/

Zdrowie
Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności – jak je napisać?

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności – jak je napisać?

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

09.12.2022

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności to bardzo ważna kwestia dla każdej osoby, która chce walczyć o swoje prawa i należne ułatwienia w życiu codziennym. Jak napisać takie odwołanie? Ile masz na to czasu? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania!

Czy warto się odwoływać od orzeczenia o niepełnosprawności?

Być może zadajesz sobie właśnie takie pytanie. Odpowiedź jest całkiem oczywista – zawsze warto. Ale musisz to zrobić najlepiej, jak się tylko da. To bardzo ważne, bo zdecydowana większość reklamacji spotyka się z ponowną odmową. Przede wszystkim postaw na przedstawienie szczegółowego uzasadnienia, które będzie oparte na Twojej rzeczywistej sytuacji i solidnej podstawie prawnej. Potrzebna jest jednak wiedza na temat tego, jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z tym procesem.

Uzasadnienie odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak uzasadnić odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? Przede wszystkim uzasadnienie musi być wyczerpujące. Nie możesz zawrzeć w nim jedynie kilku przesłanek.

Wszystko musisz uargumentować szczegółowo i w oparciu o przepisy prawne, a także z uwzględnieniem swojej rzeczywistej sytuacji życiowej.

Ile czasu na odwołanie?

Jeśli chcesz, żeby Twoje odwołanie miało szansę na pozytywne rozpatrzenie, to musisz bezwzględnie pilnować terminu odwołania. Wynosi on 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lub decyzji o nieprzyznaniu go.

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Możesz się również odwołać, jeśli dostaniesz pozytywną decyzję odnośnie przyznania Ci orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie satysfakcjonuje Cię wyznaczony przez komisję stopień. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo im wyższy stopień, tym więcej przywilejów.

Warto walczyć o to, co rzeczywiście przedstawia sobą Twój stan zdrowia. Im wyższy stopień niepełnosprawności, tym więcej uprawnień i ulg, a niestety czasami komisje popełniają błędy podczas analizy dokumentacji medycznej lub podczas wywiadu z osobą niepełnosprawną.

odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pkt. 7 – uzasadnienie

Punkt 7. w orzeczeniu o niepełnosprawności dotyczy zdolności do samodzielnej egzystencji i konieczności współudziału osób trzecich w Twoim codziennym funkcjonowaniu. Znajduje się w kategorii “WSKAZANIA DOTYCZĄCE” w orzeczeniu. Dokładny zapis pkt. 7. brzmi następująco:

“Wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”.

W przypadku uzasadnienia kluczowa będzie dla Ciebie druga część powyższego wskazania, czyli ograniczenie możliwości samodzielnej egzystencji. Argumentację musisz oprzeć właśnie na udowodnieniu, że nie jesteś w stanie samodzielnie egzystować w codziennym życiu. Może to być spowodowane niemożnością poruszania się lub upośledzeniem umysłowym.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Na każdym forum możesz znaleźć różne informacje na temat takich odwołań. Nie oznacza to jednak, że będą one wiarygodne i rzetelne. Przede wszystkim weź pod uwagę, że należy bardzo dobrze przemyśleć reklamację. Najskuteczniejsze będzie oczywiście odwołanie sporządzone przez prawnika, ale możesz sporządzić odwołanie zgodnie z naszymi wskazówkami, dzięki którym Twoje szanse powodzenia z pewnością wzrosną.

  1. Przede wszystkim w piśmie musisz zawrzeć swoje dane, jeśli jesteś osobą odwołującą się.
  2. Koniecznie wskaż też dane organu, do którego kierujesz odwołanie.
  3. Podaj dane orzeczenia, od którego się odwołujesz lub decyzji, jeśli komisja nie przyznała Ci orzeczenia.
  4. Wskaż, od którego fragmentu decyzji się odwołujesz. Pamiętaj, że odwołujesz się od urzędowej decyzji, dlatego pamiętaj o formalnym tonie i bardzo konkretnym przedstawieniu stanu rzeczy oraz argumentów przemawiających za zmianą zaskarżonej decyzji.
  5. Samo złożenie odwołania nie gwarantuje Ci sukcesu. Aby zwiększyć swoje szanse, dołącz do odwołania odpowiednie dowody (np. dokumenty medyczne).

Wniesienie odwołania może skutkować podwyższeniem stopnia na znaczny stopień niepełnosprawności, jeśli orzeczono CI lekki stopień niepełnosprawności lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wojewódzki zespół zmienia zaskarżone orzeczenie w taki sposób, że miejski lub powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności muszą ponownie rozważyć sprawę, ale biorąc pod uwagę przesłanki ustalone przez wojewódzki zespół. Warto się odwołać, bo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może zapewnić Twojemu opiekunowi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 2458 zł miesięcznie. Do pobierania tej należności uprawnia opieka nad osobą starszą przez członka rodziny. Tobie może natomiast zapewnić prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do sądu?

Odwołanie do sądu to kwestia jeszcze trudniejsza niż odwołanie do wojewódzkiej komisji. Gdy już sporządzisz odwołanie, a masz na to miesiąc od otrzymania odmownej decyzji od wojewódzkiego zespołu, musisz je złożyć do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego.

Weź pod uwagę, że w przypadku odwołania do sądu istnieje szansa na wezwanie Cię do sądu przed komisję biegłych. Ocenią oni Twój stan zdrowia i przekażą swoją opinię do sądu. Jeśli nie zgadzasz się z ich decyzją, to możesz się odwołać w ciągu 7 dni od wydania decyzji.

Po przeanalizowaniu opinii biegłych oraz innych dowodów sąd wyda ostateczną decyzję odnośnie uznania Cię za osobę niepełnosprawną.

Gdzie złożyć odwołanie?

Pierwsze odwołanie musisz złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, ale za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie lub decyzją odmowną w Twojej sprawie.

Ewentualne odwołanie do sądu musisz złożyć za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.

Jeśli ostatecznie nie uda Ci się uzyskać orzeczenia, to przeczytaj o świadczeniu wspierającym, które będzie można uzyskać od 2024 roku. Będzie do niego potrzebny odpowiedni poziom potrzeby wsparcia.

Podsumowanie

  • Nawet Twoje orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym w większości przypadków nie uprawnia Twojego opiekuna do pobierania kwoty 2458 zł miesięcznie w ramach świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Możesz dwukrotnie odwołać się od decyzji dotyczącej Twojego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
  • Odwołanie musi być sporządzone bardzo starannie – sformułuj swoje żądania językiem formalnym i poprzyj je przepisami prawnymi.

FAQ

Jak poprawnie napisać odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Zwróć szczególną uwagę na formalny ton odwołania, a także na przedstawienie popartej przepisami argumentacji.

Ile mam czasu na złożenie odwołania?

Jeśli odwołujesz się od decyzji powiatowej lub miejskiej komisji, to masz na to 14 dni od otrzymania zaskarżanej decyzji. W przypadku odwołania od decyzji wojewódzkiej komisji masz aż 30 dni.

Źródła

Kodeks postępowania cywilnego

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line