/

Zdrowie
Kapitalizacja renty pzu czym jest i czy warto się na nią zgadzać?

Kapitalizacja renty pzu czym jest i czy warto się na nią zgadzać?

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

27.05.2021

Wiele osób otrzymujących rentę powypadkową od ubezpieczyciela sprawcy wypadku uważa, że przyznana renta będzie wypłacana dożywotnio. Bez żadnych dodatkowych warunków. Tymczasem bardzo często ubezpieczyciele sprawdzają, czy wypłacana renta jest należna i coraz częściej odbierają świadczenia rentowe. Swojego rodzaju zabezpieczeniem przed takim działaniem ubezpieczyciela jest kapitalizacja renty.

Renta powypadkowa - kiedy się należy poszkodowanemu?

Renta to jeden z możliwości na zniwelowanie szkód, które dana osoba odniosła w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jest to okresowe świadczenie, a jest przyznawana po to, aby poszkodowany mógł się dostosować do nowej rzeczywistości. Dotyczy to takich sytuacji jak:

  • utracenie częściowo lub całkowicie zdolności do wykonywania pracy zarobkowej
  • zwiększenie potrzeb
  • zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

W przypadku, gdy to zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty renty, to jest możliwość zamiany cyklicznej renty na jednorazowe odszkodowanie - kapitalizacja renty.

Jak dokonać kapitalizacji renty?

Jeśli osoba poszkodowana jest zdecydowana, aby skapitalizować rentę to może tego dokonać:

  • z ważnego powodu

W art. 447 kodeksu cywilnego czytamy, że sąd na żądanie osoby poszkodowanej może przyznać jej jednorazowe odszkodowanie zamiast renty. W szczególności dotyczy to poszkodowanego, który stał się inwalidą a kapitalizacja renty pomoże mu w wykonywaniu nowego zawodu.

Z tego artykułu wynika, że należy podać i wykazać ważny powód, aby rentę było można skapitalizować. Oprócz przysposobienia do nowej profesji w orzecznictwie sądowym są takie ważne powody jak: zakup nieruchomości, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy podjęcie nauki - studiów lub kursów.

  • ugoda z ubezpieczycielem

Zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym to druga droga do zamiany wypłacanych okresowo świadczeń na jednorazowe odszkodowanie. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że w takim przypadku strony umowy także powinny wskazać ważny powód kapitalizacji renty. Co istotne, ugoda pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem może zostać zawarta wówczas, gdy zostanie ustalone prawo do renty.

kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty PZU – kiedy warto się na nią zdecydować?

Każda osoba poszkodowana w wyniku wypadku, która otrzymuje rentę powypadkową z towarzystwa ubezpieczeń, może zażądać kapitalizacji renty. Zmienia ona sposób wypłacanej renty z wypłat miesięcznych lub kwartalnych na jednorazową- znacznie wyższą kwotę. Najważniejszą kwestią jest więc określenie, jaką kwotę kapitalizacji jest w stanie zaproponować ubezpieczyciel. Wtedy można określić, czy kapitalizacja jest korzystna dla rentobiorcy.

Oczywiście ubezpieczyciele robią wszystko, żeby wypłacić jak najniższe kwoty kapitalizacji. Dlatego właściwa ocena, czy kapitalizacja renty zaproponowana przez PZU, czy innego ubezpieczyciela, jest odpowiednia w stosunku do okoliczności, może powodować pewne trudności.

Warto dokładnie sprawdzić, czy kwota otrzymywanej renty zgadza się z naszymi wydatkami i potrzebami związanymi z leczeniem powypadkowym. Często zdarza się, że leczenie zaraz po wypadku jest bardzo intensywne, a ponoszone koszty wysokie. Natomiast im dalej od wypadku tym wydajemy na leczenie coraz mniej. Właśnie wtedy ubezpieczyciel może wezwać do ponownego udowodnienia, że rzeczywiście ponosimy koszty, takie, w jakiej wysokości wypłaca rentę. Kiedy weryfikacja nie będzie dla nas pomyślna, ubezpieczyciel zmniejszy wysokość renty lub nam ją odbierze.

Kapitalizacja renty PZU - Jaka powinna być wysokość ?

Oczywiście każdemu ubezpieczycielowi zależy na tym, żeby wypłacić poszkodowanemu możliwie najniższą kwotę kapitalizacji renty. Rentobiorca powinien zachować wielką ostrożność, decydując się na kapitalizację renty PZU S.A., Warty czy innych ubezpieczycieli. Mało kto zdaje sobie bowiem sprawę, że kapitalizacja nie jest zwykłym przemnożeniem ilości pozostałych lat życia i wysokości renty.

Ubezpieczyciele, a więc i rentobiorcy przy określaniu kwoty kapitalizacji renty powinni brać pod uwagę szereg szczegółowych i precyzyjnych wyliczeń:

  • uwzględnić rodzaj wypłacanej renty
  • części składowe renty
  • swoją aktualną sytuację

Ubezpieczyciele zawsze dążą do zawarcia ugody dotyczącej kapitalizacji w jak najniższej wysokości i proponują zaniżone kwoty. Potrzebna jest specjalistyczna wiedza, znajomość realiów rynku i przepisów prawa, żeby przeprowadzić trudny proces kapitalizacji. Bez ryzyka znacznej straty posiadanych środków czy też bez ryzyka znacznego skomplikowania swojej sytuacji prawnej.

Komu to się najbardziej opłaca?

Warto więc bardzo dokładnie zbadać swoją sytuację, ponoszone przez siebie koszty i zastanowić się, czy kapitalizacja renty nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem. Otrzymanie jednorazowej, wysokiej kwoty może bowiem pozwolić na poprawę swojej sytuacji osobistej, stanu zdrowia czy warunków mieszkaniowych. Wielu poszkodowanych decydujących się na kapitalizację renty inwestuje otrzymane pieniądze w instrumenty, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy ekonomicznej czy składają je na lokaty bankowe.

Kapitalizacja renty może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla części rentobiorców, jednak jej prawidłowe przeprowadzenie wymaga dokładnej analizy tematu. Nie można wykluczyć jednak, że w określonych okolicznościach jej zawarcie będzie niekorzystne. Dlatego nie zawsze warto samodzielnie porywać się na działanie w specjalistycznej dziedzinie prawa.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie