/

Urazy
Pogryzienie przez psa jakie odszkodowanie dla poszkodowanego

Pogryzienie przez psa jakie odszkodowanie dla poszkodowanego

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

21.05.2018

Na początek należy dokonać niezwykle istotnego podziału na to, w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia ciała poprzez pogryzienie przez psa.

Pogryzienie a właściciel prywatny

Jednym z przykładów jest zatem sytuacja, kiedy do pogryzienia dochodzi przez psa, którego właścicielem jest osoba fizyczna. Wobec takiej osoby ustawodawca nie sformułował obowiązku posiadania ubezpieczenia OC.

Poszkodowany może swoje roszczenia skierować przeciwko właścicielowi, jeśli:

  • znany jest właściciel psa
  • jego zawinienie nie podlega najmniejszej wątpliwości
  • powstała notatka policyjna lub stosowne oświadczeniem

Poszkodowany może także dochodzić odszkodowania na drodze sądowej bądź też z polisy OC - jeśli właściciel taką posiada. Posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej jest dobrowolne w przypadku osób fizycznych.

Inną drogą do uzyskania odszkodowania jest posiadanie przez poszkodowanego ubezpieczenia NNW. Aby poszkodowany mógł otrzymać odszkodowanie, ogólne warunki ubezpieczenia muszą przewidywać możliwość wypłaty za pogryzienie przez psa.

Pogryzienie przez psa odszkodowanie od rolnika

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia, kiedy do pogryzienia doszło przez psa należącego do posiadacza gospodarstwa rolnego. W tym przypadku do skutecznego dochodzenia odszkodowania niezbędne jest nie tylko wykazanie zawinienia po stronie właściciela psa. Niezwykle ważne jest udowodnienie, iż utrzymywanie psa ma bezpośredni związek z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Do pogryzienia może dojść również w sytuacji, kiedy gospodarz trzyma zwierzę jako domowe wyłącznie dla własnej przyjemności. Nie powierza mu przy tym konkretnych zadań związanych chociażby z pilnowaniem posesji czy gospodarstwa rolnego. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż nie każdy pies na wsi musi funkcjonować w gospodarstwie nastawionym na produkcję rolną. Co tym idzie, gospodarz wówczas nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Przysługujące świadczenia

Należy także wskazać, jakiego rodzaju świadczeń od ubezpieczyciela może domagać się osoba poszkodowana. Wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w głównej mierze zależy od:

  • umiejscowienia powstałej rany
  • rozmiaru i głębokości
  • stopnia zniekształcenia ciała wraz z ubytkami wynikających ze zbliznowaceń po ugryzieniu przez psa.

Poszkodowanemu przysługuje również świadczenie tytułem kosztów opieki, szczególnie jeśli rana zlokalizowana jest w obrębie kończyn górnych lub dolnych. Taki uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia wykonywanie pogryzionemu podstawowych czynności dnia codziennego.

Przy tego typu obrażeniach ciała niezwykle istotnym aspektem są koszty leczenia pojawiające się już po zakończeniu leczenia chirurgicznego i zagojeniu rany. Fakt oszpecenia wizerunku, szczególnie jeśli dotyczy on twarzy, w większości przypadków skutkuje tym, że poszkodowany decyduje się na operację plastyczną.Procedura, np. wstrzykiwania w obręb miejsca ugryzienia osocza celem wypełnienia blizny oraz jej wybielenia, wymaga wielokrotnego powtarzania. Dlatego tak ważne jest skutecznie dochodzenie od ubezpieczyciela zwrotu kosztów prywatnego leczenia.

W trakcie podejmowania próby polubownego zakończenia postępowania likwidacyjnego, bardzo ważne jest uzyskanie wystarczająco dużej kwoty. Powinna ona uwzględniać także przyszłe koszty leczenia. W ten sposób poszkodowany zagwarantuje sobie środki potrzebne do sfinansowania w przyszłości, np. operacji laserowego usunięcia blizny.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line