/

Urazy
Pomoc poszkodowanym w wypadkach - jakie świadczenia się należą?

Pomoc poszkodowanym w wypadkach - jakie świadczenia się należą?

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

05.04.2018

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego doznaliśmy obrażeń ciała, wówczas możemy domagać się wypłaty różnorodnych świadczeń. Należą do nich mi.in.: odszkodowanie, zadośćuczynienie czy świadczenia rentowe. Można to jednak zrobić tylko w określonych przypadkach. Świadczenia wypłaca wówczas zakład ubezpieczeń odpowiedzialny za szkodę. Jest to jedna z form pomocy ofiarom wypadków.

Zgłoszenie wypadku do ubezpieczyciela

Szkodę komunikacyjną, wraz z całą dokumentacją związaną z wypadkiem, należy zgłosić do odpowiedniego ubezpieczyciela. Jest to ten, u którego sprawca wypadku komunikacyjnego miał zawartą polisę OC. Podmiot odpowiedzialny za szkodę, na wypłatę świadczeń ma 30 dni od momentu zgłoszenia.

Jeśli skutki doznanych obrażeń ciała nie przekraczają 7 dni, termin na zgłoszenie zdarzenia wynosi 3 lata. Jeśli skutki lub leczenie utrzymują się dłużej, poszkodowany ma 20 lat na zgłoszenie. Szkodę jednak najlepiej zgłosić jak najwcześniej, ponieważ zwlekanie może zostać wykorzystane na naszą niekorzyść.

Zwrot kosztów leczenia

W przypadku, gdy w wyniku wypadku ponieśliśmy koszty należy się ich zwrot. Do takich kosztów należą:

 • leczenie,
 • rehabilitacja,
 • dojazd do placówek opieki medycznej,
 • zakup różnego rodzaju sprzętu medycznego.

Ponadto przysługuje nam również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie. Wysokość tego świadczenia zależna jest niewątpliwie m.in. od:

 • czasu i trwania krzywdy,
 • rozmiaru obrażeń
 • długości leczenia powypadkowego,
 • wieku,
 • utraty perspektyw na przyszłość.

Dlatego tak ważne jest jak najszybsze udanie się do placówki medycznej, celem przeprowadzenia niezbędnych badań. Nawet jeśli bezpośrednio po wypadku nie odczuwamy żadnych dolegliwości bólowych, to niewykluczone, że pojawią się z czasem.

Przyznawanie renty

Czy poszkodowanemu należy się renta powypadkowa? Tak naprawdę jest to kilka świadczeń. Długotrwałe leczenie, rehabilitacja, konieczność korzystania z opieki innych osób, a także regularnie powtarzające się koszty z tym związane mogą stanowić podstawę do zgłoszenia renty z tytułu zwiększonych potrzeb.Poszkodowany może starać się także o rentę uzupełniającą. Wyrównuje ona różnicę pomiędzy dochodami osiąganymi przed wypadkiem i po nim. Renta może być także wypłacana z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Pomoc dla rodziny

W wypadku, w którym poszkodowany poniósł śmierć, uprawnionym przysługuje (w określonym przypadku):

Podsumowując. By uzyskać należne świadczenia za doznane w wyniku szkody komunikacyjnej krzywdy, konieczne jest ustalenie sprawcy. Należy także zgromadzić pełną dokumentację potwierdzającą przebieg wypadku. Jest to przede wszystkim notatka policyjna z miejsca zdarzenia, bądź oświadczenie sprawcy. Muszą być one możliwie jak najbardziej szczegółowe, tj. zawierające:

 • opis zdarzenia,
 • nr dowodu osobistego,
 • nr PESEL,
 • dane dotyczące polisy OC.

Następnie konieczne jest dokładne i systematyczne kompletowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej procesu leczenia, zarówno medycznej, jak i kosztowej. W celu uzyskania wypłat z wszelkich możliwych tytułów warto rozważyć również pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Zajmuje się on kompleksową obsługą szkody oraz uzyskaniem należnych świadczeń na odpowiednim poziomie.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

empty_placeholder

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line