/

Samochód
Rzecznik Finansowy skarga na ubezpieczyciela - czy warto ją złożyć?

Rzecznik Finansowy skarga na ubezpieczyciela - czy warto ją złożyć?

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

11.03.2021

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Reklamacja złożona, ale ubezpieczyciel nadal nie chce wypłacić Ci wyższego odszkodowania z OC sprawcy? Walka z ubezpieczycielem nie jest prosta. Możesz wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o interwencję. Czy warto? Co jeszcze możesz zrobić?

Kiedy złożyć skargę do Rzecznika Finansowego?

Musisz wiedzieć, że skargę na ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego możesz złożyć dopiero, gdy całkowicie wyczerpiesz drogę reklamacyjną. To oznacza, że Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) zajmuje się sprawami osób, których roszczenia nie zostały uwzględnione, pomimo złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Ważny akt prawny

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Skargę możesz także złożyć, jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe w ogóle nie odpowie w ustawowym terminie na złożone przez Ciebie pismo reklamacyjne (30 dni, a w szczególnie skomplikowanych sprawach 60 dni) albo rozpatrzy je pozytywnie, ale i tak nie wykona żądanej czynności, np. nie wypłaci wyższego odszkodowania.

Zgłosić się do Rzecznika Finansowego o pomoc możesz się również w sytuacji, gdy Twoje roszczenie w trybie reklamacyjnym nie zostanie uwzględnione przez podmioty rynku finansowego m.in. bank, instytucję pożyczkową czy SKOK.

Rzecznik Finansowy skarga nadzwyczajna

Rzecznik Finansowy może także wnieść skargę nadzwyczajną. Skarga nadzwyczajna może być wnoszona do Sądu Najwyższego tylko w szczególnych okolicznościach.

Oznacza to, że nie można jej wnieść w przypadku każdego orzeczenia prawomocnego, które kończy postępowanie w sprawie. Muszą być spełnione bardzo rygorystyczne przesłanki, które określa ustawa o Sądzie Najwyższym, m.in. orzeczenie narusza zasady, wolności bądź prawa człowieka zagwarantowane w konstytucji.

Jak złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie interwencji?

Wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie podjęcia interwencji dot. instytucji z rynku finansowego możesz złożyć tradycyjną drogą pocztową.
Rzecznik Finansowy kontakt:

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Możesz także wnieść skargę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Skan wniosku z podpisem odręcznym lub zawierającym podpis elektroniczny możesz wysłać na adres: [email protected]. Ze strony www.rf.gov.pl możesz ściągnąć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego.

Kim jest Rzecznik Finansowy?

To państwowy urząd, a jego zadaniem jest ochrona klientów takich podmiotów jak m.in. zakłady ubezpieczeń, banki, czy firmy pożyczkowe. Kto jest Rzecznikiem Finansowym? Obecnie tą funkcje sprawuje Mariusz Golecki.

We wniosku o podjęcie interwencji dot. nieuwzględnienia roszczenia w trybie reklamacyjnym:

  • podaj nazwę zakładu ubezpieczeń,
  • krótko opisz sprawę podając także numer polisy oraz numer szkody OC,
  • uzasadnij wniosek - wskaż stan faktyczny sprawy, swoje zastrzeżenia oraz podaj argumenty, że to Ty masz racje.

Do wniosku do Rzecznika powinieneś dołączyć kserokopię reklamacji, którą wysłałeś do ubezpieczyciela. Podaj także informację, czy otrzymałeś na nią odpowiedź. Załącz całą korespondencję prowadzoną z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Dobrze, jeśli dysponujesz dokumentami, które poprą opisany stan faktyczny lub innymi istotnymi dla sprawy np. decyzja o wypłacie odszkodowania. Oczywiście skarga do Rzecznika Finansowego musi zawierać Twoje dane personalne oraz kontaktowe.

Ile trwa postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym?

Postępowanie interwencyjne przed Rzecznikiem Finansowym trwa zazwyczaj od 3 do 12 miesięcy. Wszystko zależy od tego, jak złożona jest sprawa oraz ile razy w danej sprawie Rzecznik będzie musiał wystąpić.

Pierwsze wystąpienie, które Rzecznik wysyła do ubezpieczyciela ma miejsce w ciągu około 2 miesięcy od chwili otrzymania od Ciebie wniosku o interwencję. Ty otrzymujesz kopię takiego wystąpienia. Do Rzecznika Finansowego możesz także wnioskować o postępowanie polubowne.

Postępowanie interwencyjne a polubowne

Oprócz postępowania interwencyjnego możesz do Rzecznika wnioskować o postępowanie polubowne. Różnią się między sobą przede wszystkim celem.

W przypadku postępowania interwencyjnego Rzecznik wspiera klienta w sporze ubezpieczyciel. Natomiast celem postępowania polubownego jest ugoda, dlatego też każda ze stron sporu musi być gotowa na ustępstwa.

Postępowanie interwencyjne Postępowanie polubowne
Celem postępowania jest zmiana stanowiska przez ubezpieczyciela.Celem postępowania jest ugoda.
Rzecznik popiera roszczenia klienta (jeśli są podstawy).Osoby prowadzące postępowanie są bezstronne i niezależne.
Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do zmiany decyzji.Ubezpieczyciela nie można zmusić do ugody.
postępowanie interwencyjne czy polubowne

źródło:www.rf.gov.pl

Rzecznik Finansowy skargi na ubezpieczycieli

Co kwartał, Rzecznik Finansowy podaje informacje dot. skarg na działalność ubezpieczycieli. W poniższej tabeli możesz sprawdzić ilość skarg na zakłady ubezpieczeń po III kwartale 2020 roku - dot. ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych - w tym ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC.

Rzecznik finansowy raport skarg na działalność zakładów ubezpieczeń po III kwartale 2020 r. (dział II) – stan na 30.09.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeńIlość skarg ogółem*
TUiR Allianz Polska S.A.7281
AVIVA TU Ogólnych S.A2216
AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.11829
TU Compensa S.A. VIG10394
Concordia Polska TU S.A976
Credit Agricole TU S.A155
TUW Cuprum61
D.A.S. TU Ochrony PrawnejS.A.32
STU Ergo Hestia S.A.33830
TU Euler Hermes S.A.450
TU Europa S.A.1687
Generali TU S.A7165
TU INTER Polska S.A.468
TU INTERRISK S.A. VIG7420
KUKE S.A.31
Link 4 TU S.A10065
Nationale – Nederlanden TU S.A202
TUiR Partner S.A3
PKO TU S.A.646
Pocztowe TUW2299
POLSKI GAZ TUW15
TUW Polski Zakład UbezpieczeńWzajemnych1147
PZU S.A45601
SALTUS TUW363
Santander Aviva TU S.A.414
Signal Iduna Polska TU S.A.611
TUW TUW5638
TUZ TUW689
UNIQA TU S.A.12292
TUiR WARTA S.A23903
WIENER TU S.A. VIG4321
TU ZDROWIE S.A.475
*wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń oraz za pośrednictwem innej instytucji

Najwięcej takich skarg (45601) dotyczyło ubezpieczeń sprzedawanych przez PZU S.A. Na drugim miejscu w tym zestawieniu uplasowała się STU Ergo Hestia S.A. (33830), a na trzecim TUiR WARTA S.A.

Tutaj możesz bezpłatnie pobrać: Wzór skargi na ubezpieczyciela

Przypomnijmy, tabela obejmuje skargi w zakresie pozostałych oprócz ubezpieczeń na życie ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych, w tym m.in.: ubezpieczeń komunikacyjnych: OC i AC.

Skarga na ubezpieczyciela a dopłata do odszkodowania

Musisz być świadomym, że Rzecznik Finansowy nie może wydać decyzji, która będzie wiążąca dla zakładu ubezpieczeń. To znaczy, że pomimo zaprezentowanej argumentacji Rzecznika, stanowisko ubezpieczyciela w Twojej sprawie może nie ulec zmianie.

Reasumując, interwencja Rzecznika Finansowego w Twojej sprawie nie musi się dla Ciebie zakończyć wyższą wyceną szkody, czyli de facto wypłatą wyższego odszkodowania z OC sprawcy.

Alternatywą dla tego rozwiązania oraz czasochłonnej drogi sądowej jest dopłata do odszkodowania. Wybierając tą opcję zapewne nie poczujesz się tak, jak w przypadku samodzielnej walki z ubezpieczycielem, czyli na przegranej pozycji.

Wysokość zaproponowanej przez nas dopłaty do odszkodowania zależy od wyników analizy kosztorysu naprawy pojazdu, którą wykonamy dla Ciebie za darmo.

Jeśli zdecydujesz się na naszą ofertę odkupu odszkodowania w ciągu maksymalnie 5 dni od podpisania umowy cesji wierzytelności, na wskazane konto bankowe przelewamy uzgodnioną kwotę. Ty nic nie ryzykujesz, nawet jeśli nie uda nam się nic wywalczyć z ubezpieczycielem, nie będziemy żądać od Ciebie zwrotu środków.

Podsumowanie:

  1. O pomoc do Rzecznika Finansowego zgłoś się, jeśli wyczerpiesz drogę reklamacyjną.
  2. Postępowanie interwencyjne może trwać kilkanaście miesięcy.
  3. Stanowisko Rzecznika Finansowego nie jest wiążące dla towarzystwa ubezpieczeniowego.
  4. Drogę do wyższego odszkodowania możesz znacznie skrócić - decydując się na ofertę dopłaty do odszkodowania.
Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line