/

Samochód
Jak uzyskać odszkodowanie w Niemczech i komu się należy?

Jak uzyskać odszkodowanie w Niemczech i komu się należy?

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

03.07.2018

O odszkodowanie za zdarzenia drogowe na terenie Niemiec, podobnie jak w Polsce możesz ubiegać się, gdy w wyniku kolizji czy też wypadku spowodowanego przez innego kierowcę, doznałeś obrażeń ciała lub poniosłeś szkodę na pojeździe.

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd

Kwestia praw i obowiązków poszkodowanego określona została szczegółowo przez przepisy niemieckiego prawa cywilnego. Poniżej wskazujemy, jakie roszczenia przysługują Ci w przypadku, gdy zostałeś poszkodowany przez kierującego pojazdem zarejestrowanym na terenie Niemiec.

Gdy w wyniku kolizji czy też wypadku doszło do uszkodzenia Twojego pojazdu, masz prawo ubiegać się o należne odszkodowanie. Przede wszystkim przysługuje Ci zwrot kosztów naprawy pojazdu. Wysokość odszkodowania w tym przypadku wyliczana jest na podstawie sporządzonego przez Ubezpieczyciela kosztorysu naprawy lub też ze względu na faktycznie poniesione koszty.

O formie dokonania rozliczenia decyduje sam Poszkodowany. Warto pamiętać, że w przypadku dokonania szacunkowego kosztorysu odszkodowanie wypłacane jest zawsze w kwotach netto, albowiem zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, odszkodowanie w Niemczech zwyczajowo nie obejmuje podatków. Jeśli zdecydujesz się na zwrot faktycznie poniesionych kosztów naprawy -zachowaj wszystkie paragony, rachunki oraz faktury potwierdzające koszty zakupionych części, oraz wykonania naprawy.

W przypadku szkody całkowitej (tj. gdy koszty naprawy przewyższają 130% wartości rynkowej pojazdu), możesz uzyskać odszkodowanie w Niemczech w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną rynkową pojazdu sprzed wypadku a wartością wraku. W takim przypadku uszkodzony pojazd pozostaje do Twojej dyspozycji – możesz go sprzedać.

Odszkodowanie za pozbawienia możliwości korzystania z pojazdu

Powyższe odszkodowanie należy utożsamiać z polskim odszkodowaniem za najem pojazdu zastępczego. Zwrotu kosztów z tego tytułu możesz ubiegać się od dnia, w którym zostałeś pozbawiony możliwości użytkowania pojazdu (tj. od dnia wypadku), do dnia zakończenia naprawy lub zakupu nowego samochodu. Wysokość dziennej stawki najmu uzależniona jest od modelu uszkodzonego pojazdu i ustalana na podstawie stosowanego powszechnie przez Ubezpieczyciela tabeli.

Jeśli na skutek wypadku zmuszony będziesz skorzystać z usług rzeczoznawcy celem ustalenia dokładnego zakresu powstałych uszkodzeń, a także kosztów ich naprawy, możesz wnosić również o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Poszkodowani w przypadku wypadku na terenie Niemiec mają bowiem prawo skorzystać z usług niezależnego eksperta – rzeczoznawcy samochodowego, który sporządzi rzetelną opinię.

Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała lub urazu psychicznego, możesz starać się o odszkodowanie z polisy OC pojazdu sprawcy. Roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego – tj. Ubezpieczyciela pojazdu sprawcy zdarzenia.

Zwrot kosztów leczenia

Odniesione w wyniku wypadku obrażenia często wiążą się z koniecznością podjęcia długotrwałego i niekiedy również kosztownego procesu leczenia, czy też rehabilitacji, pozwalającej na powrót do zdrowia i pełnej sprawności sprzed wypadku. W takim przypadku możesz ubiegać się również o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. Warto pamiętać, że zwrotowi podlegają nie tylko koszty zakupu lekarstw, materiałów opatrunkowych czy rehabilitacji, ale również prywatnych wizyt lekarskich, wykonania niezbędnych badań, czy też zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Zdarza się, że na skutek wypadku i doznanych obrażeń, poszkodowany zmuszony jest podjąć leczenie wymagające jednoczesnego przebywania na zwolnieniu chorobowym. Najczęściej taka przerwa w wykonywaniu pracy wiąże się także z utratą dochodu. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zwykle w trakcie przebywania na zwolnieniu chorobowym wypłacane jest nam jedynie 80% wynagrodzenia –w takim przypadku możesz wystąpić o zwrot utraconej części dochodu, jak również należnych premii. Gdy prowadzisz własną działalność, wyliczenie utraconych korzyści bywa bardziej skomplikowane, aczkolwiek jeśli należycie je udokumentujesz – nie powinno być problemy z uzyskaniem ich zwrotu.

Jeżeli w wyniku wypadku utraciłeś najbliższego członka rodziny, możesz starać się również o zwrot kosztów pogrzebu oraz przyznanie renty.

Gdzie zgłosić szkodę?

W przypadku zajścia zdarzenia drogowego, w którym sprawca poruszał się pojazdem ubezpieczonym na terenie Niemiec, szkodę najlepiej zgłosić bezpośrednio do niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeń, które wystawiło polisę OC dla danego pojazdu. Większość zagranicznych Ubezpieczycieli posiada jednak na terenie Polski swoje przedstawicielstwa. W takim przypadku możesz zgłosić roszczenia do zagranicznego podmiotu przez polskiego reprezentanta. Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego w taki sposób co prawda zwykle trwa dłużej, aczkolwiek jest zdecydowanie bardziej przystępne. Nie wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy, komunikowania się w języku obcym czy też korzystania z pomocy tłumacza.

Odpowiedniego przedstawiciela najprościej wyszukasz przy pomocy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zamieszczony na stronie internetowej PBUK formularz pozwala w kilku krokach zidentyfikować właściwy podmiot, do którego możesz skierować roszczenia. O pomoc w likwidacji szkody zagranicznej ostatecznie możesz zgłosić się również bezpośrednio do PBUK (Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) –o ile zagraniczne Towarzystwo Ubezpieczeń nie posiada swojego przedstawicielstwa na terenie Polski.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis

04.12.2023

10 min

Czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis za jedną szkodę?

Czy można dostać odszkodowanie z dwóch polis za jedną szkodę? Nie do końca, choć w przypadku szkody w pojeździe jest to pewnym sensie możliwe....

Samochód

pozew o odszkodowanie

27.11.2023

15 min

Pozew o odszkodowanie za uszkodzony samochód – czy warto?

Masz uszkodzony samochód i chcesz złożyć pozew? Sprawdź, jak go przygotować i dowiedz się, czy warto się tego podejmować....

Samochód

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – kiedy można to zrobić?

10.11.2023

11 min

Odstąpienie od umowy kupna samochodu – kiedy można to zrobić?

Odstąpienie od umowy kupna samochodu to możliwość, która przysługuje praktycznie każdemu kupującemu. Dowiedz się, kiedy i jak możesz to zrobić!...

Samochód

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line