/

Samochód
Warta wypłata odszkodowania - ile trzeba czekać?

Warta wypłata odszkodowania - ile trzeba czekać?

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

09.06.2021

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Zgłosiłeś szkodę w Warcie? Teoretycznie, ubezpieczyciel ma 30 dni, aby wypłacić Tobie świadczenie. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce i co zrobić, gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone?

Ile się czeka na odszkodowanie z Warty?

Na odszkodowanie z Warty, tak jak zresztą od innego zakładu ubezpieczeń, musisz czekać nawet 30 dni - licząc od momentu złożenia zawiadomienia o powstaniu szkody. Termin ten jest ściśle określony przez prawo, a mówi o tym konkretnie art. 817 §1 kodeksu cywilnego.

art 817 k.c. termin wypłaty odszkodowania

Nie otrzymałeś w tym terminie odszkodowania z Warty? Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno do Ciebie wysłać pisemne powiadomienie, w którym wyjaśnia przyczyny opóźnienia. Ponadto jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania w tzw. części bezspornej.

Termin na wypłatę odszkodowania może ulec wydłużeniu, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Chodzi tutaj o sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma możliwości wyjaśnić okoliczności zdarzenia, a związku z określić wysokość odszkodowania czy w ogóle ustalić odpowiedzialność odszkodowawczą. Wówczas rekompensata powinna zostać wypłacona w terminie 14 dni od momentu ich wyjaśnienia. Nie może jednak to nastąpić później, niż w terminie 90 dni od zgłoszenia szkody.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której ustalenie wysokości świadczenia czy stwierdzenia odpowiedzialności firmy odszkodowawczej jest uzależniona od postępowania w sądzie. Generalnie jednak zakład ubezpieczeń powinien przeprowadzić własne postępowanie wyjaśniające i wypłacić w ciągu 30 dni odszkodowanie w części bezspornej.

Przeczytaj także: Proces likwidacji szkody z OC sprawcy krok po kroku

Natomiast jako poszkodowany nie możesz odmówić przyjęcia od Warty kwoty bezspornej. To jednak wcale nie oznacza, że nie możesz ubiegać się o wyższe odszkodowanie.

Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie, to można zarzucić mu nienależyte wykonanie zobowiązania. To z kolei oznacza, że powstaje obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

Warto też podkreślić, że w niektórych przypadkach osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie nie tylko za szkodę na pojeździe. Przykładem jest tutaj odszkodowanie za utratę wartości handlowej. Co ciekawe, wyliczenie utraty wartości rynkowej pojazdu to dysyć skomplikowany proces.

Warta wniosek o wypłatę świadczenia

Wniosek o wypłatę świadczenia Warta stosuje w przypadku roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenie na życie. Taki formularz należy wydrukować, wypełnić a następnie wysłać pocztą na adres siedziby firmy ubezpieczeniowej.

warta wniosek o wypłatę świadczenia

We wniosku podaj:

 • numer polisy ubezpieczeniowej;
 • nazwę ubezpieczającego, datę zatrudnienia pracownika, datę rozwiązania umowy o pracę pracownikiem - jeśli polisa została zawarta w zakładzie pracy;
 • kogo dotyczy zdarzenie ubezpieczeniowe, np. ubezpieczonego, małżonka/partnera;
 • rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego, np. urodzenie się dziecka, zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego, niezdolność do pracy;
 • dane osoby, której dot. zdarzenie, m.in. imię, nazwisko, PESEL;
 • dane osobowe wnioskodawcy;
 • dane osoby uprawnionej do odbioru świadczenia;
 • dane zdarzenia, np. data wypadku;
 • dane dot. choroby m.in. okres leczenia;
 • dane dot. wypadku, m.in. okoliczności zdarzenia, rodzaj doznanych obrażeń;
 • sposób wypłaty odszkodowania - przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy;

Nie zapomnij takiego wniosku podpisać i załączyć wymagane przez ubezpieczyciela dokumenty, np. w celu zgłoszenia roszczenia związanego z wypadkiem komunikacyjnym należy dostarczyć m.in. protokół sporządzony przez Policję lub inny dowód na zaistnienie wypadku.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy Warta

Jeśli klient TUiR Warta rozbił Twój samochód, to masz prawo do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Szkodę możesz zgłosić za pomocą formularza internetowego znajdującego się na warta.pl lub za pośrednictwem infolinii Warty.

Podczas zgłoszenia szkody podaj takie dane jak:

 • data i godzina zdarzenia;
 • przedmiot szkody;
 • przyczynę powstania szkody;
 • numer polisy sprawcy - jeśli jest Ci znany;
 • miejsce zdarzenia;
 • opis zdarzenia;
 • czy o zdarzeniu została powiadomiona Policja;
 • dane poszkodowanego;
 • dane sprawcy.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują program BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkód).

Otrzymałeś odszkodowanie z OC sprawcy w ciągu 3 ostatnich lat? Możesz otrzymać dopłatę do odszkodowania!

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy? Jest to uzależnione od wielu czynników, np. rodzaju oraz rozmiaru szkody. Wycena szkody jest sporządzana przez rzeczoznawcę, którego wysyła ubezpieczyciel.

Warta wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu/za operację

W przypadku odszkodowania za pobyt w szpitalu czy za operację Warta wypłaca świadczenie po złożeniu wniosku oraz dostarczeniu dokumentów. Oprócz kserokopii dowodu osobistego niezbędne jest okazanie:

 • dokumentacji medycznej potwierdzającej pobyt w szpitalu, okres i przyczynę hospitalizacji, wykonaną operację;
 • dodatkowej dokumentacji z dalszego leczenia.

Zaniżone odszkodowanie z Warty - co robić?

Twoim zdaniem otrzymałeś zaniżone odszkodowanie OC? Prawdopodobnie masz rację. Ubezpieczyciele często stosują różnego rodzaju triki, aby wypłacić poszkodowanemu możliwie jak najniższe świadczenie albo w ogóle ich nie wypłacić. Nie jesteś jednak na straconej pozycji i masz do wyboru kilka rozwiązań, dzięki którym możesz otrzymać należne pieniądze. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Odwołaj się od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela najlepiej złożyć na piśmie, choć niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają składanie reklamacji za pośrednictwem infolinii czy formularza elektronicznego.

Pobierz bezpłatnie: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Pismo do ubezpieczyciela wyślij listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo złóż osobiście w najbliższym oddziale zakładu ubezpieczeń - pamiętaj o wykonaniu kserokopii i potwierdzeniu przyjęcia odwołania przez pracownika firmy ubezpieczeniowej.

Standardowo na odpowiedź ze strony Warty nie powinieneś czekać dłużej, niż 30 dni. W wyjątkowo skomplikowanych sprawach na rozpatrzenie wniosku możesz czekać nawet 60 dni.

Złóż skargę do Rzecznika Finansowego

Jeśli wyczerpiesz drogę reklamacyjną, to wówczas możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Może on zainicjować w Twojej sprawie postępowanie interwencyjne lub polubowne.

Dowiedz się więcej: Rzecznik Finansowy skarga na ubezpieczyciela - czy warto ją złożyć?

Skargę na ubezpieczyciela możesz złożyć także, jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na złożone odwołanie albo pomimo pozytywnego rozpatrzenia Twojego pisma, towarzystwo ubezpieczeniowe i tak nie wypłaci wyższego świadczenia.

Walcz z ubezpieczycielem w sądzie

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie przyniosło oczekiwanego skutku? Możesz zdecydować się na drogę sądową. Czas oczekiwania na wniesienie sprawy na wokandę wynosi kilka miesięcy, a sam proces może trwać kilkanaście a nawet kilkadziesiąt miesięcy. Przygotuj się do batalii sądowej także pod względem finansowym.

Przeczytaj także: Sprawa w sądzie o odszkodowanie z OC sprawcy

Skorzystaj z dopłaty do odszkodowania

Wyższe odszkodowanie z OC możesz otrzymać znacznie szybciej, niż decydując się na złożenie reklamacji, skargi na ubezpieczyciela czy walkę w sądzie. Alternatywą dla tych rozwiązań jest dopłata do odszkodowania. Proces składa się z 6 prostych kroków:

 1. Wypełnienie formularza kontaktowego.
 2. Wysyłka dokumentów.
 3. Analiza Twojej sprawy.
 4. Propozycja dopłaty.
 5. Podpisanie umowy o sprzedaży szkody OC.
 6. Realizacja przelewu.

Od wypełnienia formularza do wypłaty środków w ramach dopłaty mija zazwyczaj tylko kilka dni. Rozważ tą opcję, jeśli chcesz szybko i bez zbędnych formalności otrzymać należne pieniądze. Analiza sprawy nic Cię nie kosztuje. Możesz też skorzystać z dostępnych w sieci narzędzi typu kalkulator odszkodowań, dzięki któremu możesz oszacować ile powinieneś otrzymać od ubezpieczyciela.

Podsumowanie:

 1. Standardowo wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.
 2. Ubezpieczyciel może wydłużyć ten okres do nawet 90 dni, ale tylko w określonych przypadkach.
 3. Jeśli wypłata od ubezpieczyciela jest za niska masz prawo złożyć odwołanie, złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, walczyć w sądzie czy skorzystać z oferty dopłaty do odszkodowania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania powinna zawierać: dane osobowe poszkodowanego, numer szkody, dane do kontaktu, numer konta bankowego, nazwa banku, miejsce i datę sporządzenia dyspozycji. Odszkodowanie może być wypłacone na rachunek bankowy innej osoby. Wówczas należy podać imię, nazwisko, pesel oraz adres posiadacza konta.

Warta wypłata odszkodowania termin przekroczony - co robić?

Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w określonym przez prawo terminie, to powinieneś od niego otrzymać pisemne wyjaśnienie tej sytuacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe może wydłużyć 30-dniowy termin do nawet 90 dni, ale tylko w trudnych przypadkach. Jeśli ubezpieczyciel nie wystosował do Ciebie takiego pisma, to zgłoś ten fakt do Rzecznika Finansowego.

Warta nr szkody - jak sprawdzić status zgłoszenia?

Wejdź na stronę internetową Warty i wypełnij formularz służący do sprawdzania, na jakim etapie jest Twoja sprawa. Wymagane jest podanie danych: imię, nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia i miejsce zamieszkania (w zależności od wybrania sposobu weryfikacji), adres e-mail, numer szkody, informację jaką chcesz uzyskać.

W jakim terminie należy zgłosić szkodę w Warcie?

Zgłoś szkodę jak najszybciej- im szybciej nastąpi zgłoszenie szkody, tym lepiej. Choć masz na to aż 3 lata od momentu powstania szkody. W przypadku kradzieży pojazdu należy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe najpóźniej kolejnego dnia. Ponadto należy zgłosić kradzież na Policji.

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line