/

Urazy
Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się starać?

Odszkodowanie za złamaną nogę - kiedy można się starać?

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

08.05.2018

Złamanie nogi jest następstwem nie tylko wypadków komunikacyjnych, ale również zwykłych przypadków dnia codziennego. Do złamania nogi może dojść np.: w wyniku upadku ze schodów, a nawet zwykłego poślizgnięcia. Do częstych złamań dochodzi również w wyniku uprawiania sportu. W każdym z tych przypadków należy się odszkodowanie za złamaną nogę. Warto zaznaczyć, iż poszkodowanemu przysługuje szeroki katalog świadczeń odszkodowawczych. Poniżej typy świadczeń, o jakie można się starać.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Osoby, które złamały nogę mogą starać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wspomniana krzywda przejawia się:

 • rozmiarem kalectwa
 • oszpeceniem
 • ograniczeniem ruchowym itp.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym. Określając jego wysokość, podmiot odpowiedzialny za wypłatę świadczenia bierze pod uwagę następujące czynniki:

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, w skład którego wchodzi m.in. stopień kalectwa, oszpecenia, ograniczenia ruchowe
 • długotrwałość choroby, rehabilitacji, leczenia, dochodzenie do względnej sprawności itp.
 • wiek poszkodowanego
 • płeć poszkodowanego
 • widoki poszkodowanego na przyszłość, możliwość przystosowania się poszkodowanego do życia po wypadku

Ponadto przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia są również brane pod uwagę inne, indywidualne czynniki.To te, które wpływają bezpośrednio na życie osoby poszkodowanej.

Koszty opieki osób trzecich nad poszkodowanym

Osoba, która w wyniku wypadku złamała nogę, może również starać się o zwrot kosztów opieki osób trzecich. Jest to świadczenie przysługujące osobom, które w wyniku doznanego urazu nie mogą samodzielnie wykonywać podstawowych czynności życia codziennego. Warto podkreślić, że zwrot kosztów opieki należy się poszkodowanym, nawet jeśli takich kosztów w rzeczywistości nie poniosły. O zasadności zwrotu takich kosztów decyduje rodzaj doznanego urazu. Niewątpliwie złamanie nogi powoduje trudności z wykonywaniem podstawowych czynności jak np.: ubieranie się. W związku z tym poszkodowanemu jak najbardziej przysługuje zwrot takich kosztów.

Koszty leczenia i dojazdów do placówek medycznych

Rehabilitacja związana ze złamaniem nogi wiąże się z ponoszeniem wielu kosztów. Przykładowo mogą to być:

 • koszty zakupu leków, preparatów
 • koszty sprzętu ortopedycznego, koszty zakupu kul
 • koszty przebytych zabiegów rehabilitacyjnych

Osoba poszkodowana starająca się o zwrot tych wydatków powinna przedstawić rachunków, faktur, paragonów, by je udowodnić.

Osoby, które złamały nogę, często muszą dojeżdżać na wizyty do placówek medycznych. W związku z tym przysługuje im zwrot kosztów dojazdów do tych miejsc. Należy wyraźnie zaznaczyć, że podstawą zwrotu tych kosztów nie jest rachunek bądź faktura za zakup paliwa. Wysokość kosztów ustala się poprzez pomnożenie łącznego dystansu do placówki medycznej przez tzw. kilometrówkę (np. dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 900 cm3 wynosi ona 0,8358 zł).

Roszczenia rentowe

Bardzo skomplikowane złamanie nogi może wpłynąć na dalsze życie poszkodowanego. Może nawet spowodować, iż stanie się on osobą niepełnosprawną. W takiej sytuacji może należeć się renta powypadkowa z tytułu:

 • utraty zdolności do pracy zarobkowej
 • ze względu na zwiększone potrzeby życiowe
 • ze względu na zmniejszone widoki na przyszłość

Jak widać, poszkodowanemu przysługuje szeroki katalog roszczeń odszkodowawczych w związku ze złamaniem nogi. Należy pamiętać, aby w trakcie leczenia skrupulatnie gromadzić dokumentację medyczną w sposób chronologiczny. Konieczne są także wszelkiego rodzaju rachunki, faktury i paragony. Wskazane dokumenty są podstawą do otrzymania nie tylko zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Na ich podstawie można domagać się zwrotu poniesionych kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, opieki oraz pomagają określić wysokość renty.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line