/

Zdrowie
Karta parkingowa dla niepełnosprawnych w 2023 – jakie korzyści?

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych w 2023 – jakie korzyści?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

06.04.2023

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych to bardzo przydatny dokument. Kiedy dokładnie może Ci się przydać? Jakie uprawnienia dzięki niej zyskasz? Jakie wymagania musisz spełnić, żeby skutecznie się o nią starać? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w tym artykule, a także wyjaśniamy, co musisz zrobić, żeby dostać kartę.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – czym jest?

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych to dokument, który możesz uzyskać, jeśli spełnisz odpowiednie wymogi formalne. Taką kartę mogą też mieć pracownicy placówek opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. Mogą to być bardzo różne placówki począwszy od domów pomocy społecznej poprzez placówki opiekuńczo-wychowawcze aż po żłobki i kluby malucha.

karta parkingowa

Karta niepełnosprawności – uprawnienia

Karta parkingowa niesie ze sobą szereg korzyści. Z pewnością wiesz o jednej z nich, czyli o możliwości parkowania na specjalnych miejscach oznaczonych znakiem P-20. To jednak nie wszystko. Zatem do czego uprawnia karta parkingowa

 • Możesz parkować na specjalnych miejscach, na których nie mogą parkować osoby bez karty parkingowej.
 • Nie musisz stosować się do niektórych znaków drogowych.
 • Możesz bezpłatnie parkować w strefie płatnego parkowania, ale tylko w niektórych miastach (więcej o tym piszemy w dalszej części artykułu).

Jeśli jesteś pracownikiem placówki zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym, to również możesz korzystać z powyższych przywilejów, ale pod warunkiem, że przewozisz osobę, która ma ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Komu przysługuje karta parkingowa?

Karta parkingowa może Ci się należeć, jeśli masz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, a Twoja niepełnosprawność ogranicza Ci możliwości samodzielnego poruszania się. 

Utrudnienia w samodzielnym poruszaniu się są kluczowe, ponieważ specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zostały ulokowane w takich miejscach, żeby dotarcie z nich do kluczowych punktów, czyli np. budynków użyteczności publicznej, było znacznie łatwiejsze dla osób, które potrzebują takich udogodnień.

Tak naprawdę kwestię tego, czy możesz dostać kartę parkingową, rozstrzyga komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wskazania dotyczące wyrobienia karty znajdują się w Twoim orzeczeniu o niepełnosprawności. Musisz jedynie sprawdzić, czy obok punktu 9. komisja napisała wyraz “spełnia”. Możesz złożyć odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli istnieją przesłanki, które świadczą o tym, że w Twoim orzeczeniu powinny być takie wskazania, a komisja ich nie umieściła.

Ważne! Nie możesz uzyskać karty parkingowej, jeśli legitymujesz się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Stopień umiarkowany a karta parkingowa

Znaczny stopień niepełnosprawności nie jest jedynym, który może Cię uprawniać do uzyskania karty parkingowej. Możesz ją dostać, mając orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na którym jest wskazana odpowiednia przyczyna powstania niepełnosprawności. Mogą to być:

 • 04-O (choroby narządu wzroku),
 • 05-R (choroby narządu ruchu),
 • 10-N (choroby neurologiczne).

Pamiętaj, że wymienione wyżej przyczyny powstania niepełnosprawności nie są wystarczające. Najważniejsze są wskazania dotyczące możliwości uzyskania karty parkingowej, które uzupełnia komisja podczas wydawania Ci orzeczenia.

Na jaki okres przysługuje karta parkingowa?

Karta parkingowa będzie ważna tak długo, jak długo będzie ważne Twoje orzeczenie o niepełnosprawności. Nie może to być jednak okres dłuższy niż 5 lat od wydania karty parkingowej. 

Jak przedłużyć kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Jeżeli masz wydane orzeczenie o niepełnosprawności na czas nieokreślony, to nie zmienia to faktu, że Twoja karta nie może być ważna dłużej niż przez 5 lat. Możesz jednak postarać się o wydanie nowej karty – nie będzie to szczególnie trudne, skoro masz już odpowiednie orzeczenie, które zostało Ci przyznane na czas nieokreślony. 

W dalszej części artykułu opisujemy, w jaki sposób możesz uzyskać kartę parkingową po raz pierwszy. W przypadku starania się o kolejną kartę proces ten będzie wyglądać tak samo, dlatego polecamy przeczytać ten fragment, jeżeli nie pamiętasz, w jaki sposób udało Ci się uzyskać pierwszą kartę parkingową.

Jakich znaków nie musisz przestrzegać, jeśli masz kartę parkingową?

Pamiętaj, że mimo posiadania karty parkingowej nadal musisz zachować szczególną ostrożność, nie przestrzegając niżej wymienionych znaków:

znak b-1

Znak B-1

Znak B-1 oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach. Możesz wjechać w obszar drogi, który został oznaczony, o ile jest to oczywiście możliwe. Może to być np. droga, która została oznaczona tym znakiem z tego względu, że jest przeznaczona do innych celów niż ruch pojazdów. W przypadku takiej drogi możesz z niej skorzystać, jeśli upewnisz się, że jest to bezpieczne. 

Niestety czasami tym znakiem są oznaczane odcinki niebezpieczne, uszkodzone lub w trakcie remontu. W przypadku takich przyczyn postawienia znaku raczej nie uda Ci się przejechać przez zamknięty obszar.

znak b-3

Znak B-3

Znak B-3 oznacza zakaz wjazdu, ale nie dotyczy motocykli jednośladowych. Zazwyczaj ten znak jest stosowany na drogach, które są na tyle wąskie, że samochody miałyby trudności ze zmieszczeniem się na nich. Jeśli chcesz wjechać na taką drogę samochodem, to musisz się upewnić, że jest ona wystarczająco szeroka.

znak b-3a

Znak B-3a

Znak B-3a oznacza zakaz wjazdu autobusów. Ten znak jest stosowany głównie w obszarach, w których ruch autobusów mógłby spowodować znaczące zakłócenia w ruchu. Mogą to być też obszary, na których jazda autobusem byłaby utrudniona ze względu na szerokość jezdni. Jeśli poruszasz się autobusem wraz z innymi osobami, które mają kartę parkingową, to kierowca autobusu może nie stosować się do tego znaku, o ile zachowa szczególną ostrożność.

znak b-4

Znak B-4

Znak B-4 oznacza zakaz wjazdu motocykli. Zazwyczaj jest stawiany w obszarach, w których nadmierny hałas wytwarzany przez motocykle jest niewskazany. Często jest ustawiany w pobliżu szpitali. Jeśli masz kartę parkingową i ktoś przewozi Cię motocyklem, to nie musi stosować się do tego znaku, ale ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

znak b-10

Znak B-10

Znak B-10 oznacza zakaz wjazdu motorowerów. Zazwyczaj jest on stawiany w miejscach, gdzie niewskazane jest poruszanie się jakimkolwiek pojazdem wyposażonym w silnik. Jeśli masz kartę parkingową, to możesz nie stosować się do tego znaku, ale pod warunkiem, że zachowasz szczególną ostrożność. 

znak b-35

Znak B-35

Znak B-35 oznacza zakaz postoju. Dotyczy on oczywiście postoju dłuższego niż jedna minuta. Co ważne, w terenie zabudowanym ten znak dotyczy tylko tej strony jezdni, przy której się znajduje. Jeśli spotkasz się z takim znakiem poza terenem zabudowanym, to wówczas będzie on oznaczać, że nie możesz się zatrzymywać także na poboczu. Możesz się do niego nie stosować, jeśli zachowasz przy tym szczególną ostrożność, nie narażając innych uczestników ruchu drogowego na kolizję.

znak b-37

Znak B-37

Znak B-37 oznacza zakaz postoju w dni nieparzyste. Co ważne, od 21.00 do 24.00 ten znak nie obowiązuje. Jest to związane z tym, że w tych godzinach nie kursują żadne śmieciarki lub pojazdy zaopatrzeniowe, a to właśnie ze względu na nie stawia się znaki B-37. Możesz zdecydować się na postój w miejscu oznaczonym tym znakiem, jeśli upewnisz się, że nie zakłócisz w ten sposób ruchu.

znak b-38

Znak B-38

Znak B-38 działa tak samo jak B-37, ale w dni parzyste. Również ma ścisły związek z wywozem śmieci i zaopatrzeniem sklepów. Tak jak wyżej – możesz nie stosować się do tego znaku, jeśli zachowasz szczególną ostrożność. 

znak b-39

Znak B-39

Znak B-39 oznacza strefę ograniczonego postoju. W takiej strefie nie można parkować w godzinach i dniach, które zostały wyszczególnione na tablicy. Ten znak może też dotyczyć różnych pojazdów, co również będzie wyszczególnione na tablicy. 

Gdzie należy umieścić kartę parkingową?

Kartę parkingową musisz umieścić pod przednią szybą swojego pojazdu, tak aby były widoczne zabezpieczenia karty. Zabezpieczenia znajdują się pod nazwą organu wydającego dokument.

karty parkingowe muszą być pozostawione w pojazdach w taki sposób, bo w przeciwnym wypadku możesz się spotkać z mandatem.

Czy parking dla niepełnosprawnych jest płatny?

To, czy parking dla niepełnosprawnych jest w danej miejscowości płatny, zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych przepisów gminnych lub miejskich. Poniżej zamieściliśmy tabelę, w której podzieliliśmy miejscowości na 3 kategorie: 

 1. Te, w których osoby z kartą parkingową mogą bezpłatnie parkować w całej strefie płatnego parkowania (również pod warunkiem posiadania bezpłatnego dokumentu).
 2. Te, w których parkowanie jest bezpłatne tylko na kopertach, ale miasto oferuje specjalny abonament parkingowy dla osób z kartą parkingową.
 3. Te, w których parkowanie jest bezpłatne tylko na kopertach.
Bezpłatne parkowanieTylko na kopercieNa kopercie, ale miasto oferuje specjalny abonament parkingowyW całej strefie płatnego parkowania
MiastoBielsko-Biała, Bytom, Elbląg, Gliwice, Grudziądz, Konin, Koszalin, Lublin, Radom, Słupsk, Sopot, Suwałki, Szczecin, Tomaszów Mazowiecki, WrocławAugustów, Częstochowa, Kraków, Poznań, Tarnów, ToruńBiałystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Kalisz, Katowice, Kielce, Łódź, Olsztyn, Świnoujście, Warszawa, Zielona Góra

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych

Jeśli chcesz uzyskać kartę parkingową, to musisz złożyć wniosek siedzibie komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jest to dokładnie to samo miejsce, w którym odbyło się posiedzenie w sprawie przyznania Ci orzeczenia. 

Sam wniosek nie jest jednak wystarczający. Musisz do niego dołączyć również:

 • oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu,
 • swoje aktualne zdjęcie bez nakrycia głowy i okularów lub zdjęcie innej osoby, jeśli to do niej ma należeć karta (jeśli musisz nosić nakrycie głowy ze względów religijnych, to możesz dołączyć zdjęcie w takiej formie, tak samo możesz dołączyć zdjęcie w okularach, jeśli wymaga tego Twoja choroba wzroku),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • upoważnienie, jeśli ktoś ma odebrać za Ciebie kartę.

Opłata za uiszczenia karty parkingowej wynosi tylko 21 zł, dlatego nie jest to duży wydatek. Od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania parkingowej może minąć kilka tygodni. Informację o decyzji i ewentualnej dacie odbioru karty otrzymasz nie później niż po upływie 30 dni roboczych.

Do odbioru karty możesz upoważnić kogoś ze swojej rodziny lub inną osobę, zależy to tylko od Ciebie. Możesz odebrać kartę samemu, po okazaniu dowodu potwierdzającego tożsamość lub może to zrobić osoba, która została przez Ciebie upoważniona.

W przypadku wniosku złożonego przez pracownika placówki zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami kartę może odebrać osoba, która ma pisemne upoważnienie do reprezentowania placówki.

Jakie inne przywileje mogą mieć osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Karta parkingowa nie jest jedynym benefitem, który wiąże się z orzeczeniami o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Jeżeli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale ze wskazaną koniecznością sprawowania stałej lub długotrwałej opieki, to możesz uzyskać świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł miesięcznie. Od 2024 r. będzie można też uzyskać alternatywne świadczenie wspierające.

Konkretnie taka kwota może się należeć osobie, która się Tobą opiekuje, jeśli taka osoba:

 • należy do Twojej najbliższej rodziny,
 • zrezygnowała z pracy, aby się Tobą zaopiekować.
odmowa świadczenia pielęgnacyjnego forum ops

Podsumowanie

 • Karta parkingowa zachowa ważność tak długo, jak długo będzie ważne Twoje orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Potrzebne Ci będzie orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami dotyczącymi możliwości uzyskania karty parkingowej.
 • Karta parkingowa umożliwi Ci korzystanie ze specjalnych miejsc parkingowych, a także pozwoli Ci na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych.

Źródła

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000870/O/D20140870.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line