/

Urazy
Odszkodowanie za złamaną rękę - odpowiedzialność sprawcy zdarzenia

Odszkodowanie za złamaną rękę - odpowiedzialność sprawcy zdarzenia

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

30.05.2018

Złamanie ręki to jedno z najczęstszych obrażeń doznawanych w róznorodnych wypadkach - głownie drogowych. Do złamania może dojść także w wyniku nieszczęśliwego upadku. Najczęściej nie jest to bardzo cięzki uraz, choć w niektórych przypadkach może się skomplikować. Czy w takim razie należy się odszkodowanie? Jaką odpowiedzialność ponosi sprawca?

Podstawą do rozstrzygania sporów odszkodowawczych jest przede wszystkim kodeks cywilny, choć pewne uregulowania wymagają uzupełnienia w postaci odrębnych uregulowań i zapisów. Tak jest właśnie w przypadku wypadków, w których ucierpiała osoba Poszkodowana. Jednym z najczęstszych skutków wypadku jest złamanie ręki. Do złamań kończyny górnej dochodzi najczęściej podczas wypadków komunikacyjnych oraz szeregu upadków np. na chodniku, w domu, w sklepie na śliskiej podłodze, czy w pracy lub podczas uprawiania sportu.

Kiedy można się starać o odszkodowanie?

W przypadku spowodowania wypadku sprawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, a więc majątkową, której istotą jest naprawienie powstałej w następstwie wypadku szkody, zarówno w mieniu, jak i na osobie. Odpowiedzialność cywilna sprawcy wypadku drogowego może zatem kształtować się w dwojaki sposób i w zależności od okoliczności zdarzenia odpowiedzialność ta może być oparta:

  • na zasadzie winy
  • na zasadzie ryzyka

Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy poszkodowany doznał uszczerbku w wyniku kolizji lub wypadku z udziałem innego pojazdu, wówczas dla uzyskania z tego tytułu odszkodowania musi lub nie udowodnić winę sprawcy wypadku. Zależy to od tego, w ”jakim charakterze” uczestniczył w tym zdarzeniu. Jeżeli w wyniku wypadku drogowego szkodę odniósł np. pieszy, czy pasażer pojazdu kierowanego przez sprawcę, wówczas nie musi udowadniać winy kierowcy pojazdu, albowiem w grę wchodzi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Rodzaj polisy a wypłacona kwota

Jeżeli natomiast poszkodowanym jest kierowca pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wówczas dla wyegzekwowania przez niego odszkodowania, konieczne jest, aby wykazał on winę po stronie sprawcy, czyli na zasadzie winy. W przypadku, gdy osoba poszkodowana posiada własne ubezpieczenie NNW, może uzyskać świadczenie właśnie z tego tytułu. Jego wysokość nie jest duża i zależy od sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie oraz stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stopień uszczerbku ustala się na podstawie badania lekarskiego i zależy on od wielu czynników, jak np. przemieszczenia złamań, ograniczenia ruchomości, zmian wtórnych, zniekształceń, ograniczeń funkcji kończyny górnej i może wahać się w przedziale od 1 do 40 procent. Znacznie większe możliwości daje skorzystanie z polisy OC sprawcy wypadku, choć i w tym przypadku Ubezpieczyciel również przy ustaleniu wypłaty świadczenia będzie się posiłkował uszczerbkiem na zdrowiu.

Złamanie liczone jako uszczerbek na zdrowiu

Złamana ręka bardzo utrudnia normalne, codzienne funkcjonowanie. W bardzo wielu przypadkach potrzebna jest pomoc innych osób, nawet przy najprostszych czynnościach jak jedzenie, ubieranie, mycie itp.

Najczęściej złamanie wiąże się z unieruchomieniem kończyny i założeniem gipsu. Uzależnione jest to od rodzaju złamania kości, zastosowanego leczenia operacyjnego i obejmuje okres od kilkunastu dni do kilku tygodni. W przypadku poważnych urazów konieczne staje się wykonanie operacji z wykorzystaniem śrub, gwoździ lub płytek.

Usprawnienie ręki wiąże się również z koniecznością zastosowania różnego rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie stanu sprzed wypadku. Tak jak w każdym innym przypadku. Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za złamaną rękę od sprawcy (lub jego Ubezpieczyciela).

Pamiętajmy, aby zadbać o pełną dokumentację z leczenia, czy rehabilitacji, gdyż tylko w ten sposób wykażemy rozmiar krzywdy, jakiej doznaliśmy. Przełoży się to później na wysokość odszkodowania o zobowiązanego podmiotu.

Zadbać należy także o gromadzenie potwierdzenia ponoszonych kosztów leczenia i rehabilitacji w formie faktur lub rachunków. Będą one stanowiły część składową odszkodowania, jakie można żądać np. od Ubezpieczyciela i będą jednocześnie potwierdzeniem dolegliwości leczenia powypadkowego. Ważnym czynnikiem przy ustalaniu wysokości świadczenia powinno być również to, czy osoba Poszkodowana jest osobą praworęczną, czy leworęczną.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line