/

Zdrowie
Odszkodowanie za śmierć dziadka Tylko w przypadku wyjątkowo bliskich

Odszkodowanie za śmierć dziadka Tylko w przypadku wyjątkowo bliskich

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

03.03.2023

Odszkodowanie za śmierć dziadka można uzyskać z różnych polis. Zastanawiasz się, z jakiej możesz skorzystać w swojej sytuacji? Chcesz wiedzieć, jak uzyskać takie odszkodowanie? A może interesuje Cię potencjalna kwota takiego świadczenia? W tym artykule opisujemy wszystkie ważne kwestie związane z odszkodowaniem za śmierć dziadka. 

Odszkodowanie za śmierć dziadka – kiedy i z jakiej polisy?

Śmierć bliskiej osoby to straszna tragedia. Szczególnie wtedy, kiedy doszło do tego niespodziewanie, w wyniku wypadku lub nagłej choroby. Dla niektórych osób ból po takiej stracie może być nawet większy niż w przypadku śmierci rodziców. Na wstępie musimy Cię jednak poinformować, że nie każda śmierć dziadka umożliwi Ci uzyskanie odszkodowania. 

Zależy to głównie od okoliczności wypadku (jeśli do śmierci doszło wskutek wypadku), ale nie tylko. Istotny jest też wiek zmarłego, a także Twój wiek. Ważne jest także to, w jaki sposób zginął Twój dziadek. 

Jeżeli Twój dziadek zginął w wypadku, który został spowodowany przez osobę trzecią, to możesz wtedy dostać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy

Jaką kwotę odszkodowania można dostać za śmierć dziadka?

Kwota odszkodowania za śmierć dziadka z OC sprawcy zależy od bardzo wielu czynników, dlatego nie jesteśmy w stanie jej określić, dopóki nie poznamy Twojej sytuacji. Może to być kilka tysięcy złotych, ale może to też być kilkadziesiąt tysięcy. Gwarantowane są jednak kwoty dla konkretnych przyczyn zgonu, jeśli przysługuje Ci odszkodowanie z polisy na życie. Oczywiście tylko pod warunkiem, że Twój dziadek miał ją wykupioną i jesteś wśród osób wymienionych w umowie ubezpieczenia.

Odszkodowanie za śmierć dziadka – ZUS

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, odszkodowanie z ZUS przysługuje tylko i wyłącznie po wypadku przy pracy lub przy śmierci na skutek choroby zawodowej. Nieco inaczej jest z odszkodowaniem za śmierć dziadka.

Jeśli liczysz na odszkodowanie z ZUS, a do śmierci doszło właśnie w taki sposób, to niestety w większości przypadków nie masz większych szans na uzyskanie świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako wnuk. 

Odszkodowanie z ZUS za śmierć dziadka możesz otrzymać, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, a dziadek Cię wychowywał i utrzymywał w momencie śmierci.

Wypłata ubezpieczenia po śmierci dziadka

Istnieje też szansa, że Twój dziadek miał wykupioną polisę na życie. Niestety w takiej sytuacji o odszkodowanie zazwyczaj mogą się starać jedynie jego dzieci i żona, czyli jedno z Twoich rodziców i Twoja babcia. W razie problemów z uzyskaniem pełnej kwoty możecie się do nas zgłosić po odwołanie, które zostanie sporządzone przez profesjonalistę

Jeżeli Twój dziadek wyznaczył Cię jako jedną z osób uposażonych, to wówczas jak najbardziej możesz się starać o odszkodowanie z takiej polisy. Pamiętaj, że masz na to tylko 3 lata od momentu zdarzenia.

Odszkodowanie za śmierć dziadka – PZU oraz inne towarzystwa ubezpieczeniowe

Ekwiwalent z PZU za śmierć dziadka będzie równy sumie ubezpieczenia, o ile do śmierci nie doszło w wyniku wypadku. W przypadku nieszczęśliwego wypadku ta kwota zwiększy się do dwukrotności sumy ubezpieczenia, a jeśli Twój dziadek zginął w wyniku wypadku komunikacyjnego, to odszkodowanie będzie równowartością 700% sumy ubezpieczenia.

odszkodowanie za śmierć dziadka

Zadośćuczynienie z OC sprawcy 

W polskim prawie przewidziano sytuację, w której śmierć bliskiej osoby została spowodowana przez osobę trzecią. Najczęściej dzieje się to po wypadku komunikacyjnym, jeśli doszło do niego przy dużej prędkości lub jeśli został potrącony pieszy. 

W takiej sytuacji sprawca musi zapłacić odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną. Zadośćuczynienie za śmierć należy się najbliższym członkom rodziny zmarłego. Do tego grona można zaliczyć:

  • małżonka lub małżonkę osoby zmarłej,
  • rodziców osoby zmarłej (a także partnera lub partnerkę, jeśli wychowują wspólne dziecko),
  • dzieci osoby zmarłej,
  • rodzeństwo osoby zmarłej,
  • dziadków osoby zmarłej,
  • wnuki osoby zmarłej.

Oczywiście przynależność do powyższego grona nie oznacza od razu, że na pewno otrzymasz zadośćuczynienie. Najbardziej istotną kwestię stanowią Twoje relacje z osobą zmarłą. Zależy od nich również wysokość zadośćuczynienia

Jeśli sprawca miał wykupioną obowiązkową polisę OC, to podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczenia będzie jego ubezpieczyciel. Jeżeli nie ma takiej polisy lub uciekł z miejsca zdarzenia i nie został odnaleziony, to wypłacenie świadczeń będzie zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Jednorazowe odszkodowanie z OC sprawcy w przypadku śmierci bliskiej osoby to świadczenie, które może Ci przysługiwać, jeśli spełnisz bardzo ważny warunek. Twoja sytuacja materialna musi ulec znacznemu pogorszeniu właśnie na skutek śmierci dziadka. 

Jeżeli dziadkowie mieli wkład finansowy w Twoje utrzymanie, a przez śmierć dziadka spotkała Cię konieczność np. podjęcia pracy dorywczej w celu kontynuowania studiów, to bez wątpienia otrzymasz wtedy odpowiednie odszkodowanie.

Potencjalna kwota świadczeń z OC sprawcy dla wnuków

Potencjalne kwoty najlepiej będzie przedstawić na przykładzie wyroków sądowych. Poniżej omawiamy dwie różne sprawy. Bardzo wyraźnie pokazują, jak ważna jest bliskość relacji pomiędzy osobą zmarłą a osobą poszkodowaną.

Śmierć dziadka dwulatki – 10 000 zł zadośćuczynienia

Poszkodowana w chwili wypadku swojego dziadka miała zaledwie dwa lata, dlatego ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia wnosił o oddalenie pozwu o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywde. Do wypadku doszło w 2007 roku, a wniosek o wypłatę zadośćuczynienia został złożony w 2015 roku – powódka miała wtedy 10 lat. Nadal była więc dzieckiem.

Sąd uznał, że dziewczynka rzeczywiście doznała dotkliwej straty, a jej poczucie krzywdy było duże i nadal takie jest. Wypatrywała w oknie dziadka, z którym wspólnie mieszkała. Stawiała go ponad swojego ojca, który nie był nią aż tak zainteresowany. 

Dziewczynka do dnia złożenia wniosku wykazywała tęsknotę za dziadkiem. Wspólne zamieszkiwanie od momentu urodzenia miało w tym duży udział, bo zmarły spędzał z nią mnóstwo czasu. Poszkodowana często odwiedza jego grób i zastanawia się, jak wyglądałoby jej życie, gdyby dziadek żył. 

W związku z rozmiarem krzywdy sąd uznał, że 10 000 zł będzie właściwą kwotą zadośćuczynienia dla dziewczynki (Wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 21 września 2016 r.).

Śmierć dziadka, który był jak ojciec – 75 000 zł zadośćuczynienia dla szesnastolatki 

Poszkodowana straciła swojego biologicznego ojca w 1987 roku i od tamtego czasu dziadek pełnił w jej życiu rolę opiekuna, rodzica zastępczego. Dziadek zginął w wypadku komunikacyjnym 16 maja 1999 roku, kiedy poszkodowana uczęszczała do II klasy liceum. 

Powódka była z nim bardzo związana, bo to on nauczył ją funkcjonowania, to on się z nią bawił, gdy była dzieckiem. Matka poszkodowanej zajęła się wtedy studiowaniem, dlatego dziewczynka spędzała większość czasu z dziadkami. 

W momencie śmierci dziadka rodzina mieszkała już osobno, ale nadal utrzymywała z nim i z babcią regularne kontakty. W każdy weekend spędzali wspólnie czas. Po śmierci dziadka członkowie rodziny w życiu dorosłym pozostawali już w odosobnieniu – nie utrzymywali kontaktów, a łączące ich więzi prawie całkowicie zniknęły. Powódka  przeżywała swoją żałobę nawet w dniu złożeniu pisma procesowego w 2017 roku, będąc już dorosłą kobietą z jedenastoletnią córką. Nigdy nie związała się też z żadnym mężczyzną. 

Sąd uznał, że 75 000 zł będzie odpowiednią kwotą zadośćuczynienia, ponieważ poszkodowaną łączyły z jej dziadkiem wyjątkowe więzi, charakterystyczna dla więzi dziecka z rodzicem (Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 marca 2019 r.).

Jakie inne świadczenia należą się w związku ze śmiercią dziadka?

W związku ze śmiercią dziadka należy się również zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota tego zasiłku jest stała i od wielu lat wynosi 4000 zł. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktu zgonu zmarłego i bycie jedną z osób uprawnionych (wnuk i wnuczka należą do tego grona).

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć dziadka?

Jak uzyskać odszkodowanie? Towarzystwo ubezpieczeniowe może Ci odmówić wypłaty odszkodowania z OC, jeśli uzna, że Twoja sytuacja materialna nie pogorszyła się w związku ze śmiercią dziadka. Niestety ubezpieczyciele często odmawiają również przyznania zadośćuczynienia za krzywdę. Pamiętaj, że wniosek o te świadczenia możesz złożyć przez 20 lat od dnia wypadku.

Dzieje się tak dlatego, że prawnicy takich towarzystw mogą z łatwością podważyć fakt Twojej zażyłości z osobą zmarłą, a bez niej nie możesz dostać zadośćuczynienia pieniężnego. Chcesz uniknąć takiej sytuacji? Zgłoś się do nas. Działamy na terenie całego kraju, więc wszystko załatwisz przez Internet, bez wychodzenia z domu. 

Co ważne, pieniądze od ubezpieczyciela nie przechodzą przez nasze ręce. Od razu trafią bezpośrednio na Twoje konto. Analiza sprawy jest bezpłatna – za nasze usługi zapłacisz tylko w przypadku uzyskania świadczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Podsumowanie

  • Jeśli Twój dziadek zginął w wypadku drogowym, to możesz się starać o świadczenia z OC sprawcy.
  • Na zgłoszenie swoich roszczeń masz 20 lat od momentu zdarzenia. 
  • Jeżeli Twój dziadek miał wykupioną polisę na życie i jesteś osobą wymienioną w umowie ubezpieczenia, to możesz też uzyskać odszkodowanie z takiej polisy.
  • W przypadku polisy na życie masz tylko 3 lata na zgłoszenie roszczeń.

Źródła

Kodeks cywilny

Wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku IX C 257/16

Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I ACa 492/18

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

Uzyskaj odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line