/

Finanse
Jak uzyskać w PKO zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Jak uzyskać w PKO zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Jakub Ciesielski

Jakub Ciesielski

28.05.2021

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu jest relatywnie nowym zjawiskiem na Polskiej scenie bankowej, choć ostatnimi czasy coraz częściej słychać dyskusje o nim w mediach i Internecie. Mimo to wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia tej opcji i nie podejmuje żadnych kroków, by upomnieć się o swoje pieniądze.

Kto może ubiegać się o zwrot prowizji?

O zwrot prowizji bankowej może się ubiegać każda osoba, która zaciągnęła kredyt w banku lub tak zwanym „parabanku” i ureguluje swoje zadłużenie względem tej firmy przed terminem przewidzianym w umowie (datą zakończenia kredytu zawartą w umowie oraz w harmonogramie spłaty). Kredyt taki można zakończyć przez wcześniejszą spłatę należności lub przez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, który pokryje poprzednie zobowiązanie.

Oczywiście istnieje szereg czynników i regulacji, które kredyt musi spełniać, aby klient mógł zwracać się o ten zwrot od banku. Fundamentalnym wymogiem jest naliczenie prowizji za udzielenie kredytu. Opłata ta jest w takim wypadku wyszczególniona w umowie i wlicza się do całkowitego kosztu kredytu.

co zrobić aby uzyskać zwrot bankowy

Ta prowizja powinna zostać zwrócona proporcjonalnie do czasu spłaty kredytu. Trzeba zaznaczyć, że taka prowizja nie zawsze jest pobierana przy zaciąganiu kredytu. Trzeba zwrócić uwagę, czy bank zawarł taki zapis w umowie kredytowej.

Dowiedz się więcej: Prowizja co to jest? Dlaczego płacimy prowizję od kredytu?

Warto w tym miejscu zaznaczyć również, że bank lub firma udzielająca kredytobiorcy pożyczki, może pobrać od niego prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu. By to zrobić, musi oczywiście istnieć stosowny zapis w umowie zawartej między obiema stronami. Zwroty, którymi się zajmujemy, nie dotyczą tej prowizji. Przy wcześniejszej spłacie kredytu jest też możliwa sankcja kredytu darmowego PKO BP, ale wymaga to błędów w umowie kredytowej. Darmowy kredyt jest też dostępny w przypadku kredytów zaciągniętych w innych bankach.

Zwrot prowizji w PKO

PKO Bank Polski SA (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) jest jednym z największych i najstarszych banków w naszym kraju. Swoją działalność rozpoczął w roku 1919, pod nazwą Pocztowa Kasa Oszczędności. Swoją obecną nazwę przyjął w roku 1948.

Jest to bank uniwersalny obsługujący zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Posiada własne oddziały, bankomaty i biura na terenie całego kraju. W ramach swojej działalności oprócz standardowych usług bankowych Powszechna Kasa Oszczędności zajmuje się też min. funduszami emerytalnymi i działa na rynku nieruchomości.

Zważywszy, że zajmujemy się w tym artykule zwrotem prowizji, skupimy się tutaj na dwóch najpopularniejszych usługach, jakie bank PKO oferuje swoim klientom, czyli na kredycie konsumenckim i hipotecznym.

pko zwrot prowizji za wcześniejsza spłatę kredytu

Kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o tym kredycie obejmuje kredyty w wysokości do 255 500 zł (lub ich równowartość w innej walucie). Przykładem takiego kredytu jest kredyt gotówkowy. Aby taki kredyt spełniał warunki umożliwiające odzyskanie prowizji musi:

  • mieć naliczoną prowizję,
  • być spłacony w całości przed terminem zawartym w umowie,
  • być zaciągnięty na osobę fizyczną (nie jest możliwe odzyskanie prowizji z kredytów firmowych zaciągniętych na działalność gospodarczą),
  • być zaciągnięty po 17 grudnia 2011 roku.

18 grudnia 2011 roku - data wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim.

Zwrot bankowy z kredytu hipotecznego działa w podobny sposób z tą różnicą, że nie istnieje ograniczenie co do wysokości kredytu. Inna jest również data, po której kredyt hipoteczny musi być zaciągnięty, aby kwalifikował się do zwrotu prowizji - jest to 21 lipca 2017 roku.

Gdy kredyt konsumencki lub kredyt hipoteczny spełnia powyższe warunki, kwalifikuje się on do zwrotu prowizji. Oczywiście zważywszy na różne zapisy, jakie mogą znaleźć się w umowie kredytowej, potrzebna jest dalsza analiza pozwalająca to ostatecznie stwierdzić.

Dokumenty potrzebne do otrzymania zwrotu bankowego

Jak wspomnieliśmy wyżej, do ostatecznego zweryfikowania kredytu i określenia, czy nadaje się on do zwrotu prowizji bankowej potrzebna jest analiza dokumentów.

Dla umów z banku PKO wystarczy przesłać zdjęcia lub skany Umowy kredytowej (wszystkie strony umowy) oraz dokument potwierdzający wcześniejszą spłatę kredytu. Takim potwierdzeniem jest dokument wystawiony przez bank (z dokładną datą, kiedy bank zamknął dane zobowiązanie) lub raport z Biura Informacji Kredytowej. Raport BIK można pobrać z witryny internetowej biura (www.bik.pl) po wcześniejszym uiszczeniu opłaty na tej stronie.

Taki komplet dokumentów pozwoli nam na ostateczne zweryfikowanie możliwości odzyskania prowizji, przedstawienie wyników tej analizy klientowi i wdrożenie dalszych kroków by prowizję tę odzyskać.

Podsumowanie:

  1. Do zwrotu prowizji kwalifikują się kredyty hipoteczne oraz konsumenckie m.in. kredyty gotówkowe, które zostały spłacone przed czasem określonym w umowie.
  2. Kredyt konsolidacyjny również spełnia kryteria odzyskania prowizji.
  3. Aby uzyskać informację o wysokości zwrotu bankowego wystarczy przesłać skan umowy o kredyt oraz potwierdzenie wcześniejszej spłaty.

Jakub Ciesielski

Jakub Ciesielski

Doradca klienta. Posiada kilkuletni staż na podobnych stanowiskach. W firmie Helpfind pracuje od 2019 roku, gdzie zajmuje się obsługą klientów w zakresie zwrotu prowizji bankowych.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
sankcja kredytu darmowego orzeczenia

08.02.2024

10 min

Sankcja kredytu darmowego orzeczenia – co wiąże się z wyrokiem sądu?

Sankcja kredytu darmowego orzeczenia w sprawie tego prawa do darmowego kredytu nadal nie są ujednolicone. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc....

Finanse

Marża kredytu konsumenckiego

31.01.2024

11 min

Marża kredytu konsumenckiego – czym jest i od czego zależy?

Marża kredytu konsumenckiego jest jednym z czynników, wpływających na kwotę do spłaty. Dowiedz się, w jaki sposób bank ustala jej wysokość!...

Finanse

rodzaje kredytów

31.01.2024

14 min

Rodzaje kredytów – który najlepiej wybrać?

Dla osób fizycznych i przedsiębiorców są dostępne różne rodzaje kredytów. Dowiedz się więcej i sprawdź, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy....

Finanse

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdzimy, jak wysoką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Zwrot otrzymasz maksymalnie po 5 dniach

Kwotę zwrotu przedstawimy po analizie

Analiza prawna jest bezpłatna

Dotyczy instytucji bankowych i kredytów skonsolidowanych

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line