/

Urazy
Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Jak zgłosić wypadek w szkole i co powinien wiedzieć rodzic

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

12.02.2018

Dziecko i jego wypadek w szkole to dla rodziców wielki stres. Ważne jest leczenie dziecka ale i posiadanie wymaganych dokumentów dla ubezpieczyciela, warunkujących przyjęcie odpowiedzialności i wypłatę świadczenia. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w paragrafach 40-56 wskazuje jasno czynności niezbędne do wykonania i przestrzegania przepisów w przypadku wypadku dziecka w szkole.

Kto musi zostać powiadomiony o wypadku?

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych paragrafach, przyjmuje się przepisy dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Gdy dojdzie do zdarzenia na terenie szkoły z udziałem ucznia, musi zostać wezwane pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadomieni muszą być jego rodzice (opiekunowie), organ prowadzący szkołę lub placówkę, rada rodziców, społeczny inspektor pracy, pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Powołany zostaje przez dyrektora szkoły, zespół powypadkowy, badający zdarzenie i mający obowiązek przedstawić protokół powypadkowy, który przekazany zostaje rodzicom niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.

Na odwołanie się od ustaleń zawartych w protokole jest 7 dni. Odwołać się można ustnie lub pisemnie do przewodniczącego zespołu. Wówczas trwają ponowne ustalenia. Organ prowadzący szkołę, może powołać nowy zespół badający zdarzenie. Określenie „wypadek w szkole” musi zawierać w sobie trzy wyznaczniki:

  • pod opieką szkoły zdarzenie nagłe
  • przy udziale przyczyny zewnętrznej
  • w wyniku których u ucznia doszło do urazu czy jego śmierci

Jakie dokumenty będą potrzebne, by uzyskać odszkodowanie

Każde pozostawienie dziecka pod opieką szkoły, powoduje jej pełną odpowiedzialność, a gdy tej wykaże się uchybienia w zapewnieniu bezpieczeństwie ucznia, można ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od szkoły. Gdy dojdzie do urazu, znając numer polisy z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej w szkole, oraz nazwę ubezpieczyciela zgłaszamy roszczenie. Formy są dowolne: pisemna, telefoniczna, przez formularz elektroniczny. Do zgłoszenia dołącza się:

  • dokumentację medyczną z udzielonej pierwszej pomocy, dalszego leczenia
  • protokół powypadkowy
  • kserokopię legitymacji szkolnej
  • oryginały rachunków za leczenie w związku z przedmiotowym zdarzeniem

Ważne, aby wcześniej zapoznać się z wysokością, na którą opiewa polisa, ogólnymi warunkami ubezpieczenia, celem poznania wyłączeń od zawartej polisy NNW. Ubezpieczyciel przy pomocy tabeli oceny procentowej, wypłaca określony procent sumy ubezpieczenia za każdy procent poniesionego uszczerbku na zdrowiu. W niektórych przypadkach, ubezpieczyciel może powołać komisję lekarską określającą poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Pamiętajmy, że ubezpieczenie dzieci w szkole jest dobrowolne i mamy wybór wybrania dogodnego dla naszego dziecka ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line