/

Samochód
Odszkodowanie po wypadku samochodowym - za co można je uzyskać?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym - za co można je uzyskać?

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

17.08.2018

Gdy już nieszczęśliwie zostaniemy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego, możemy ubiegać się o wypłatę świadczenia odszkodowawczego od ubezpieczyciela, z którym sprawca tegoż wypadku zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (potocznie OC komunikacyjne). Po zaistnieniu wypadku najważniejszą rzeczą jest ustalenie, jaki to zakład ubezpieczeń, gdyż obecnie na terenie Polski działalność prowadzi kilkadziesiąt różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Jak postępować po wypadku przed ubezpieczycielem?

Gdy ma miejsce wypadek, najlepiej wezwać na miejsce zdarzenia policję lub w ostateczności spisać ze sprawcą wspólne oświadczenie opisujące jak doszło do wypadku oraz który z jego uczestników swoim nieprawidłowym zachowaniem przyczynił się do jego zaistnienia. Pamiętajmy, że nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, należy nam się, wypłata świadczenia odszkodowawczego. W takim wypadku odszkodowanie po wypadku samochodowym będzie wypacane przez Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny.

O wypłatę odszkodowania możemy starać się przez 3 lata od dnia, w którym dowiemy się, kto jest jego sprawcą. Po tym okresie roszczenia się przedawniają. Jeśli jednak sprawca wypadku został skazany wyrokiem sądu w postępowaniu karnym, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż 20 lat od dnia wypadku, nawet jeśli szkoda i sprawca były wcześniej nam znane. Natomiast termin przedawnienia dla osób niepełnoletnich, które ucierpiały w wypadku, nie może upłynąć wcześniej niż dwa lata od uzyskania przez nie pełnoletniości.

Świadczenia należne poszkodowanemu

Gdy już ustalimy właściwego ubezpieczyciela, od którego należy nam się, wypłata odszkodowania możemy żądać od niego przede wszystkim zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, jak również odszkodowania a w przypadku poważnych obrażeń ciała skutkujących trwałym inwalidztwem także odpowiedniej renty.

Zadośćuczynienie różni się od odszkodowania tym, że ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej, natomiast odszkodowania dochodzimy wówczas, gdy chcemy pokryć poniesione koszty. Odszkodowanie więc należy nam się między innymi za zwrot kosztów poniesionych w toku leczenia powypadkowego. I tak ubezpieczyciel powinien zwrócić nam:

 • koszty zakupu lekarstw i opatrunków,
 • koszty zakupu lub wynajmu sprzętu ortopedycznego,
 • koszty odbytych konsultacji lekarskich,
 • koszty zabiegów operacyjnych,
 • koszty specjalistycznych badań,
 • koszty opieki sprawowanej przez zatrudnione do tego celu osoby lub też przez sprawowanej osoby najbliższe,
 • koszty przebytych zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty dojazdów do placówek medycznych,
 • koszty stosowania specjalnej diety zalecanej przez lekarza prowadzącego

Nie tylko odszkodowanie dla pokrzywdzonego

Pamiętajmy jednak, że osoba poszkodowana ma obowiązek udowodnić ubezpieczycielowi poniesione koszty, a więc w tym celu należy gromadzić wszystkie paragony, rachunki i faktury VAT obrazujące poniesione koszty i w oryginale przekazać je zakładowi ubezpieczeń. Odszkodowanie należy nam się również, aby wyrównać poniesione przez nas straty. I tak zakład ubezpieczeń powinien zrefundować nam utracone zarobki będące wynikiem przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz zwrócić koszty zniszczonego w wypadku mienia, a więc może to być np. odszkodowanie za uszkodzony w wypadku telefon komórkowy, zniszczone buty i kurtkę, a także np. zniszczony laptop pod warunkiem, że był przewożony w dedykowanym pokrowcu. Wracając, do kwestii samego zadośćuczynienia pamiętajmy, że dochodzenie zadośćuczynienia bywa postępowaniem trudniejszym niż to, w którym dochodzimy odszkodowania, ponieważ nie można wycenić wartości życia i zdrowia ludzkiego.

Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną, przez co ma za zadanie wynagrodzić cierpienie fizyczne i psychiczne. Kwota zadośćuczynienia ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie być symboliczna, jednak powinna być utrzymana w rozsądnych granicach odpowiadających przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Szacując wysokość zadośćuczynienie, bierze się pod uwagę m.in. takie czynniki jak:

 • wiek osoby poszkodowanej,
 • rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń ciała,
 • długotrwałość okresu leczenia,
 • intensywność leczenia
 • ilość przebytych zabiegów operacyjnych,
 • wysokość trwałego uszczerbku, jaki pozostał na zdrowiu osoby poszkodowanej na skutek doznanych obrażeń ciała,
 • komplikacje w życiu codziennym poszkodowanego, jakie powstały na skutek wypadku (np. niemożność uprawiania sportu bądź wykonywania dotychczasowego zawodu).

Otrzymałaś/eś zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Dowiedz się jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder