/

Zdrowie
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

10.05.2021

W ubiegłym roku ZUS przyznał ponad milion rent na zasadzie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Co ważne, samo uzyskanie stopnia niepełnosprawności nie jest gwarancją do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Muszą zostać spełnione warunki, żeby uzyskać ten rodzaj świadczenia.

Niezdolność częściowa, a całkowita

Za osobę niezdolną do pracy uznaje się taką, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Wyróżnić można dwa rodzaje niezdolności do pracy:

  • całkowitą, gdzie osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy
  • częściową, gdzie osoba w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji

Inaczej wygląda to przy orzeczeniu o niepełnosprawności, pojęcie to jest odmienne od niezdolności przy pracy. Zostało ono określone w Ustawie z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.)

Osoba, która ma ustanowione orzeczenie o niepełnosprawności, może być osobą niezdolną do pracy. Co istotne nie staje się nią bezpośrednio w związku z wydaniem takiego orzeczenia. Musi spełnić też warunki z ustawy emerytalnej. Co ważne, również Sąd Najwyższy orzekł w wyroku z 4.02.2010 r. że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma inne zadanie, niż nabycie na jego podstawie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niezbędna opinia lekarza orzecznika

Orzeczenie to jest wydawane na podstawie ustawy lub w oparciu o ustawę i rozporządzenia. Nie można utożsamiać niepełnosprawności z niezdolnością do pracy, od której zależy nabycie prawa do renty.

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem, które rekompensuje brak możliwości pracowania, a nie problemy zdrowotne. System orzekania o niepełnosprawności i system orzecznictwa o niezdolności do pracy to dwa zupełnie odrębne systemy. Orzekaniem o niepełnosprawności i orzekaniem do niezdolności do pracy zajmują się inne instytucje. W jednym i drugim systemie orzeczenia wydawane są w zupełnie różnych celach.

Lekarze, którzy orzekają w ZUS, wydają orzeczenia o niezdolności do pracy. Może się zdarzyć, że osobę z niepełnosprawnością uznają za zdolną do pracy. Osoby z niepełnosprawnościami z powodzeniem mogą być tak dobrymi pracownikami, jak osoby pełnosprawne. Osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim, może być grafikiem komputerowym, czy muzykiem.

renta z tytułu niepełnosprawności

Jakie warunki trzeba spełnić wg ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rentę osobom, które utraciły zdolność do pracy i samodzielnego utrzymywania się. Gdy nastąpi wypadek lub choroba, które sprawią, że nie będziesz mógł pracować, otrzymasz rentę z tytułu niezdolności do pracy. W niektórych przypadkach lekarze orzekający w ZUS ustalą, czy będzie można przekwalifikować osobę niepełnosprawną i czy będzie mogła ona wykonywać inną pracę niż dotychczas.

Jeśli lekarz orzecznik lub komisja lekarska stwierdzi o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, będzie możliwe otrzymanie renty szkoleniowej na okres 6-ściu miesięcy (okres ten można wydłużyć maksymalnie do 30 miesięcy).

Możemy wyróżnić trzy rodzaje niepełnosprawności:

  • lekki- przy tym stopniu niepełnosprawności zostaje najczęściej orzeczona częściowa niezdolność do pracy. Mogą pojawiać się ograniczenia w funkcjonowaniu i możliwa będzie tylko praca częściowa, np. na pół etatu.
  • umiarkowany- przy tym stopniu orzeczona zostaje zarówno częściowa, jak i całkowita niezdolność do pracy. Osoba taka potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia oraz czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy.
  • znaczny- przy tym stopniu orzeczona zostaje całkowita niezdolność do pracy. Osoba jest niezdolna do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia. Nie może on samodzielnie funkcjonować i jest zależny od opieki innej osoby.

Należy pamiętać, że renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a stopień niepełnosprawności jest formą wsparcia dla osoby niepełnosprawnej, do której ma ona pełne prawo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych według własnych procedur i analizie dokumentów określa, jak bardzo dany rodzaj niepełnosprawności ma wpływ na dalszą ścieżkę zawodową osoby niepełnosprawnej.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie