraz doznany w wyniku wypadku komunikacyjnego?

Tak, ponieważ takie dziecko nie może odpowiadać za wyrządzone przez siebie szkody, a kierowca odpowiada względem dziecka na zasadzie ryzyka. Odszkodowanie może jednak zostać pomniejszone o procentowy stopień przyczynienia się dziecka do zaistnienia danego wypadku.

Czy rodzice lub opiekunowie będą musieli zapłacić za szkody wyrządzone przez dziecko?

Tak, o ile zostanie udowodnione, że doszło do uchybienia w wykonywanych przez nich czynnościach nadzorczych.

Czy warto skorzystać pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w sprawie dziecka poniżej 13. roku życia?

Tak, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Pomoc prawna może się okazać niezbędna, aby uzyskać możliwie najwyższe świadczenia.

Źródła

Kodeks cywilny

Kodeks wykroczeń

Jerzy Szymanik

Jerzy Szymanik

Ekspert ds. kompleksowej pomocy powypadkowej i dochodzenia roszczeń

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podjął się również studiów podyplomowych na kierunkach ubezpieczenia gospodarcze, kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych i mediacje sądowe. Dba o to, aby treść artykułów była zgodna z obowiązującym prawem, a zarazem przystępna dla każdego czytelnika. Swoje doświadczenie nabywał przez prawie 20 lat pracy w zakresie pomocy osobom poszkodowanym po wypadkach.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line