/

Zdrowie
Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

08.12.2022

Orzeczenie o niepełnosprawności to bardzo ważny dokument dla każdej osoby niepełnosprawnej. Jakie dokładnie korzyści możesz uzyskać? Jak wygląda proces uzyskiwania orzeczenia? Co zrobić, jeśli komisja nie przyzna Ci odpowiedniego stopnia niepełnosprawności? Dowiesz się tego z poniższego artykułu!

Orzeczenie o niepełnosprawności – czym jest?

Orzeczenie o niepełnosprawności ma w pewien sposób określić stopień, w jakim ograniczona jest Twoja sprawność. Dotyczy to zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Zauważ jednak, że stopień niepełnosprawności jest przyznawany tylko osobom powyżej 16. roku życia.

Dla młodszych osób rząd przewidział jedynie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, bez ustalania jakiegokolwiek stopnia. Dopiero kolejne orzeczenie, które takie osoby uzyskają już po ukończeniu 16. roku życia, będzie miało określony stopień

W przypadku osób dorosłych ustalenie stopnia niepełnosprawności w wyniku naruszonej sprawności organizmu przebiega na podstawie posiedzenia komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności. Czasami komisja będzie wymagać, abyś osobiście się stawił na posiedzenie, a czasami wystarczy wniosek wraz z niezbędną dokumentacją.

Wydanie orzeczenia uprawnia do specjalnych ulg i jest wydawane na czas określony lub stały. W niektórych sytuacjach może to być nieco absurdalne, ale niestety tak to wygląda. Nie można przecież zakładać, że osobie niepełnosprawnej odrośnie amputowana ręka czy noga.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności może Ci zapewnić szereg uprawnień. Można je podzielić na stopnie niepełnosprawności, w przypadku których przysługują.

Niepełnosprawność w stopniu lekkim uprawnia uczniów i studentów w wieku od 16 do 24 lat do poruszania się komunikacją miejską i pociągami PKP ze zniżką 78%, o ile dojeżdżają do szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub placówki medycznej. Jeśli chcesz otrzymać taką zniżkę, to musisz poświadczyć o celu podróży odpowiednim dokumentem wydanym przez daną placówkę. Zniżka na przejazdy nie dotyczy oczywiście innych osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Jakie inne korzyści mają osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności? Mogą odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej:

 • używanie samochodu osobowego,
 • przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych i pojazdów mechanicznych do potrzeb związanych z niepełnosprawnością,
 • zakup i naprawę sprzętu niezbędnego do rehabilitacji,
 • płatność za rehabilitację na turnusie lub pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • obozy i kolonie dla niepełnosprawnych dzieci,
 • koszty zakupu leków, o ile lekarz wskazał, że należy zażywać konkretne leki (odliczyć można różnicę pomiędzy poniesionymi w ciągu miesiąca kosztami a kwotą 100 zł).

W przypadku posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osobie z orzeczeniem mogą przysługiwać następujące korzyści:

 • zniżki w PKS i PKP w wysokości 37% dla osób z dysfunkcją wzroku i dla osób pobierających rentę lub emeryturę oraz ich małżonków, a także w wysokości 78% dla dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24. roku życia i dla niepełnosprawnych studentów do ukończenia 26. roku życia;
 • zniżki w komunikacji miejskiej w niektórych miastach;
 • karta parkingowa, jeśli występują znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się z konkretnym symbolem na orzeczeniu (04-O, 05-R, 07-S lub 10-N);
 • zwolnienie z abonamentu radiowego i telewizyjnego w przypadku osób z całkowitą lub okresową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 • niektórzy operatorzy oferują osobom niepełnosprawnym rabaty na usługi telekomunikacyjne;
 • osoby pobierające emeryturę i rentę, a także osoby pozostające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych mają 50% zniżki od opłaty paszportowej;
 • osoby niewidome i niedowidzące mogą odliczyć koszty utrzymania psa asystującego, jeśli nie przekraczają kwoty 2280 zł w ciągu roku (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej),
 • prawo do zasiłku stałego, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, całkowicie niezdolną do pracy i spełnisz warunek dochodowy.

Przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z jakimkolwiek stopniem pracodawca może liczyć na dofinansowanie z PFRON. Wysokość będzie oczywiście uzależniona od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Wiele osób traci sprawność i pobiera tzw. świadczenie rehabilitacyjne z ZUS, próbując odzyskać sprawność i zdolność do pracy. Później zastanawiają się: kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne co dalej? Mogą wtedy dostać nie tylko rentę z ZUS, ale także świadczenie pielęgnacyjne dla swojego opiekuna.

Co daje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Przede wszystkim może zapewnić świadczenie pielęgnacyjne osobie, która się Tobą opiekuje, a Tobie dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi, jeśli jako osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym nie masz zdolności do samodzielnej egzystencji. Możemy Ci pomóc je uzyskać. Kwota to aż 2458 zł miesięcznie. Analiza w Helpfind jest zawsze darmowa.

Dodatek pielęgnacyjny możesz otrzymać, jeśli wykazujesz całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a jego wysokość to 256,44 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji w kwocie 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 18. roku życia.

Świadczenie wspierające zamiast świadczenia pielęgnacyjnego, ale od 2024 roku, jeśli uzyskasz odpowiedni poziom potrzeby wsparcia.

Jakie korzyści wynikają z posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności?

 • 49% zniżki w pociągach regionalnych (93% zniżki dla osób niewidomych),
 • 37% zniżki w klasie 2. w pociągach IC, TLK, EC, pospiesznych i ekspresowych (51% zniżki dla osób niewidomych),
 • zniżki w komunikacji miejskiej (ustalane indywidualnie w każdej gminie),
 • karta parkingowa, jeśli Twoje możliwości samodzielnego poruszania się są znacznie ograniczone,
 • zwolnienie z abonamentu za radio i telewizję,
 • rabat na usługi telekomunikacyjne (każdy dostawca ustala je indywidualnie).

Powyższy szereg uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym uzupełniają dodatkowo wymienione wcześniej benefity przysługujące osobom z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

W celu uzyskania znacznego stopnia niepełnosprawności musisz złożyć wniosek do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Szerzej piszemy na ten temat w artykule jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności.

Tak jak na poniższej infografice – musisz przygotować zaświadczenie lekarskie i w ciągu 30 dni od jego uzyskania złożyć wniosek o orzeczenie niepełnosprawności.

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Twój wniosek o niepełnosprawność może zostać odrzucony. W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności. Na złożenie odwołania masz 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Podsumowanie

 • Niepełnosprawność dziecka orzeka się bez zaznaczenia stopnia niepełnosprawności. Stopień przyznaje się dopiero po ukończeniu 16. roku życia.
 • Aby uzyskać orzeczenie, musisz złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Najpierw jednak komisja do spraw orzekania musi ustalić, czy rzeczywiście przysługuje Ci konkretny stopień niepełnosprawności.
 • Stopień znaczny może uprawniać Twojego opiekuna do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli nie masz zdolności do samodzielnej egzystencji.

FAQ

Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe?

Możesz otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe, jeśli nie ma szans, aby Twój stan zdrowia się poprawił.

Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ile się czeka na orzeczenie o niepełnosprawności?

Komisja do spraw orzekania ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. W bardzo skomplikowanych przypadkach ten czas może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Źródła

gov.pl

Symbol przyczyny niepełnosprawności

Beniamin Niśkiewicz

Beniamin Niśkiewicz

Redaktor

Autor kilkuset artykułów o tematyce związanej z odszkodowaniami komunikacyjnymi i produktami finansowymi. Wcześniej zajmował się również kwestią świadczeń dla osób z niepełnosprawnością, w tym głównie świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów osób dorosłych. Na co dzień ściśle współpracuje z ekspertami ds. dochodzenia roszczeń. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

empty_placeholder

Świadczenie pielęgnacyjne na wyciągnięcie ręki

Prześlij do nas dokumenty. Nasi eksperci bezpłatnie je (dla Ciebie) przeanalizują.

Sprawne i skuteczne działania naszych ekspertów

Możliwe wyrównanie kwoty za okres ubiegania się

Nie musisz rezygnować z innych świadczeń zdrowotnych

Nie stracisz praw do późniejszej emerytury lub renty

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line