/

Zdrowie
Odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku. Procedura

Odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku. Procedura

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

13.03.2023

Czy należą się pieniądze za śmierć syna? A co ze śmiercią córki? Zrozpaczeni rodzice często zadają te pytania w obliczu śmierci dziecka. W tym artykule odpowiadamy na nie, a także omawiamy kwestie związane z wysokością takich świadczeń. Pokazujemy też, jak je uzyskać.

Jakie odszkodowanie za śmierć dziecka?

Jak uzyskać odszkodowanie? Odszkodowanie za śmierć dziecka możesz uzyskać z różnych źródeł. Niestety nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji dostaniesz jakieś pieniądze. Każde z 3 potencjalnych źródeł odszkodowania ma swoje wymagania odnośnie okoliczności wypadku. 

  • Jeśli chcesz uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy, to Twoje dziecko musiało zginąć w wypadku spowodowanym przez osobę trzecią, aby Ci się to udało. W tym przypadku na zgłoszenie się po odszkodowanie masz 20 lat od momentu zdarzenia.
  • W przypadku odszkodowania z polisy na życie musisz być wśród osób uposażonych, a Twoje dziecko musiało umrzeć w sytuacji zawartej w ogólnych warunkach ubezpieczenia (np. na skutek błędu medycznego). Na zgłoszenie się do ubezpieczyciela masz 3 lata od śmierci dziecka. 
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych może Ci wypłacić odszkodowanie, jeśli Twoje dziecko zmarło podczas pracy lub w związku z chorobą zawodową. Dotyczy to więc jedynie dorosłych dzieci. W przypadku wypadku w drodze do pracy odszkodowanie uzyskasz z OC sprawcy. 
odszkodowanie za śmierć dziecka

Ile pieniędzy można dostać po śmierci syna lub córki?

Wysokość kwoty, jaką możesz otrzymać za śmierć swojego dziecka, może być bardzo różna. Oczywiście w przypadku OC sprawcy istnieją pewne przyjęte granice, choć niejednokrotnie zdarzało się, że sądy przyznawały zadośćuczynienie za śmierć dziecka w kwocie, która się w nich nie mieściła. Ma to związek z silnie traumatycznym przeżyciem, ponieważ zadośćuczynienie przysługuje za doznaną krzywdę, a wysokość tego świadczenia zależy od jej rozmiaru. 

Kwoty zadośćuczynienia za śmierć dziecka przyjęte w sądownictwie mieszczą się w granicach od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.

PZU śmierć dorosłego dziecka – czy należy się odszkodowanie z polisy na życie?

W przypadku odpowiedniej polisy możesz też uzyskać świadczenia od ubezpieczyciela, np. od PZU. Odszkodowanie za śmierć dorosłego syna lub nieletniego dziecka będzie wtedy przysługiwać, jeśli do zdarzenia doszło w okolicznościach określonych w warunkach polisy.

Wysokość odszkodowania z PZU będzie uzależniona od sumy ubezpieczenia. Może to być równowartość tej sumy, jeśli Twoje dziecko nie zginęło w wypadku. W przypadku nieszczęśliwych wypadków może to być już dwukrotność lub trzykrotność tej sumy. Oczywiście każda polisa jest inna, dlatego powyższe wartości nie muszą być zgodne z tym, co oferuje polisa wykupiona przez Ciebie lub Twoje zmarłe dziecko. Z kolei dziecko może otrzymać z takiej polisy odszkodowanie za śmierć rodzica.

Możesz się do nas zgłosić w razie problemów z uzyskaniem odpowiedniego odszkodowania z PZU. Nasz ekspert przygotuje dla Ciebie pismo, dzięki któremu skutecznie się odwołasz. 

Odszkodowanie z ZUS za śmierć dziecka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych również może przyznać Ci odszkodowanie za śmierć dziecka. Co więcej, będzie to niemała kwota. Do 31 marca stawki jednorazowych odszkodowań w ZUS wyglądają następująco:

  • 50 963 zł – dla pierwszej osoby uprawnionej, jeśli Twoje dziecko nie pozostawało w związku małżeńskim i nie miało dzieci, a także 19 819 zł dla każdej kolejnej osoby (dla drugiego z rodziców i dla każdego z rodzeństwa);
  • 19 819 zł – dla każdej osoby uprawnionej innej niż małżonek, małżonka lub dzieci, jeśli małżonek lub dziecko są uprawnieni.

Żeby uzyskać takie odszkodowanie, musisz złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Później wystarczy tylko poczekać na decyzję. 

Odszkodowanie za śmierć dziecka z OC sprawcy

Inną kwestią są świadczenia z OC sprawcy wypadku. Z polisy sprawcy możesz otrzymać w związku ze śmiercią dziecka zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.

Konieczne jest, aby wypadek był spowodowany przez osobę trzecią, jeśli chcesz się ubiegać o odszkodowanie z jego polisy. Nie może to być zatem sytuacja, w której Twój syn lub córka zginęli w wypadku spowodowanym przez Ciebie. W takiej sytuacji odszkodowanie musiałoby być wypłacano z Twojej polisy OC, a nie takie jest jej zadanie. 

Może się też zdarzyć tak, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie ma wykupionej polisy OC – w obu tych przypadkach świadczenia wypłaci Ci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Możesz otrzymać stosowne odszkodowanie z OC sprawcy, jeżeli w wyniku śmierci dziecka nastąpiło u Ciebie znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Takie odszkodowanie ma charakter jednorazowy, a jego kwota musi odpowiadać rozmiarowi Twojej szkody materialnej. Będzie więc uzależniona głównie od zarobków Twojego zmarłego dziecka, a także od charakteru Twoich codziennych potrzeb.

O ile odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej nie przysługuje w przypadku każdego zdarzenia, bo nie każde dziecko zapewnia środki utrzymania swoim rodzicom, tak zadośćuczynienie za śmierć dziecka jest bardziej oczywistą kwestią.

Takie świadczenie będzie Ci się należeć, jeżeli Twoje więzi ze zmarłym dzieckiem były silne. Jeśli dziecko było dorosłe, to oczywiście niezbędne do zadośćuczynienia jest utrzymywanie kontaktów, jeśli to możliwe. 

Pamiętaj też, że Twoje inne dzieci mogą się zastanawiać, czy należy się coś po śmierci brata. Jak najbardziej. Rodzeństwo też może otrzymać świadczenia z OC sprawcy.

Potencjalna kwota zadośćuczynienia za śmierć dziecka – orzecznictwo sądowe

Poniżej omówiliśmy dwa wyroki sądowe w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć dziecka. Jedna ze spraw dotyczy syna, a druga córki. Takie wyroki to bardzo dobry sposób na przedstawienie Ci potencjalnych kwot zadośćuczynienia, ponieważ zobaczysz nie tylko to, ile takie osoby otrzymały, ale także dowiesz się, dlaczego właśnie taka kwota została uznana przez sąd za słuszną.

Tragiczna śmierć 19-letniego syna jadącego na tylnej kanapie bez pasów – 80 000 zł zadośćuczynienia dla ojca

Syn poszkodowanego był pasażerem sprawcy wypadku. Siedział na tylnej kanapie, która nie była oryginalnie wyposażona w pasy bezpieczeństwa. 

Całe zdarzenie było szczególnie tragiczne, bo ojciec zmarłego chłopaka dotarł na miejsce zdarzenia i samookaleczył się kawałkiem szkła. Co ważne, wcześniej powód w ogóle nie przejawiał skłonności do takich zachowań, a rumuńskie obrzędy pogrzebowe również ich nie przewidują (rodzina pochodziła z Rumunii i mieszkała w Polsce tymczasowo).

Po tym wydarzeniu mężczyzna przeszedł kilka prób samobójczych i nadal nie doszedł do siebie, pomimo upływu 6 lat od dnia zdarzenia. Zmiany w sferze psychicznej poszkodowanego były bardzo znaczące. Jest w złym stanie i nadal nie może się pogodzić ze śmiercią dziecka. 

Podobnie cała reszta rodziny – dzielą oni czas w życiu na ten sprzed śmierci syna i ten po jego śmierci. Na skutek śmierci dziecka doznali szoku i na kilka lat wrócili do Rumunii. 

Sąd okręgowy uznał tragizm całego wydarzenia, a także niezwykle silne więzy rodziny zmarłego za kluczowe aspekty, które uzasadniają kwotę, o którą wnioskował ojciec zmarłego chłopaka. Mężczyzna otrzymał więc 80 000 zł zadośćuczynienia z tytułu śmierci dziecka wraz z odsetkami (Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 29 września 2014 r. I C 1322/13). 

Śmierć 29-letniej córki małżeństwa – 38 000 zł dla każdego z rodziców

Kobieta była pasażerką samochodu, a z naprzeciwka nadjechał ciągnik, którego kierowca wykonywał manewr wyprzedzania. Ciągnik zderzył się czołowo z samochodem, w którym jechała córka powodów

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, kluczową kwestią w kontekście zadośćuczynienia jest relacja między ubiegającymi się o nie członkami rodziny a osobą zmarłą. W przypadku tego zdarzenia taka relacja była bardzo dobra – córka często odwiedzała swoich rodziców i była dla nich wsparciem. Podobnie oni dla niej – wspierali ją finansowo i pomagali opiekować się jej dziećmi (swoimi wnukami).

Śmierć kobiety była nagła i tragiczna. Od dnia tego zdarzenia do dnia wyroku minęło aż 19 lat, ale powodowie nadal silnie odczuwali utratę córki. Mieli inne dzieci i wnuki, ale mimo tego wciąż występowały u nich negatywne doznania związane ze śmiercią najstarszej córki.

Jej ojciec cierpi na zaburzenia sfery emocjonalnej o typie depresyjnym. W jego przypadku niezbędne jest leczenie psychiatryczne. U matki zmarłej sytuacja w sferze psychicznej jest tylko nieznacznie lepsza. Nie wymaga ona leczenia psychiatrycznego, ale odbiera śmierć córki jako zdarzenie, do którego doszło niedawno. W przypadku obojga z rodziców proces żałoby się nie zakończył.

Sąd Okręgowy uznał, że kwota 23 000 zł, którą zasądził wcześniej Sąd Rejonowy, dla każdego z nich byłaby rażąco zaniżona, dlatego też zwiększył ją do 38 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę (Uzasadnienie Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 5 lipca 2018 r. IV Ca 87/18).

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć dziecka?

Możesz łatwo uzyskać odszkodowanie z ZUS lub z polisy na życie, jeśli spełnisz odpowiednie warunki. Wystarczy, że złożysz wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym była wykupiona polisa na życie.

Sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej w przypadku świadczeń z OC sprawcy. Ubezpieczyciele bardzo często starają się uciec od odpowiedzialności i oddalają wnioski o zadośćuczynienie za śmierć dziecka. Najczęściej dzieje się tak, jeśli dziecko mieszka już poza domem rodzinnym i założyło własną rodzinę. Ubezpieczyciele zakładają wtedy w ciemno, że relacje znikają i nie masz prawa starać się o zadośćuczynienia za śmierć samodzielnie mieszkającego dziecka. 

Nieco inaczej jest w przypadku dzieci, które nadal zamieszkiwały w domu rodzinnym w chwili śmierci. W takich sytuacjach towarzystwa raczej nie odmawiają całkowicie wypłaty świadczenia, ale proponują bardzo niskie kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. 

Co możesz zrobić, aby tego uniknąć? Zgłoś się do nas. Nasz ekspert zajmie się Twoją sprawą i poprowadzi ją od początku do końca. Analiza jest bezpłatna, a rozliczamy się tylko i wyłącznie za sukces

Co ważne, należne Ci zadośćuczynienie nigdy nie przejdzie przez nasze ręce. Trafi bezpośrednio na Twoje konto, a do nas ubezpieczyciel wyśle tylko należną prowizję, którą ustalimy razem z Tobą. Pamiętaj też, że na zgłoszenie roszczeń w związku z wypadkiem śmiertelnym masz 20 lat od dnia zdarzenia!

Podsumowanie

  • Jeśli Twoje dziecko zginęło w wypadku, to możesz dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy. Masz na to 20 lat.
  • Jeśli Ty lub Twoje dziecko mieliście wykupioną polisę na życie i jesteś wśród osób uposażonych, to możesz się starać o odszkodowanie z tej polisy w ciągu 3 lat od wypadku.
  • Wysokość zadośćuczynienia z OC sprawcy będzie uzależniona m.in. od bliskości twoich relacji ze zmarłym dzieckiem, a także od wpływu zgonu na Twoje zdrowie psychiczne.

Źródła

Kodeks cywilny

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach I C 1322/13

Uzasadnienie Sądu Okręgowego w Radomiu IV Ca 87/18

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Uzyskaj odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line