/

Urazy
Odszkodowanie od pracodawcy co musisz o nim wiedzieć

Odszkodowanie od pracodawcy co musisz o nim wiedzieć

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

10.10.2017

Gdy ulegniesz wypadkowi w pracy, Twój pracodawca powinien wypłacić Ci należne odszkodowanie. Możesz je uzyskać z dwóch źródeł: należą Ci się świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, które jest co miesiąc odprowadzane przez Twojego pracodawcę do ZUS-u i dodatkowe świadczenie z jego polisy OC, pod warunkiem, że pracodawca wcześniej je wykupił, ponieważ jest ono nieobowiązkowe.

Wypadek przy pracy może się zdarzyć każdemu, jednak jest większe prawdopodobieństwo jego wystąpienia, gdy zakład pracy jest zmechanizowany. Podstawowe świadczenie, jakie zostaje wypłacone, przysługuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to być również inne świadczenia, które może wypłacić pracodawca lub jego Towarzystwo Ubezpieczeniowe, przysługujące z dobrowolnego OC. Zajmiemy się na początku tym, wypłacanym z ZUS-u.

Odszkodowanie z ZUS

Każdy ubezpieczony ma prawo do odszkodowania wypłacanego z ZUS. Nie ma znaczenia, w jakich okolicznościach pracownik uległ wypadkowi. Do wypadku mogło dojść z winy pracodawcy lub osób trzecich. Po takim wypadku masz prawo do:
jednorazowego odszkodowania

  • w przypadku niezdolności do pracy- zasiłku chorobowego
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • świadczenia rehabilitacyjnego- jeżeli pracownik po zasiłku chorobowym wciąż jest niezdolny do pracy, a dalsze jego leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy
  • zasiłku wyrównawczego- gdy wynagrodzenie pracownika zostało obniżone, z powodu niezdolności do pracy
  • zwrotu kosztów opieki medycznej
  • dodatku pielęgnacyjnego

Po wypadku w pracy, jeśli chcesz starać się o należne odszkodowanie, musisz podjąć kroki, które sprawią, że proces ten będzie krótszy. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca wypadku i niezwłoczne powiadomienie pracodawcy. Również osoby niepowołane powinny mieć zakaz wstępu w to miejsce. Sam pracodawca jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy oraz zebrać informacje od świadków zdarzenia. Następnym krokiem jest utworzenie protokołu powypadkowego, który musi zostać przedstawiony poszkodowanemu. Ten może zgłosić swoje uwagi lub zgodzić się z tym, co jest w nim zawarte. Dokument ten powinien zostać zatwierdzony przez zespół powypadkowy w ciągu 5 dni. Dopiero wtedy jest możliwe złożenie wniosku do ZUS-u wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza.

Dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy

Poszkodowany pracownik może złożyć wniosek o odszkodowanie do swojego pracodawcy. Wciąż niewielka liczba osób zdaje sobie sprawę, że oprócz świadczenia z ZUS-u może domagać się wypłaty odszkodowania z polisy OC pracodawcy. Wtedy taka wypłata będzie miała charakter uzupełniający, a pracownik może wystąpić o jej wypłacenie wyłącznie wtedy, gdy zostało mu już przyznane świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby takie odszkodowanie po wypadku zostało wypłacone, trzeba udowodnić, że zaniedbania pracodawcy miały bezpośredni wpływ na wypadek, a pracodawca naruszył przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdy poszkodowany jest pewien, że wina za zaniedbania całkowicie leży po stronie pracodawcy i nie zapewnił on właściwych warunków do pracy- wtedy może się starać o odszkodowanie. Coraz więcej firm wykupuje dodatkową polisę OC, żeby w razie wypadku nie zostać obciążonych kosztami. Po otrzymaniu wniosku pracodawca musi zwrócić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego z całą dokumentacją oraz z opinią lekarską. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie dodatkowego odszkodowania powinna być znana w ciągu 30 dni.

W przypadku walki o dodatkowe odszkodowanie warto swoją sprawę powierzyć doświadczonej kancelarii odszkodowawczej. Proces ten nie zawsze odbywa się szybko i sprawnie. Sam wypadek, stres i formalności powodują dla poszkodowanego trudności oraz dla osób mu najbliższych. Odszkodowanie od pracodawcy nie musi powodować problemów. Z pomocą zaufanej kancelarii i prawnika pomoże w uzyskaniu jak najwyższej kwoty.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line