/

Zdrowie
OC rolnika – co obejmuje i kiedy przysługuje zadośćuczynienie?

OC rolnika – co obejmuje i kiedy przysługuje zadośćuczynienie?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

05.12.2022

OC rolnika to ubezpieczenie absolutnie obowiązkowe w każdym gospodarstwie rolnym. Nie można prowadzić gospodarstwa bez posiadania tej polisy. O czyje bezpieczeństwo dba OC rolnika? Jakie przez kogo wyrządzone szkody może obejmować? Ile kosztuje? Co dokładnie obejmuje? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Co to jest OC rolników?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników to polisa, która ma chronić Twoje gospodarstwo i Ciebie przed ewentualnymi konsekwencjami, które można wyrządzić podczas pracy w nim. Szkody wyrządzone na mieniu to tak naprawdę zazwyczaj bardzo drobny problem w porównaniu ze szkodami, które można wyrządzić drugiej osobie.

W takich sytuacjach OC rolnika jest najbardziej przydatne, bo w przeciwnym wypadku zaistniałaby bardzo niekorzystna dla Ciebie sytuacja – należałoby pokryć szkody doznane na skutek prowadzenia gospodarstwa rolnego z własnej kieszeni.

Kto musi mieć OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika musi mieć każdy, kto jest rolnikiem i posiada gospodarstwo rolne, którego użytki rolne gruntów zajmują obszar większy niż 1 hektar. Poza wymienionym wyżej ryzykiem wynikającym z naprawienia wyrządzonej szkody może Cię także spotkać kara związana z kontrolą. Taką kontrolę może przeprowadzić burmistrz, wójt, starosta, prezydent miasta lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zależy to ściśle od Twojego miejsca zamieszkania.

Konieczność wykupienia polisy OC rolnika dotyczy właściciela gospodarstwa rolnego.

Obowiązek posiadania takiej polisy nie dotyczy jednak rolniczych spółdzielni produkcyjnych i różnych spółek, które działają na zasadzie agrofirmy.

Wielu rolników bagatelizuje konieczność wykupienia polisy, co czasem kończy się tragicznie. Rodziny są wtedy zmuszone pomagać sobie nawzajem, bo do wypadków dochodzi często wśród sąsiadów, podczas pomagania w codziennych pracach gospodarskich.

Gdyby dane gospodarstwo miało wykupioną polisę, to wtedy wszystkie koszty leczenia poniósłby ubezpieczyciel. Dodatkowo musiałby też wypłacić odpowiednie zadośćuczynienie, choć do uzyskania pełnej kwoty niezbędna jest w prawie każdym przypadku pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Co ważne, obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC w gospodarstwie rolnym powstaje w dniu objęcia go w posiadanie

Ile kosztuje obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności rolnika?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika nie ma stałej ceny. Zależy ona od wielu czynników, do których należy m.in. wielkość gospodarstwa, wielkość trzody, a także liczba kombajnów, ciągników i innych pojazdów wolnobieżnych. Opłata dotyczy oczywiście 12-miesięcznego okresu.

oc rolnika

OC rolnika – co obejmuje?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje szkody powstałe w wyniku posiadania gospodarstwa rolnego. W związku z posiadaniem go rolnik może podczas swoich działań doprowadzić do zdarzeń, które będą miały tragiczne skutki. Rolnicy często pracują wiele godzin, dlatego mogą odczuwać zmęczenie. Szczególnie w szczycie lata, kiedy pracują w upale.

Bezpłatny poradnik dla kierowcy po szkodzie komunikacyjnej

Dowiesz się, jak możesz uzyskać odszkodowanie z OC lub AC w możliwie najwyższej kwocie.

Pobieram e-book
E-book odszkodowanie

Jakie dokładnie szkody związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego mogą zostać pokryte z OC rolnika?

 • Śmierć podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego (wypadek podczas pracy w gospodarstwie czy podczas wypadku komunikacyjnego podczas jazdy pojazdem rolniczym),
 • doznanie uszczerbku na zdrowiu w gospodarstwie rolnym,
 • szkody związane z ruchem pojazdów wolnobieżnych (uszkodzenie cudzego samochodu traktorem lub kombajnem, a także wywołanie w ten sposób uszczerbku na zdrowiu),
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia innych osób w Twoim gospodarstwie rolnym.

Kogo obejmuje OC rolnika?

 • Rolnika,
 • osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (np. żona, dzieci),
 • pracowników gospodarstwa rolnego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC rolnika?

 • Szkód wyrządzonych w mieniu gospodarza przez jego pracowników,
 • zanieczyszczeń środowiska, które szkodzą działalności rolnej,
 • szkód związanych z chorobami zakaźnymi od zwierząt.

Zadośćuczynienie z OC rolnika – jak je uzyskać?

Niestety odszkodowanie za wypadek w rolnictwie w pełnej kwocie nie jest łatwe do uzyskania. Wymaga to szerokiej wiedzy na temat obowiązującego prawa, a także dużej ilości czasu. Ubezpieczyciel przyzna Ci odszkodowanie, które będzie zaniżone. Możesz wtedy spróbować uzyskać więcej na własną rękę, ale jest bardzo trudne i przede wszystkim niezbyt skuteczne.

Może uda Ci się uzyskać nieco większą kwotę, ale jednocześnie uniemożliwisz profesjonalistom dochodzenie roszczeń.

Jeśli od razu skorzystasz z profesjonalnej pomocy, to możesz uzyskać możliwie najwyższe zadośćuczynienie i zwrot wszelkich kosztów leczenia poniesionych w związku z wypadkiem. Helpfind może Ci w tym pomóc – analiza sprawy jest bezpłatna, dlatego nie ponosisz żadnego ryzyka. Rozliczamy się tylko za wygrane sprawy.

Z OC rolnika możesz też dostać rentę. Taka renta rolnicza stanowi dodatek do renty chorobowej z KRUS i może Ci przysługiwać, jeśli zgłosisz do nas swoją sprawę.

Podsumowanie

 • Umowę ubezpieczenia OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego musisz podpisać w dzień nabycia go. W przeciwnym wypadku może Cię spotkać kara finansowa.
 • W skład gospodarstwa rolnego wchodzą: rolnik, domownicy gospodarstwa i pracownicy.
 • Ochrona tej polisy obejmuje szkody na mieniu i szkody na osobie.

FAQ

Co obejmuje ubezpieczenie OC rolników?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje, że OC rolnika obejmuje odpowiedzialność swoją ochroną szkody wyrządzone przez rolnika, jego domowników i pracowników.

Kogo obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika.

Źródła

Analiza Rzecznika Finansowego

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line