/

Małgorzata Wodyńska
Termin wypłaty odszkodowania: Co musisz wiedzieć?

Termin wypłaty odszkodowania: Co musisz wiedzieć?

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

18.10.2018

Ile można czekać na odszkodowanie? To bardzo dobre pytanie. Ubezpieczycieli obowiązuje ścisły termin wypłaty odszkodowania. Jeżeli go nie dotrzymują — czekają ich konsekwencje.

Kiedy należy zgłosić szkodę?

Kiedy możesz zgłosić szkodę? Często zaleca się zgłoszenie szkody jeszcze na miejscu wypadku lub krótko po nim. Za zwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują termin 7 dni. To wydaje się bardzo mało, zwłaszcza w przypadku dużych obrażeń .Bo jak możesz zgłosić szkodę, kiedy leżysz w szpitalu?

W rzeczywistości masz 3 lata na zgłoszenie szkody. W niektórych przypadkach jest to nawet 20 lat. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy sprawca był sądzony w procesie karnym.

Ile trzeba czekać na odszkodowanie?

Po zgłoszeniu następuje likwidacja szkody. Jest to cały proces, podczas którego ubezpieczyciel sprawdza wielkość szkody, wylicza odszkodowanie i wypłaca pieniądze. To oznacza, że musi podjąć stosowne kroki, np.: przesyłając rzeczoznawcę lub organizując komisję lekarską. Na to wszystko ubezpieczyciel ma 30 dni.Poza nielicznymi wyjątkami, ubezpieczyciel nie może przekroczyć tego terminu.

Czy ubezpieczyciel może przedłużyć termin?

ubezpieczyciel może przedłużyć termin

Co się dzieje, gdy sprawa jest wyjątkowo trudna? Czy wówczas obowiązuje 30-dniowy termin? Gdyby tak było, sprawy byłyby prowadzone w pośpiechu — często zatem niechlujnie i niedokładnie. A to odbiłoby się na wysokości odszkodowań.

Dlatego w wyjątkowych przypadkach zakład ubezpieczeń może przedłużyć termin wypłaty odszkodowania o 14 dni. W podstawowym terminie musi jednak wypłacić kwotę bezsporną. Jest to kwota odszkodowania, którą można określić na podstawie dotychczasowych dokumentów i wyjaśnień.

Oprócz tego ubezpieczyciel musi przesłać pismo, w którym:

  • wyjaśnia przyczyny opóźnienia
  • wskazuje spodziewaną datę wypłaty pełnego odszkodowania

W wyjątkowo trudnych przypadkach termin wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie po 90 dniach od zgłoszenia szkody. Możliwe to jest jednak tylko w wyjątkowo skomplikowanych sprawach.

Ubezpieczyciel może także przedłużyć termin wypłaty odszkodowania w przypadku sprawy karnej sprawcy. Wówczas poszkodowany może uzyskać odszkodowanie w terminie dłuższym niż 90 dni. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy ustalenie sprawcy zależy właśnie od sprawy sądowej. W przypadku innych wątpliwości ubezpieczyciel powinien przeprowadzić własne dochodzenie ustalające najważniejsze okoliczności zdarzenia.

Oczekiwanie po odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela

Jako poszkodowany masz 3 lata, by odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Termin ten liczony jest od dnia wydania decyzji przez ubezpieczyciela. A ile czasu ma ubezpieczyciel, by odpowiedzieć na pismo reklamacyjne? Jest to dokładnie 30 dni.Co ważne, jeżeli ubezpieczyciel się spóźni lub w ogóle nie odpowie na pismo — będzie musiał wypłacić odszkodowanie w kwocie żądanej przez Ciebie.

Co zrobić, gdy termin zostanie przekroczony?

Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel nie wypłaca żadnego odszkodowania. Dodatkowo pojawiają się problemy z komunikacją — brak informacji o powodach opóźnienia.

To jednak nie oznacza, że nie otrzymasz odszkodowania. Nie musisz też czekać tygodniami na odzew ubezpieczyciela. Najpierw warto skontaktować się z ubezpieczycielem i zapytać, dlaczego jeszcze nie wypłacić świadczenia. Jeżeli wciąż nie udaje się wyjaśnić sprawy, należy wysłać pismo z wezwaniem do zapłaty i uiszczenia odsetek. Odsetki liczone są proporcjonalnie za każdy dzień zwłoki. Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13% w skali roku.

Możesz także zgłosić się do Rzecznika Finansowego. Może on wpłynąć na zakład ubezpieczeń, a także odgrywać rolę mediatora. Warto jednak zwrócić uwagę, że ubezpieczyciel nie ma prawnego obowiązku, aby stosować się do stanowiska rzecznika.

Takie uprawnienia ma jednak KNF. Może on zmusić ubezpieczyciela, np.: karą finansową do szybszej wypłaty odszkodowania. KNF działa jednak tylko w przypadku wykazania nieprawidłowości. Dodatkowo nie działa w pojedynczych sprawach. KNF do 15.10.2018 nałożyło 9-krotnie kary na ubezpieczycieli za opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

Podsumowanie

Podstawowym terminem obowiązującym ubezpieczyciela jest 30 dni. Dotyczy on zarówno likwidacji szkody, jak i reklamacji. Poszkodowany ma kilka możliwości, gdy ubezpieczyciel nie wypłaca pieniędzy i nie informuje o powodach opóźnienia. Może on domagać się odszkodowania wraz z odsetkami. Pomagają tu także takie instytucje na RF czy KNF. Często pomagają także kancelarie odszkodowawcze.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się