/

Finanse
Kto może otrzymać zwrot prowizji bankowej?

Kto może otrzymać zwrot prowizji bankowej?

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

13.08.2019

Wiele osób ma do spłacenia kredyt lub został on spłacony we wcześniejszym terminie, niż było to przewidziane w umowie kredytowej. Oznacza to, że takie osoby mogą się ubiegać o zwrot części prowizji. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, która zaczęła obowiązywać od 18.12.2011 roku każda osoba, która w tym czasie zaciągnęła kredyt i spłaciła go wcześniej, należy się zwrot części zapłaconej prowizji bankowej.

Zwrot prowizji - dla kogo?

Podstawą do dochodzenia tych roszczeń są przepisy artykułu 49. o kredycie konsumenckim z 12.05.2011 roku oraz artykuł 39. o kredycie hipotecznym, oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23.03.2017 r. Zwrot z prowizji bankowej jak z następujących umów przysługuje przy wcześniejszej spłacie kredytu:

 • kredytu konsumenckiego, który został zawarty od 18.12.2011 r. jeśli kwota kredytu nie przekracza 255.500 zł
 • kredytu hipotecznego, który został zawarty od 22.07.2017 r. bez względu na kwotę kredytu.

Co ważne będą to wszystkie kredyty i pożyczki, które zostały udzielone zarówno przez banki, jak i różne SKOK-i, czy podmioty świadczące usługi podobne do tych bankowych tzw. parabanki. Banki nie chcą jednak dobrowolnie oddawać prowizji, która była wliczona w koszt kredytu.

Nawet pomimo tego, że w obronie konsumentów stanął Rzecznik Finansowy, który orzekł, że niezgodne z prawem jest niewypłacanie kredytobiorcom prowizji, którą wcześniej musieli uiścić. Również Urząd Ochrony Konsumentów przychylił się do decyzji Rzecznika Finansowego i stanął po stronie Klientów.

Banki zapisy artykułu 49. ustawy o kredycie konsumenckim zaczęły jednak interpretować na swój własny sposób. Żeby odzyskać nadpłacone raty, trzeba złożyć wniosek do sądu i poczekać na rozsądzenie swojego roszczenia. Sądy w większości przypadków orzekają na korzyść pokrzywdzonego.

Jeżeli umowa spłaconego przed czasem kredytu zawierała błędy lub braki, to wówczas możliwa jest sankcja kredytu darmowego Kancelaria zajmująca się takimi sprawami może udzielić Ci pomocy, dzięki czemu odzyskasz od banku poniesione koszty, tj. odsetki, prowizję, ubezpieczenie i inne.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby domagać się zwrotu?

 • musi zostać przez bank pobrana prowizja bankowa
 • umowa kredytowa nie została zawarta przed 18 grudnia 2011 r.- wtedy to weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim
 • spłata kredytu nastąpiła wcześniej, niż przewidziała to umowa kredytowa
 • kwota kredytu nie przekracza 255.550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska
 • kredyt musi zostać udzielony osobie prywatnej, a nie firmie.

Klient może domagać się proporcjonalnego zwrotu pobranej prowizji proporcjonalnie do okresu, o jaki został mu skrócony kredyt. Zwrot jest liczony według wzoru, gdzie:

 • x- to dni, o które skrócił się kredyt
 • y- to dni, które pierwotnie były zaplanowane jako okres kredytowania
 • z- to kwota pobranej prowizji

Przykładowo, jeśli zaciągnięto kredyt na 10 lat, a udzielona prowizja na jego udzielenie wyniosła 2000 zł, to w przypadku spłaty całego kredytu po upływie 5 lat, kredytobiorca powinien otrzymać zwrot prowizji w wysokości 1000 zł.

Czas, w jakim można otrzymać zwrot prowizji również jest ściśle określony i wynosi on 10 lat, od momentu rozwiązania umowy kredytowej lub pożyczki. Jeśli spłata jest wyłącznie częściowa, to termin ten jest liczony od momentu zawarcia aneksu przewidującego tę częściową spłatę.

źródło: materiały własne redakcji

Dokumenty, które musisz mieć

Średnio udaje się odzyskać od 500 zł do nawet 3000 zł, wiele zależy tak naprawdę od konkretnego przypadku, samej umowy kredytowej i zapisów, które się w niej znajdują. Zdarzają się przypadki, gdzie udaje się odzyskać nawet do 10000 zł.

Osoby, które chcą się ubiegać o zwrot muszą przedstawić niezbędne dokumenty. Do analizy sprawy będzie potrzebna:

 • umowa kredytowa
 • dyspozycja o uruchomieniu kredytu- z banku
 • rozliczenie spłaty kredytu- z banku
 • przy braku dyspozycji inny dowód wypłaty kredytu i zapłaty prowizji
 • porozumienie lub aneks, które dotyczą wcześniejszej spłaty kredytu.

Na chwilę obecną warto dochodzić swoich roszczeń, ponieważ zostały wydane korzystne wyroki dla osób, które chcą odzyskać nadpłaconą prowizję, którą wcześniej musiały zapłacić bankowi. W krótkim czasie zostało zasądzonych wiele korzystnych stanowisk dla kredytobiorców. Instytucje urzędu ochrony konkurencji- takie jak Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów również przychyliły się do racji poszkodowanych klientów.

W jaki sposób działają firmy zajmujące się zwrotami bankowymi?

Z pewnością wiele osób uważa, że procedura jest długotrwała i trzeba ponosić koszty związane z analizą sprawy. Tymczasem klient nie ponosi żadnych kosztów, które wiążą się ze skierowaniem sprawy do sądu. Samo rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu sprawy.

Pierwszym krokiem jest analiza przesłanych dokumentów, ponieważ każdy kredyt został zawarty na różnych zasadach i konieczne będzie dokładne sprawdzenie, czy dany przypadek się kwalifikuje. Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy z kancelarią, która będzie odpowiedzialna za wszystkie formalności oraz uzyskanie pełnomocnictwa.

Dzięki temu będzie możliwe zawarcie obowiązywania umowy cesji wierzytelności pomiędzy dwiema stronami. Gdy poszkodowany dostarczy komplet wszystkich niezbędnych dokumentów, możliwe będzie rozpoczęcie postępowania przedsądowego, w którym bank, parabank lub inna instytucja finansowa, która udzieliła kredytu będzie wezwana do dobrowolnego zwrotu prowizji bankowej pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową.

W przypadku, gdy nie przyniesie to żadnych rezultatów zostanie sporządzony pozew i dalsze pisma procesowe. Poza tym kancelaria ma prawo do reprezentowania klienta w postępowaniu przed Sądem I i II instancji. Ostatnim punktem jest wypłata świadczeń należnych kredytobiorcy.

Dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej zacząć starać się o należne z tego tytułu pieniądze, które tak naprawdę bank powinien zwrócić swoim klientom, jeśli Ci dokonali wcześniejszej spłacie kredytu. Powstrzymywanie się od jakichkolwiek działań nie jest korzystne i powoduje, że klient później uzyska należne mu środki i utraci część odsetek za opóźnienie.

Podsumowanie:

 1. O zwrot prowizji można się ubiegać, jeśli kredyt został spłacony przed terminem ustalonym w umowie kredytowej.
 2. Zwroty bankowe są możliwe tylko w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub hipotecznego.
 3. Ze sprawą zwrotu prowizji warto udać się do firmy specjalizującej się w uzyskiwaniu zwrotu.
Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdzimy, jak wysoką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Zwrot otrzymasz maksymalnie po 5 dniach

Kwotę zwrotu przedstawimy po analizie

Analiza prawna jest bezpłatna

Dotyczy instytucji bankowych i kredytów skonsolidowanych

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line