/

Zdrowie
Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

14.11.2022

Wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego powinien być idealnie dopasowany do Twojej sytuacji. Musisz się zastanowić, dlaczego ośrodek pomocy społecznej nie przyznał Ci świadczenia. Podpowiadamy, jak napisać odwołanie, które pomoże Ci otrzymać prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego – dlaczego do tego dochodzi?

Jeżeli opiekujesz się osobą, która spełnia wszystkie warunki zawarte w ustawie i samemu również je spełniasz, to sprawdź, czy prawidłowo wypełniłeś wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Porównaj swój wniosek z tym, jak wypełnić wniosek o świadczenie pielęgnacyjne według wzoru i nanieś ewentualne poprawki.

Jeśli jednak wypełniłeś wniosek prawidłowo, to zastanów się, czy aby na pewno spełniasz wszystkie wymogi ustawy. Szczególną uwagę zwróć na to, czy nie opiekujesz się osobą, która straciła sprawność po ukończeniu 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli kontynuowała naukę. W takim przypadku teoretycznie nie należy Ci się świadczenie w związku z rezygnacją z pracy na rzecz opieki. Teoretycznie, bo jednak Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który podważa konstytucyjność takiego zapisu, a także otwiera nowe możliwości dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Jeśli nie zrezygnowałeś z pracy, to wtedy przyznanie Ci świadczenia stanowiłoby naruszenie przepisów prawa materialnego. Dlaczego? Bo te pieniądze mają Ci wynagrodzić właśnie fakt, że nie możesz podjąć się zatrudnienia ze względu na opiekę. Dotyczy to również rolników. Nie wystarczy, że zrezygnujesz z wykonywania prac w gospodarstwie. Musisz też zaprzestać zarządzania gospodarstwem.

Kolejnym istotnym aspektem, który mógł sprawić, że nie otrzymałeś praw do świadczenia pielęgnacyjnego od MOPS-u lub GOPS-u jest wedle ustawy o świadczeniach rodzinnych konieczność wykazywania przez Twojego podopiecznego niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Odwołanie od decyzji do SKO

Najważniejsza informacja jest taka, że masz tylko jedną szansę na odwołanie się od negatywnej decyzji w sprawie przyznania praw do świadczenia do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Musisz się odwołać w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji. Istnieją różne wzory odwołań od decyzji MOPS, ale to wcale nie gwarantuje Ci sukcesu. Zważ, że każda sytuacja jest inna, dlatego konkretny wniosek nie musi wcale odpowiadać Twoim potrzebom. Uważamy, że lepiej postawić na pewne rozwiązanie, jakim jest przygotowanie wniosku przez wykwalifikowanego eksperta.

Wtedy zyskasz pewność, że wszystko będzie sporządzone jak należy. Treść wniosku będzie idealnie dopasowana do Twojej sytuacji i szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku wzrosną wielokrotnie.

Ważne! Od 1 stycznia 2024 roku zmienią się wymogi dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Nie czekaj, uzyskaj je już teraz, aby uniknąć ewentualnej odmowy w 2024 roku!

odmowa świadczenia pielęgnacyjnego forum ops

Dlaczego odwołania odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego rozpatruje właśnie samorządowe kolegium odwoławcze? Bo zasiłki rodzinne to kwestia administracyjna, a kolegium zajmuje się właśnie takimi sprawami. Odwołanie od decyzji MOPS po odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego musi zostać rozpatrzone, ale niekoniecznie na Twoją korzyść.

Pamiętaj też o tym, że do niedawna świadczenie pielęgnacyjne przyznawano tylko dla opiekunów osób niepełnoletnich, dlatego organy pierwszej instancji nadal mają problem z zastosowaniem się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Jak napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne?

Niestety nie jest to proste. Według ustawy o świadczeniach rodzinnych tylko konkretne osoby mogą mieć przyznane prawo do tego świadczenia. Poniżej postaramy się nakreślić kilka istotnych kwestii, które z pewnością powinieneś zawrzeć w odwołaniu, ale i tak zalecamy skonsultować sprawę ze specjalistą. Jeśli wyślesz do nas swoje odwołanie, które sporządzisz zgodnie z poniższą instrukcją, to nasz ekspert przyjrzy się dokumentowi. Będzie mógł stwierdzić, czy tak przygotowane odwołanie zapewni Ci szansę powodzenia i naniesie niezbędne poprawki.

Na co zatem warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku?

 1. Absolutnie nie wolno Ci zmieniać treści wniosku SR-5, który złożyłeś w urzędzie.
 2. W związku z powyższym możesz tylko uzupełnić to, co wcześniej zawarłeś we wniosku i odnieść się do wydanej przez MOPS lub GOPS decyzji. Najkorzystniejsza będzie wtedy pomoc wykwalifikowanego specjalisty.
 3. Odwołanie sporządź w wersji pisemnej. Pamiętaj o zachowaniu staranności w kwestiach merytorycznych. Posługuj się językiem oficjalnym, formalnym.
 4. Zawrzyj w odwołaniu następujące treści:
 • wskazanie organu, do którego kierujesz odwołanie,
 • wskazanie organu, za pośrednictwem którego kierujesz odwołanie,
 • swoje dane (dane wnioskodawcy),
 • informacje o decyzji, od której się odwołujesz (nr, data wydania),
 • zadeklaruj, czy zaskarżasz całą decyzję czy też jedynie jej fragment,
 • wskaż bezpośrednio zarzuty przeciw decyzji,
 • uzasadnij swoje stanowisko na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i poprzyj ją odpowiednim orzecznictwem sądowym (np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego).

Samo złożenie odwołania nie gwarantuje sukcesu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Nadal można się spotkać z decyzją odmowną – szczególnie jeśli zdecydowałeś się na samodzielne przygotowanie wniosku i nie skonsultowałeś się w tej sprawie z ekspertem.

wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc w procesie ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne

Jak wygląda pomoc naszej firmy w przypadku odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego? Twoją sprawą zajmie się dedykowany specjalista, który przeanalizuje wszystkie związane z nią kwestie i okoliczności. Dzięki temu masz pewność, że przygotowany przez niego wniosek o świadczenie pielęgnacyjne będzie odpowiadać wszelkim wymogom Twojej sprawy.

Co jeszcze oferujemy?

 • będziesz ubezpieczony przez cały czas trwania zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych,
 • nie będziesz musiał odstępować od pobierania świadczeń pokrewnych aż do momentu, kiedy zostanie wydana pozytywna decyzja przyznająca Ci świadczenie pielęgnacyjne,
 • odwołanie zostanie sporządzone w oparciu o aktualne przepisy i dotychczas wydane orzecznictwo sądowe traktujące o tej kwestii.

Czy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu

Odwołanie od decyzji MOPS wcale nie blokuje Twoich możliwości w kwestii wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego. Wygląda to tak, że jedynym warunkiem jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia i to właśnie od dnia złożenia wniosku będzie Ci przysługiwało wyrównanie.

Jest też druga opcja, z której możesz skorzystać, jeśli osoba wymagająca opieki uzyskała swoje orzeczenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem przez Ciebie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. Wyrównanie będzie wtedy obowiązywało od momentu złożenia przez Twojego podopiecznego wniosku o przyznanie mu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jeśli zatem taki wniosek został złożony w styczniu 2022, a w marcu zacząłeś się starać o przyznanie Ci prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, które to prawa zostały Ci przyznane dopiero w sierpniu, to wówczas należy Ci się wyrównanie aż za 8 miesięcy. Takie wyrównanie byłoby równowartością kwoty 16 952,00 zł.

Dalsze kroki – Wojewódzki Sąd Administracyjny

Jeśli zdecydowałeś się na samodzielne składanie odwołania do kolegium i dostałeś decyzję odmowną, to wówczas ten etap będzie szczególnie trudny. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego możesz wnieść w ciągu 30 dni od momentu otrzymania decyzji od SKO.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę i może ją skierować do ponownego rozpatrzenia, jeśli uzna takie działanie za słuszne i zgodne z obowiązującym prawem. Jeśli tak się stanie, to w wyroku zostanie zaznaczone, że organy, które wydały negatywną decyzję w sprawie przyznania Ci prawa do świadczenia, muszą przyjąć wykładnię, którą sąd zastosował w uzasadnieniu wyroku. Pamiętaj, żeby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku, bo od stycznia 2024 roku zmienią się zasady przyznawania go w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia wspierającego. Od 2024 roku oba te świadczenia będą przyznawane na podstawie ustalonego w Twoim przypadku poziomu potrzeby wsparcia.

Prawie zawsze będzie to oznaczać, że sprawa zakończy się Twoim sukcesem.

Podsumowanie

 • Odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego powinno być sporządzone z najwyższą starannością, dlatego skorzystaj w tej sprawie z pomocy profesjonalistów
 • Samorządowe kolegium odwoławcze może zostać zobowiązane przez wojewódzki sąd administracyjny do ponownego rozpatrzenia Twojego odwołania
 • Jeśli zacząłeś się starać o świadczenie pielęgnacyjne w ciągu 3 miesięcy od otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę, którą się opiekujesz, to przysługuje Ci również wyrównanie do świadczenia
odmowa świadczenia pielęgnacyjnego forum ops

FAQ

Ile mam czasu na odwołanie się od decyzji MOPS?

Masz na to 14 dni od momentu otrzymania decyzji.

Ile mam czasu na odwołanie się od decyzji SKO?

Masz na to 30 dni od momentu otrzymania decyzji.

Źródła

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi

Lista samorządowych kolegiów odwoławczych

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line