/

Urazy
Komisja lekarska po wypadku. Jak się do niej przygotować?

Komisja lekarska po wypadku. Jak się do niej przygotować?

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

23.09.2019

Komisja lekarska po wypadku to dla osób poszkodowanych bardzo stresujący etap starania się o odszkodowanie. Wielu z nich zadaje sobie pytania. Co należy wiedzieć? Jak należy się zachować? Lekarz orzecznik postępuje według określonej procedury, na którą możesz się przygotować.

Podczas zwykłej kolizji szkody dotyczą jedynie samochodu. Osoby podróżujące w pojeździe nie odnoszą żadnych obrażeń. Gdy jednak dochodzi do wypadku, szkody są znacznie bardziej dotkliwe. Poszkodowani odnoszą obrażenia - rany, złamania lub choroby, które mogą towarzyszyć już przez resztę życia.

W takim przypadku konieczna jest komisja. Jej zadania można porównać do zadań rzeczoznawcy samochodowego. Ten musi dokonać oględzin, a następnie sprawdzić, jak wysokie będą koszty naprawy pojazdu. Na podstawie jego opinii ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Podobnie jest w przypadku komisji lekarskiej. Lekarz orzecznik na podstawie dokumentacji, a często także wywiadu ocenia stan zdrowia poszkodowanego. Następnie sprawdza, jak wysoki jest uszczerbek na zdrowiu. Na tej podstawie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a także inne świadczenia.

Kto organizuje komisję?

Komisję organizuje zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku wykupił polisę. Komisja odbywa się po zgłoszeniu szkody. I to także ubezpieczyciel wyznacza miejsce, czas oraz lekarza orzecznika przeprowadzającego badanie.

Wielu poszkodowanych sądzi, że komisje lekarskie przeprowadzane są tylko przez ZUS (orzecznik ZUS) i tylko wtedy można uzyskać odszkodowanie po wypadku (z ubezpieczeń społecznych).

Warto tu zaznaczyć, że ZUS wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, gdy doszło do wypadku przy pracy lub w drodze do pracy (tutaj ważna jest tzw. podstawa wymiaru) i należą się osobom, których obejmują ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie wypadkowe itd).

Dwa rodzaje komisji

W rzeczywistości ubezpieczyciele organizują 2 rodzaje komisji lekarskiej:

 • komisja naoczna

 • komisja zaoczna

Komisja zaoczna to najczęściej organizowany rodzaj komisji. W tym przypadku pacjent nie jest oglądany przez lekarza orzecznika, a także nie jest przeprowadzany wywiad. Opiera się jedynie na nadesłanej dokumentacji medycznej. Dlatego bardzo ważne jest, aby przesłać jak najpełniejszą dokumentację.

Komisja naoczna to komisja, podczas której lekarz przeprowadza wywiad oraz badanie.

Co jest potrzebne na komisji?

Podczas komisji lekarskiej zaocznej konieczna jest jedynie dokumentacja medyczna. W jej skład wchodzą:

 • diagnozy i rozpoznania,

 • wyniki badań,

 • wyniki badań obrazowych - RTG, TK, RM itp.,

 • wypisy ze szpitala,

 • karty ambulatoryjne,

 • zalecenia.

Aby uzyskać te dokumenty należy złożyć wniosek o wydanie dokumentacji w placówce, w której miało ono miejsce, np.: szpital lub poradnia specjalistyczna. Pamiętaj, aby uzyskać dokumenty ze wszystkich placówek, w których się leczyłeś.

Podzas komisji naocznej również konieczna jest pełna dokumentacja. Warto także dokładnie przygotować się do badania i wywiadu. Zwykle jednak dochodzi do niej dopiero na wniosek poszkodowanego.

Jak przygotować się na komisję lekarską?

Bardzo wielu poszkodowanych nie jest pewnych, jak należy zachować się na komisji. Obawiają się, że mogą popełnić błąd, który zaważy na wysokości odszkodowania. Dlatego ważne jest, abyś nie zatajał żadnych informacji.

Każdy szczegół dotyczący obrażeń i leczenia jest ważny. Dlatego ważne jest, abyś wcześniej przygotował się odpowiednio badania komisyjnego.

Przypomnij sobie wszystkie ważne informacje dotyczące wypadku

Lekarz zapyta o szczegóły wypadku. W szczególności będą go interesować okoliczności, które doprowadziły do obrażeń.

Przypomnij sobie wszystkie obrażenia związane z wypadkiem

Zastanów się, na jakie dolegliwości cierpisz od momentu wypadku. To wszystkie obrażenia i choroby, ale także ból. Pamiętaj też, że nie wszystkie dolegliwości pojawiają się bezpośrednio po wypadku. Mogą to być także takie dolegliwości, które pojawiają się później, np.: padaczka pourazowa.

Zastanów się, jaką pomoc medyczną otrzymałeś, zwłaszcza bezpośrednio po wypadku

Pierwsze chwile po wypadku i pierwsza pomoc są bardzo ważne. Może mieć ona wpływ na Twoje późniejsze zdrowie. Zastanów się, czy ktoś, np.: z gapiów starał Ci się pomóc? Co dokładnie zrobił? Jakie działania podjęli ratownicy? Czy trafiłeś jedynie na SOR, czy stamtąd skierowano Cię na oddział szpitalny.

Zastanów się, jak przebiegało leczenie

Zastanów się, jak bardzo uciążliwe było leczenie. Czy było długie i bolesne? Czy musiałeś dużo czasu spędzić w szpitalu? Czy pojawiały się komplikacje? Ważny jest Twój subiektywny punkt widzenia. Możesz przekazać informacje, które nie mogą pojawić się w dokumentacji medycznej wprost np.: poziom bólu towarzyszący obrażeniom i leczeniu.

Spróbuj opowiedzieć, jak leczenie i obrażenia wpływają na Twoje życie codzienne

Z dokumentacji medycznej nie można wyczytać informacji, które wskażą, jak obrażenia utrudniają codzienne czynności, czy pracę. Przykładem może być tu złamanie nogi. Dla sportowca, który będzie jeszcze odczuwał skutki tego urazu jest to bardziej uciążliwe, niż dla osoby, która nie jest aktywna sportowo.

Zapytaj swojego lekarza, czy są szanse na całkowite wyleczenie - podkreśl ten aspekt przed komisją

W niektórych przypadkach leczenie może trwać nawet wiele miesięcy, czy nawet lat. Może również zdarzyć się, że niektóre dolegliwości będą towarzyszyć poszkodowanemu do końca życia.

Dlatego ważne jest, by lekarz prowadzący określił rokowania. Powinien on w jasny sposób wskazać, czy jest możliwość wyleczenia. Dzięki temu lekarz orzecznik będzie miał pełny obraz sytuacji.

Co dzieje się po komisji lekarskiej?

Lekarz-orzecznik po przeprowadzeniu badania sporządza szczegółowy raport. Określa także, jak duży jest uszczerbek na zdrowiu. Zadanie to ułatwia tabela uszczerbku na zdrowiu.

Każdy ubezpieczyciel stosuje własną tabelę. W niej zawarte są wszystkie możliwe urazy i choroby, które mogą mieć miejsce po wypadku. W tabeli przy każdym urazie widnieje wartość procentowa. Odnosi się ona do uszczerbku na zdrowiu.

Na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz innych przesłanek - jak choćby rokowaniach - obliczana jest kwota odszkodowania i zadośćuczynienia. Tutaj warto wiedzieć, że możesz także złożyć wniosek o świadczenie:

 • świadczenie rehabilitacyjne,

 • renta za utratę zdolności do pracy (częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy),

 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb,

 • renta z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość,

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,

Już zgłaszając szkodę, powinieneś wskazać, jakich dokładnie świadczeń potrzebujesz. Komisja również przeanalizuje dokumentację pod kątem zasadności tych roszczeń.

Czy uzyskanie odszkodowania po wypadku jest skomplikowane?

Poszkodowany po wypadku jest w trudnej sytuacji. Musi skupić się na leczeniu, które często jest długie i skomplikowane. W dodatku musi się zająć uzyskaniem odszkodowania po wypadku.

Tutaj mogą się pojawić trudności. Musisz bowiem zebrać i dostarczyć całą dokumentację. Następnie musisz czekać na finał sprawy. Niestety, nawet w przypadku szkód osobowych zdarza się, że ubezpieczyciele wypłacają zbyt niskie odszkodowanie.

W takiej sytuacji konieczne jest odwołanie się i napisanie wniosku o naoczną komisję lekarską. To sprawia, że wypłata właściwego odszkodowania przeciąga się. Tymczasem są to środki, których jako poszkodowany potrzebujesz na bieżąco.

Nie musisz jednak starać się o odszkodowanie samemu. Możesz przekazać swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. To on zbiera i przekazuje dokumenty, napisze właściwy wniosek o odszkodowanie, a następnie będzie czuwał nad przebiegiem szkody. Pełnomocnik taki może także występować w sądzie, jeżeli jest to konieczne.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line