/

Samochód
Jak napisać oświadczenie sprawcy szkody na mieniu?

Jak napisać oświadczenie sprawcy szkody na mieniu?

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

30.06.2021

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Aby uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie powinieneś przedstawić oświadczenie sprawcy. Co powinno zawierać i dlaczego warto zawsze mieć ze sobą gotowy druk?

Co to jest szkoda w mieniu?

Co to jest szkoda w mieniu? Jest to rodzaj szkody majątkowej (inaczej rzeczowej) i może ona posiadać formę straty rzeczywistej bądź utraconych korzyści. Oczywiście, jedno zdarzenie, może być przyczyną powstania zarówno straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści. Rzeczywistą stratą jest rozbite lusterko boczne, które trzeba wymienić. Z kolei utraconą korzyścią jest brak możliwości użytkowania pojazdu po kolizji do czasu wykonania naprawy.

Najczęściej powstające szkody w mieniu to: uszkodzenie samochodu, zalane mieszkanie, pożar domu, zniszczenie upraw rolniczych. Tego rodzaju szkoda może powstać nie tylko w wyniku działania innych osób, ale i np. zjawisk atmosferycznych.

Oświadczenie sprawcy szkody na mieniu

oświadczenie sprawcy szkody na mieniu

Kolizja drogowa czy inne zdarzenie powodujące szkodę na mieniu przychodzi niespodziewanie. Takich sytuacji nie da się przewidzieć czy im zapobiec, tym bardziej że najczęściej do powstania szkody na naszym mieniu dochodzi z nie naszej winy.

 1. Kto jest sprawcą szkody?

Protokół szkody na mieniu musi zawierać dane dot. sprawcy. Oprócz imienia i nazwiska sprawcy kolizji w oświadczeniu podaj także jego adres zamieszkania. Warto także podać jego numer kontaktowy.

 1. Kto jest poszkodowanym?

W oświadczeniu sprawcy muszą się znaleźć Twoje dane, czyli osoby poszkodowanej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

 1. Kiedy i gdzie doszło do zdarzenia?

Wskaż datę, godzinę zdarzenia i dokładne miejsce, gdzie doszło do powstania szkody na mieniu.

 1. Co się wydarzyło?

Opisz możliwie najdokładniej przyczyny oraz cały przebieg zdarzenia, w wyniku którego doszło do powstania szkody.

 1. Co uległo zniszczeniu?

Wymień wszystkie rzeczy, które uległy zniszczeniu. Dokładnie opisz rodzaj uszkodzonego mienia np. marka, model i data produkcji pojazdu.

 1. Czy sprawca szkody przyznaje się do winy?

W oświadczeniu o szkodzie powinno się znaleźć zdanie, z którego jasno wynika że sprawca przyznaje się do winy. Od sprawcy uzyskaj numer polisy OC oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł umowę ubezpieczenia.

Uwaga! Oświadczenie musi zostać podpisane przez sprawcę i poszkodowanego.

Opis okoliczności powstania szkody wzór

Nie ma uniwersalnego wzoru opisu okoliczności powstania szkody, który będzie przewidywał wszystkie scenariusze. Opisując dane zdarzenie, kieruj się zasadą im więcej, tym lepiej.

Opis rozpocznij od daty oraz miejsca zdarzenia (miejscowość, nazwa ulicy). Jeśli doszło do szkody komunikacyjnej, to doprecyzuj rodzaj lokalizacji, czyli np. parking, teren zabudowany, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Podaj także typ nawierzchni np. droga asfaltowa oraz panujące na drodze warunki pogodowe np. silnie padający deszcz.

Następnie wskaż wszystkie okoliczności kolizji drogowej oraz jej przebieg. Nie zapomnij podać dane dot. pojazdów, w tym szczególnie numery rejestracyjne. Możesz także podać informację o obowiązujących na danym odcinku drogi znaków drogowych, np. obowiązuje ograniczenie do 20 km/h, a sprawca poruszał się pojazdem niewątpliwe szybciej.

Dowiedz się więcej: Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Oświadczenie o szkodzie i co dalej?

Masz już wypełnione i podpisane oświadczenie o szkodzie? Jeśli to Ty jesteś poszkodowanym, to dokonujesz zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Na powiadomienie o szkodzie w mieniu masz aż 3 lata. To sporo czasu, ale w tym przypadku czas nie działa na Twoją korzyść. Im szybciej zgłosisz szkodę, tym łatwiej uzyskasz należne odszkodowanie OC. Zdarzenie możesz zgłosić ubezpieczycielowi telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem formularza internetowego.

Ubezpieczyciel zapewne zweryfikuje Twoje zgłoszenie - w tym celu skontaktuje się ze sprawcą szkody i poprosi o potwierdzenie przedstawionych przez Ciebie okoliczności powstania szkody. Zakres szkody i jej naprawa zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę, którego wyznacza towarzystwo ubezpieczeniowe. Na podstawie oględzin sporządza wycenę szkody.

Dowiedz się więcej: Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Szkoda w mieniu a brak wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciel, u którego sprawca wykupił polisę OC, nie w każdym przypadku wypłaci odszkodowanie za szkodę w mieniu. O wyłączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń mówi art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Odszkodowanie z OC sprawcy nie otrzymasz w następujących sytuacjach:

 • szkoda została wyrządzona przez sprawcę posiadaczowi pojazdu, którym sprawca kierował;
 • szkody powstałe w odpłatnie przewożonych ładunkach, bagażach czy przesyłkach;
 • szkoda polega na zanieczyszczeniu czy skażeniu środowiska;
 • szkoda, która polega na utracie: gotówki, biżuterii, dokumentów itp.

W przypadku dwóch pierwszych szkód są wyjątki od reguły - szczegóły znajdziesz we wspomnianym wyżej art. 38.

Zbyt niskie odszkodowanie za szkodę w mieniu

Niestety sytuacje, w których poszkodowany otrzymuje zbyt niskie odszkodowanie nie są wyjątkowe. Często osoby poszkodowane nie są zadowolone z wypłaconych świadczeń. Ubezpieczyciel powinien wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie w takiej wysokości, aby zostały wyrównane straty. Inaczej majątek osoby poszkodowanej dzięki rekompensacie powinien powrócić do stanu sprzed zdarzenia.

Jeśli daną uszkodzoną rzecz da się naprawić, to ubezpieczyciel powinien pokryć koszty naprawy. Najczęściej wypłata odszkodowania następuje na podstawie kosztorysu naprawy. Z kolei jeśli uszkodzenia są tak rozległe, że naprawa jest niemożliwa pod względem technologicznym, czy po prostu nieopłacalna, to rekompensata powinna być równa wartości rzeczy - ustalonej na podstawie ceny rynkowej z dnia szkody. Jeśli dana rzecz pomimo zniszczenia ma jakąś wartość, to towarzystwo ubezpieczeniowe zapewne potrąci taką kwotę ze świadczenia.

Przykład: Ubezpieczyciel orzekł, że koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu. Szkodę uznano za całkowitą. Właściciel otrzyma odszkodowanie stanowiące różnicę między wartością pojazdu przed szkodą, a po szkodzie - tzw. wraku.

Jesteś przekonany, że powinieneś otrzymać od firmy ubezpieczeniowej wyższe odszkodowanie z OC? Prawdopodobnie masz absolutną rację. Możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, wnioskować o interwencję Rzecznika Finansowego a nawet walczyć w sądzie. Wszystko to jednak wymaga Twojego zaangażowania i czasu.

Uwaga! O wyższe odszkodowanie zacznij walczyć przed upływem terminu przedawniania roszczeń.

Szybszym, a przede wszystkim pewnym sposobem na odzyskanie pieniędzy od ubezpieczyciela, jest dopłata do odszkodowania. Jeśli wybierzesz to rozwiązanie, to należną rekompensatę otrzymasz w ciągu kilku dni. Nie ponosisz żadnych kosztów, a jedyne co musisz zrobić, to przesłać kosztorys naprawy samochodu oraz decyzje ubezpieczyciela. W ciągu 3 dni otrzymasz wynik analizy Twojej sprawy oraz ofertę dopłaty do odszkodowań. Procerura sprzedaży szkody OC zamyka się kilka dni roboczych.

Podsumowanie:

 1. Szkoda w mieniu to rodzaj szkody, która przybierać może postać rzeczywistej straty lub utraconych korzyści.
 2. Oświadczenie sprawcy powinno zawierać kilka istotnych elementów, szczególnie dane poszkodowanego, dane sprawcy i opis zdarzenia.
 3. Za niektóre szkody na mieniu ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.
 4. W wielu przypadkach odszkodowanie jest zaniżone.
 5. Najszybszym sposobem na uzyskanie wyższej rekompensaty jest dopłata do odszkodowania.
Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
Samochód zastępczy z AC, kiedy nie można się ubiegać

26.04.2024

13 min

Samochód zastępczy z AC – czy polisa gwarantuje pojazd?

Samochód zastępczy to w wielu przypadkach wybawienie po kolizji lub wypadku. Co w przypadku, gdy zamierzamy skorzystać z ubezpieczenia autocasco?...

Samochód

Samochód zastępczy z OC sprawcy – kiedy i komu przysługuje?

23.04.2024

11 min

Samochód zastępczy z OC sprawcy – na co uważać

Samochód zastępczy z OC sprawcy to przywilej poszkodowanych. Dowiedz się, jak z niego skorzystać....

Samochód

likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line