/

Finanse
Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej? Co w nim zawrzeć?

Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej? Co w nim zawrzeć?

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

10.07.2020

Sporządzenie wniosku o zwrot prowizji to pierwszy krok do odzyskania swoich pieniędzy z tytułu przedterminowej spłaty kredytu lub pożyczki. Co powinno się w nim znaleźć?

Jakie są warunki zwrotu prowizji kredytu?

Prowizja bankowa

Niektóre oferty kredytów czy pożyczek wyróżniają się 0% prowizją. Jasne jest, że abyś mógł/a domagać się zwrotu prowizji musi ona zostać wcześniej pobrana przez bank czy firmę pożyczkową. Jeśli zatem, taka opłata nie została Tobie naliczona, to nie masz możliwości ubiegać się o jej zwrot.

Prowizja bankowa to opłata, która jest określana procentowo i obliczana od kwoty całego Twojego kredytu bądź pożyczki. W większości przypadków jest pobierana jednorazowo. Najpopularniejszym rodzajem prowizji jest prowizja za udzielenie kredytu, co oznacza że jest pobierana już w momencie wypłaty środków na Twoje konto bankowe. Niekiedy taka opłata “powiększa” ratę kredytu, ale przeważnie jest inkasowana od razu, w ramach jednej opłaty.

Występują także prowizje za odnowienie kredytu (kredyt odnawialny), prowizja za przedterminową spłatę zobowiązania, czy prowizja za analizę wniosku kredytowego (tzw. opłata przygotowawcza).

Najwyższe prowizje bankowe pojawiają się w ofertach kredytów gotówkowych, choć i prowizja w kredytach hipotecznych bywa znaczącą kwotą. Generalnie, wysokość tej opłaty nierzadko jest uzależniona od oprocentowania czy wysokości marży.

Kredyt konsumencki i kredyt hipoteczny

O zwrot prowizji mogą się ubiegać osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dn. 12 maja 2011 roku takie zobowiązanie nie może przekraczać 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w innej walucie).

Kredytem konsumenckim może być zatem kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredyt ratalny, pożyczka, kredyt odnawialny. Prawo do zwrotu prowizji przysługuje również w przypadku konsolidacji kredytów - zobowiązania zostają “połączone” w jeden nowy produkt i zostają w ten sposób spłacone przed terminem.

Warto tutaj zaznaczyć, że w myśl art. 221 kodeksu cywilnego konsumentem jest osoba fizyczna, co oznacza że cel kredytu konsumenckiego nie może być związany z Twoją działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Zwrot z tytułu przedterminowej spłaty przysługuje także w przypadku kredytu hipotecznego. Dotyczy to jednak tego rodzaju zobowiązań zaciągniętych po 22 lipca 2017 roku - wówczas weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym uchwalona 23 marca 2017 roku.

prowizja bankowa

źródło: materiały własne redakcji

Przedterminowa spłata pożyczki/kredytu

Przedterminowa spłata to uregulowanie zadłużenia przed datą, którą przewiduje umowa o kredyt bądź pożyczkę. Kwestie dot. przedterminowej spłaty reguluje art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Każdy konsument ma prawo do skorzystania z takiej możliwości, nawet jeśli w umowie zostało to zastrzeżone (art. 58 § 3 k.c.).

Banki jednak często stosują zupełnie odmienną interpretację tego przepisu, niż Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdaniem których bank powinien w przypadku przedterminowej spłaty proporcjonalnie obniżyć i dokonać zwrotu wszystkich poniesionych kosztów kredytu.

Przypomnijmy, zdaniem organizacji zrzeszającej banki w Polsce - Związek Banków Polskich, w sytuacji przedterminowej spłaty, kredytobiorcy nie należy się zwrot tych opłat oraz prowizji, które są związane z uruchomieniem kredytu bądź są pobierane jednorazowo.

Instytucje finansowe bardzo często odrzucają wnioski o zwrot prowizji z tytułu przedterminowej spłaty, a sprawy nierzadko znajdują swój finał dopiero w sądzie. Z kolei polskie orzecznictwo jest w tych sprawach niejednolite.

W maju 2018 roku z uwagi właśnie na sporą rozbieżność wyroków Sąd Rejonowy Lublin-Wschód skierował do TSUE pytanie prejudycjalne. Unijny Trybunał 11 września 2019 roku zdecydował, że jeśli kredytobiorca spłaci zobowiązanie przed terminem, to bank musi zredukować wszystkie koszty kredytu.

To orzeczenie TSUE jest znaczące dla polskiego rynku kredytowego. Prowizje to istotny element produktów kredytowych i nierzadko wynoszą nawet 20-30% kwoty kredytu czy pożyczki.

O zwrot prowizji możesz się domagać nie tylko od banków, ale i SKOK-ów oraz pozabankowych pożyczkodawców.

Data zawarcia umowy kredytowej i okres przedawnienia

Kluczowe dla możliwości otrzymania zwrotu bankowego są daty wejścia w życie wspomnianych wyżej ustaw: ustawy o kredycie konsumenckim (18 grudnia 2011 roku) i ustawy o kredycie hipotecznym (22 lipca 2017 roku).

Umowy zawarte od tych dat i zobowiązania spłacone przed terminem kwalifikują się do zwrotu prowizji.

Jak napisać wniosek o zwrot prowizji? Krok po kroku

1. Miejsce i data

Sporządzanie każdego oficjalnego pisma, nie tylko wniosku o zwrot bankowy, należy rozpocząć od umieszczenia w górnym, prawym rogu dokumentu miejscowości oraz daty.

2. Nazwa i adres banku

Poniżej należy podać pełną nazwę banku oraz dokładny adres centrali banku. Tego rodzaju informację można znaleźć na stronie internetowej KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

3.Dane osobowe wnioskodawcy

Po lewej stronie wniosku powinny się znajdować dane osobowe oraz adresowe osoby składającej wniosek: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania.

4.Tytuł pisma

Pod danymi wnioskodawcy należy umieścić tytuł dokumentu, np. wniosek o wypłatę prowizji.

5. Żądanie

Najważniejszą częścią wniosku jest żądanie, które powinno być możliwie jak najdokładniej opisane. Należy wskazać kwotę oraz wystosować żądanie jej zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Warto, aby powołać się na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim lub art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz na wyrok TSUE C-383/18.

Można również podać wspólną interpretację w/w art. 49, jaką przedstawili w dn. 16 maja 2016 roku Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Uzasadnienie roszczenia

Następnym akapicie wskazane jest, aby swoje roszczenie uzasadnić. W tym miejscu należy podać numer umowy kredytowej, datę jej zawarcia oraz termin ostatecznej spłaty zobowiązania.

Konieczne trzeba wskazać datę spłaty zobowiązania. Ponadto, dobrze jest określić także dokładny okres, który pozostał do zakończenia umowy o kredyt.

7.Termin zwrotu i numer konta bankowego

We wniosku należy podać termin, w którym bank ma zrealizować zwrot oraz numer konta bankowego.

Wniosek należy oczywiście opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz załączyć potwierdzenia dowodów zapłaconych rat kredytowych.

Wniosek o zwrot prowizji bankowej wzór

Tutaj możesz pobrać darmowy wzór wniosku o zwrot prowizji bankowej.

wniosek o zwrot prowizji bankowej wzór

źródło: materiały własne redakcji

Dlaczego banki nagminnie odrzucają wnioski o zwrot bankowy?

Banki oraz pożyczkodawcy mają w większości przypadków niechętny stosunek do zwrotów i nierzadko odrzucają wnioski klientów. Swoją odmowę argumentują tym, że:

Wysokość prowizji nie jest uzależniona od okresu kredytowania

W odpowiedzi na wniosek kredytobiorcy banki czy firmy pożyczkowe powołują się na w/w art. 49. W ich interpretacji tego przepisu wysokość prowizji a okres kredytowania nie mają żadnych powiązań.

Stoją na stanowisku, że obniżeniu powinny ulegać głównie te opłaty, które naliczono za udostępnienie środków finansowych.

Orzeczenie TSUE jest niewiążące

W ocenie banków, wydany przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyrok w sprawie dot. zwrotu kosztów jest wiążący tylko dla jednej, konkretnej sprawy, a nie ogółu spraw związanych ze zwrotem prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Ponadto, ich zdaniem decyzja TSUE dot. interpretacji przepisów europejskich i nie obejmuje polskiej ustawy dot. kredytu konsumenckiego. Niektóre banki zwracają część prowizji, ale tylko w sytuacji, gdy spłata zobowiązania odbywa się po ogłoszeniu wyroku unijnego Trybunału.

Wielu kredytobiorców liczyło, że orzeczenie sprawi, że będą mieć mocniejszą pozycję w rozmowach z bankiem. Niestety praktyka pokazuje, że bywa z tym bardzo różnie.

Gdzie uzyskać pomoc w ubieganiu się o zwrot prowizji?

Jeśli nie masz możliwości samodzielnie przechodzić przez proces odzyskiwania pieniędzy z banku lub po prostu nie masz na to czasu i nie chcesz tracić energii na “wojowanie” z bankiem, to dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług ekspertów. Jeżeli dodatkowo w Twojej umowie kredytowej znajdują się błędy, to możesz też uzyskać zwrot odsetek, ubezpieczenia i innych kosztów kredytu. Umożliwia to sankcja kredytu darmowego.

Na rynku jest wiele firm, których specjalizacją są zwroty prowizji bankowych. Podpisując umowę o cesję wierzytelności pieniądze na Twoim koncie bankowym mogą się znaleźć nawet w ciągu 24 godzin.

Konkretną propozycję od firmy odszkodowawczej uzyskasz, przesyłając odpowiednią dokumentację. Wystarczy przedstawić kopię umowy kredytowej (plus ewentualne podpisane aneksy) oraz potwierdzenie przedterminowej spłaty, którym może być raport BIK.

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
sankcja kredytu darmowego orzeczenia

08.02.2024

10 min

Sankcja kredytu darmowego orzeczenia – co wiąże się z wyrokiem sądu?

Sankcja kredytu darmowego orzeczenia w sprawie tego prawa do darmowego kredytu nadal nie są ujednolicone. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc....

Finanse

Marża kredytu konsumenckiego

31.01.2024

11 min

Marża kredytu konsumenckiego – czym jest i od czego zależy?

Marża kredytu konsumenckiego jest jednym z czynników, wpływających na kwotę do spłaty. Dowiedz się, w jaki sposób bank ustala jej wysokość!...

Finanse

rodzaje kredytów

31.01.2024

14 min

Rodzaje kredytów – który najlepiej wybrać?

Dla osób fizycznych i przedsiębiorców są dostępne różne rodzaje kredytów. Dowiedz się więcej i sprawdź, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy....

Finanse

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdzimy, jak wysoką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Zwrot otrzymasz maksymalnie po 5 dniach

Kwotę zwrotu przedstawimy po analizie

Analiza prawna jest bezpłatna

Dotyczy instytucji bankowych i kredytów skonsolidowanych

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line