/

Małgorzata Wodyńska
Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

26.01.2018

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest rozmiar krzywdy oraz związane z nim nasilenie bólu i cierpienie związane z przebytym wypadkiem.

Lekarz orzecznik stwierdzi uszczerbek na zdrowiu

Jako że ubezpieczyciel sam nie posiada odpowiedniej wiedzy do oszacowania szkody, kieruje sprawę do oceny przez lekarza orzecznika danej dziedziny medycznej. Rozmiar krzywdy ustalany jest przez lekarza orzecznika na naocznych badaniach lekarskich lub na zaocznych komisjach lekarskich w postaci procentowego uszczerbku na zdrowiu. Zarówno naoczne, jak i zaoczne opinie lekarskie sporządzane są na podstawie dokumentacji medycznej z leczenia powypadkowego.

W jaki sposób zostanie wypłacone odszkodowanie?

Ustalany na komisjach lekarskich uszczerbek na zdrowiu, jest jednym z kilku czynników, na podstawie których towarzystwo ubezpieczeniowe szacuje zadośćuczynienie. Należy podkreślić, że w praktyce ustalony uszczerbek jest jednym z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszym dokumentem, na podstawie którego ubezpieczyciel dokonuje wypłaty zadośćuczynienia. Tak więc wysokość ustalonego uszczerbku na zdrowiu ma ogromne przełożenie na wysokość wypłacanego odszkodowania. Im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższe powinno być odszkodowanie. Stąd, bardzo ważne jest, by podjąć wszelkie możliwe kroki, by udowodnić ubezpieczycielowi, iż nasza szkoda i związany z tym uszczerbek na zdrowiu powinna być kompleksowo oceniona.

Koniecznie trzeba podjąć leczenie bezpośrednio po wypadku, we wszelkich poradniach specjalistycznych, które mogą pomóc w powrocie do zdrowia. Istotny w tej sytuacji jest każdy dokument obrazujący proces leczenia, każde zaświadczenie czy skierowanie lekarskie. Jeżeli doznaliśmy w wypadku komunikacyjnym urazów neurologicznych, ortopedycznych lub innych powinny one być potwierdzone historią choroby lekarza danej specjalności.

Dokumentacja medyczna niezbędna dla poszkodowanego

Bardzo często niezbędne jest również leczenie psychologiczne lub psychiatryczne po wypadku. Każda osoba inaczej reaguje na sytuacje skrajnie stresowe, jednak z doświadczenia można powiedzieć, iż pomoc lekarza w tym zakresie bardzo często okazuje się nieoceniona.

Dokumentacja medyczna z leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego wzmacnia sytuację osoby poszkodowanej i daje jej kolejny argument przemawiający za uzyskaniem wyższego odszkodowania. Kompletna i bogata dokumentacja medyczna zgromadzona przez osobę poszkodowaną znacznie utrudni ubezpieczycielowi zaniżenie istniejącego uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie zaniżenie odszkodowania.

Gdy dojdzie do sytuacji, gdzie ubezpieczyciel pomimo posiadania dokumentacji medycznej z przebiegu całego leczenia, zaniża istniejący uszczerbek, zgromadzona historia choroby będzie niezbitym dowodem w procesie sądowym.

Kompletna i bogata dokumentacja medyczna pozwoli na oszacowanie całkowitego uszczerbku na zdrowiu, obejmującego wszystkie doznane przez poszkodowanego urazy z każdej dziedziny lekarskiej. To z kolei pozwoli na ustalenie możliwie najwyższego uszczerbku na zdrowiu, a co za tym idzie, da niezwykle silny argument w walce o jak najwyższe odszkodowanie.

Małgorzata Wodyńska

Małgorzata Wodyńska

Redaktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W redakcji Helpfind zajmuje się głównie tematyką związaną z roszczeniami majątkowymi oraz osobowymi z OC sprawcy wypadku, w tym także utratą wartości handlowej pojazdu oraz zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby. Jej specjalizacją są także odszkodowania za wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz inne wypadki losowe.

Poznajmy się