/

Zdrowie
Subkonto zus dziedziczenie komu i co się należy?

Subkonto zus dziedziczenie komu i co się należy?

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

17.11.2017

Zmiany w ustawie emerytalnej spowodowały także zmiany w dziedziczeniu. Warto więc wiedzieć, kto i na jakich zasadach może odziedziczyć środki emerytalne po zmarłej osobie.

Po reformie w 2011 r. część środków z OFE została przeniesiona na subkonta w ZUS-ie. Każdy mógł zadecydować, jaka to część. Obecnie na subkoncie odprowadzane jest 3,8% pensji. Kolejne 3,5% trafia do OFE.

Obecnie subkonta są tworzone dla wszystkich osób urodzonych po 1969 r. Osobom urodzonym wcześniej ZUS zakłada subkonta tylko wtedy, gdy posiadały konto OFE.

Środki na subkoncie wciąż są częścią II filaru. Jest to bardzo ważna informacja. To sprawia, że subkonto zus dziedziczenie jest możliwe.

Kto może dziedziczyć

Tu warto zadać sobie pytanie, kto jest uprawniony do przejęcia środków z subkonta. Do dziedziczenia w pierwszej kolejności uprawniony jest małżonek zmarłego. Następne w kolejności są dzieci. To, co otrzymają, stanowi część spadku po rodzicach.

Następni w kolejności są uposażeni wskazani przez zmarłego. Co ważne, osoby uposażone nie muszą być członkami najbliższej rodziny. W ten sposób środki może odziedziczyć nieformalny partner lub inna bliska, ale nie spokrewniona osoba.

Dziedziczyć mogą także bliscy emeryta. Świadczenie nie może być jednak pobierane dłużej, niż 3 lata. Jeśli więc Twój bliski był już emerytem od wielu lat — nie możesz otrzymać środków zgromadzonych na jego koncie emerytalnym.

W jakich częściach się dziedziczy

Zasady dziedziczenia subkonta ZUS są dokładnie takie same jak w przypadku OFE. Odróżniają się one jednak nieco od ogólnych zasad dziedziczenia majątku. Tutaj także małżonek dziedziczy 50% środków znajdujących się na subkoncie.

Nie są one wypłacane w gotówce. ZUS przesuwa je na konto emerytalne małżonka. Dzięki temu przyszła emerytura będzie znacznie wyższa. Małżonek może otrzymać gotówkę, tylko w przypadku gdy został wskazany jako uposażony. Dostaje jednak kwotę, która nie została przelana na konto emerytalne w ZUS-ie. Pozostała połowa środków jest podzielona w równych częściach pomiędzy dzieci i uposażonych. Pieniądze te już nie zasilają kont emerytalnych i są wypłacane w gotówce.

Jak się starać o środki emerytalne?

Na koniec warto wspomnieć o tym, jak należy starać się o środki emerytalne zgromadzone na subkoncie. W tym przypadku wystarczy jedynie złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób powiadamia się też ZUS, że ubezpieczony zmarł. Należy bowiem zaznaczyć, że ani OFE, ani ZUS nie zawiadamiają bliskich o możliwości dziedziczenia. Brak odprowadzanych składek może świadczyć np.: o urlopie wychowawczym, albo zmianie umowy o pracę na umowę-zlecenie.

Należy do niego dołączyć odpis aktu zgonu bliskiego, a także kopię własnego dokumentu tożsamości. Pozostałe dokumenty różnią się w zależności od sposobu dziedziczenia. Małżonek musi dołączyć jeszcze skrócony odpis aktu małżeństwa, a także oświadczenie o małżeńskich stosunkach majątkowych.

Jeżeli małżonkowie nie posiadali wspólnoty majątkowej, dziedziczenie nie jest możliwe. Dzieci zmarłego powinny dodatkowo dostarczyć akt urodzenia. Osoby wskazane jako uposażone nie muszą dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów.

Po dostarczeniu dokumentów konieczna jest weryfikacja. Urzędnicy sprawdzają, czy osoby składające wnioski są uprawnione do dziedziczenia. Jeżeli informacje dostarczone przez bliskich powielają się z tymi zgromadzonym w urzędzie — uprawnieni otrzymują pieniądze. Niestety, wedle przepisów nie może stać się to szybciej, niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Zwykle trwa to znacznie dłużej, ponieważ wszystkie wypłaty dokonywane są raz na kwartał.

Czy warto więc starać się o środki emerytalne? Jak najbardziej. W przypadku małżonka oznacza to wyższą emeryturę. Pozwoli to zachować wyższy poziom życia po zakończeniu kariery. Środki wypłacane pozostałym uprawnionymi pomagają zabezpieczyć przyszłość dzieci i innych bliskich osób.

Im dłużej zmarła osoba pracowała i otrzymywała wyższą pensję, tym więcej środków jest zgromadzonych na koncie emerytalnym. W niektórych przypadkach to nawet kilkaset tysięcy złotych. W dodatku, w przeciwieństwie do odszkodowań, roszczenia te się nie przedawniają. Można więc starać się o te środki w dowolnym momencie po śmierci bliskiego.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
świadczenie wspierające

31.08.2023

18 min

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie....

Zdrowie

renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności

20.07.2023

10 min

Renta socjalna na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – dla kogo?

Renta socjalna na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności interesuje wiele osób, które mają takie orzeczenia. Podpowiadamy, czy można ja uzyskać....

Zdrowie

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności

04.07.2023

21 min

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

To, na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności, określają w dużej mierze symbole przyczyn powstania niepełnosprawności....

Zdrowie

Uzyskaj odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line