/

Samochód
Jak napisać pozew o odszkodowanie z OC lub AC?

Jak napisać pozew o odszkodowanie z OC lub AC?

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

08.04.2021

Wyczerpałeś wszystkie polubowne możliwości rozwiązania sporu z ubezpieczycielem? Walcz dalej o wyższe odszkodowanie OC lub AC! Możesz złożyć pozew przeciwko firmie ubezpieczeniowej. Co powinien zawierać?

Ile jest czasu na złożenie pozwu o odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Zgodnie z art. 442 1 § 1 Kodeksu cywilnego na złożenie pozwu o odszkodowanie od ubezpieczyciela masz 3 lata. Tyle generalnie rzecz biorąc, mamy czasu na dochodzenie odszkodowań. W myśl tego przepisu roszczenie o naprawienie szkody, która została wyrządzona niedozwolonym czynem przedawnia się w momencie upływu 3 lat od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała lub mogła się dowiedzieć o powstaniu szkody oraz osobie która jest zobowiązana do jej naprawienia. Okres ten nie może jednak trwać dłużej, niż 10 lat od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie.

Z kolei art. 442 1 § 2 Kodeksu cywilnego mówi, że jeśli powstała szkoda jest wynikiem występku lub zbrodni to roszczenie o jej naprawienie przedawnia się dopiero w chwili upływu 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Nie ma tu znaczenia to, kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie. W tym przypadku jak określa prawo cywilne odszkodowania i zadośćuczynienia można się domagać przed upływem 20 lat.

Natomiast w myśl art. 442 1 § 3 Kodeksu cywilnego roszczenie dot. szkody osobowej nie może przedawnić się wcześniej, niż z upływem 3 lat od chwili, w której osoba poszkodowana dowiedziała się o powstaniu szkody.

Uwaga! Jeśli roszczenie dot. szkody na osobie małoletniej to przedawnienie roszczeń odszkodowawczych nie może mieć miejsca wcześniej, niż z upływem 2 lat od uzyskania przez tą osobę pełnoletności.

Pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od ubezpieczyciela - co powinien zawierać?

Pozew o odszkodowanie powinien przede wszystkim zawierać wszystkie formalne wymogi pozwu, które przewiduje art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego:

  1. Żądanie - powinno być dokładnie określone, a jeśli sprawa w sądzie o odszkodowanie dot. praw majątkowych to ponadto należy dokonać oznaczenia wartości przedmiotu sporu.
  2. Data wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia - pozwala ustalić termin przedawnienia.
  3. Wskazanie faktów - na których opierane jest żądanie.
  4. Informacja o podjęciu (bądź nie podjęciu) mediacji lub innej metody pozasądowego rozwiązania sporu - jeśli nie podjęto takich prób, to należy wyjaśnić tego przyczyny.
  5. Wnioski - pozew może takie wnioski jak o: zabezpieczenie powództwa, przeprowadzenie rozprawy bez obecności powoda, wezwanie na rozprawę świadków oraz biegłych, dokonanie oględzin, zażądanie dowodów będących w posiadaniu osób trzecich, urzędów bądź sądów (zawierające uprawdopodobnienie że powód sam nie może ich uzyskać), polecenie dostarczenia na rozprawę przez pozwanego posiadanego dokumentu, który jest niezbędny do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin.

Ponadto mogą się znajdować wnioski dowodowe, w tym o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu mechaniki samochodowej.

Jeśli wyżej wymienione wymogi formalne nie zostaną spełnione, pozew może być odrzucony przez sąd.

Do którego sądu należy skierować pozew?

Pozew o odszkodowanie z OC lub AC możesz skierować do sądu właściwości ogólnej dla ubezpieczyciela bądź właściwego dla poszkodowanego, czyli Ciebie.

Ile wynosi opłata od pozwu?

To ile wynosi opłata od pozwu zależy od wysokości kwoty sporu (wartość przedmiotu sporu). Im jest ona wyższa, tym wyższa jest opłata od pozwu. Uiszczenie kosztów sądowych dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy danego sądu lub za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI.

Kwota sporu Opłata od pozwu
do 500 zł 30 zł
ponad 500 zł do 1500 zł100 zł
ponad 1500 zł do 4000 zł200 zł
ponad 4000 zł do 7500 zł500 zł
ponad 10 000 zł do 15 000 zł750 zł
ponad 15 000 zł do 20 000 zł1000 zł
ponad 20 000 zł opłata stosunkowa wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu, max. 200 000 zł

Ile trwa walka z ubezpieczycielem na drodze sądowej?

Nie można jednoznacznie i dokładnie określić, ile trwa walka z ubezpieczycielem na drodze sądowej. Niekiedy pozwany zakład ubezpieczeń wystosowuje propozycję ugody tuż po wytoczeniu powództwa.

Niejednokrotnie postępowanie cywilne o należne odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC trwa niestety latami. Sporo szybszym procesem są dopłaty do odszkodowań.

Podsumowanie:

  1. Na złożenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi masz 3 lata.
  2. Roszczenie dot. szkody będącej wynikiem przestępstwa przedawnia się po upływie 20 lat od zdarzenia.
  3. Pozew powinien spełniać wymogi formalne, które określa art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.
  4. Opłata od pozwu jest uzależniona od wysokości kwoty sporu.
  5. Walka sądowa z firmą ubezpieczeniową może trwać nawet kilka lat.

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 roku założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

11.04.2024

15 min

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – jak wygląda proces?

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku – sprawdź, jak wygląda ten proces, na co powinieneś uważać i gdzie zgłosić się po odszkodowanie....

Samochód

mandat za złe parkowanie

10.04.2024

11 min

Mandat za złe parkowanie – punkty karne i taryfikator 2024

Sprawdź jaką grzywnę i ile punktów karnych możesz otrzymać w mandacie za złe parkowanie w 2024 roku....

Samochód

zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie

26.03.2024

14 min

Zarysowanie auta na parkingu - co robić, jak napisać oświadczenie

Zarysowanie samochodu na parkingu oświadczenie - dowiedz się jak je spisać, a nie będziesz mieć problemów z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy....

Samochód

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line