/

Patrycja Gmurowska
Wypadek na drodze co musi wiedzieć poszkodowany kierowca

Wypadek na drodze co musi wiedzieć poszkodowany kierowca

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

28.02.2018

Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu na drogach, a tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Wystarczy chwila nieuwagi, zbyt późne hamowanie, nagłe wtargnięcie na jezdnię pieszego czy rowerzysty, bądź zajechanie drogi przez inny pojazd. Warto zatem wcześniej wiedzieć, jak zachować się po wypadku lub kolizji na drodze, by później nie mieć kłopotu z organami ścigania oraz z uzyskaniem odszkodowania.

Zabezpiecz miejsce zdarzenia, oceń szkodę

Co robić w takiej sytuacji? Przede wszystkim warto zachować spokój, choć to bardzo trudne w danej sytuacji. Staraj się nie panikować i logicznie mysleć. To jasne, że wysiadasz z samochodu ogłupiały ze zdenerwowania. Zacznij działać, z rozwagą i unikaj chaotycznego postępowania. Przede wszystkim pomyśl o własnym bezpieczeństwie i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego zajmij się zabezpieczeniem miejsca wypadku, aby nie doszło do najechania przez inne pojazdy. Jeśli to możliwe, włącz od razu światła awaryjne i wyłącz silnik. Następnie oznacz miejsce wypadku ustawiając w pewnej odległości za autem trójkąt ostrzegawczy. Jeśli do kolizji doszło nocą, włóż na siebie kamizelkę odblaskową. Będziesz widoczny dla innych.

Obejrzyj uszkodzenia w pojazdach oraz ustal, czy jakieś osoby odniosły obrażenia ciała. Jeżeli nie ma ofiar w ludziach, wykorzystaj telefon komórkowy, aby wykonać fotografie – będą one materiałem dowodowym. Zapytaj osoby, które widziały wypadek, czy możesz liczyć na ich pomoc w ustalaniu okoliczności i przyczyn zdarzenia. Przyda się to w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem lub w postępowaniu przed policją czy prokuraturą. Spisz dane świadków.

O tym trzeba pamiętać!

Świadkowie wypadku drogowego, czyli kierowcy i pasażerowie przejeżdżających obok samochodów, mają prawny obowiązek udzielenia pomocy. Kara za nieudzielenie pomocy to nawet do 3 lata więzienia. Nie należy przestawiać pojazdów z miejsca, gdzie się zatrzymały, gdy nie jest się pewnym, kto ponosi winę za wypadek lub kolizję. Nie wolno tego robić także wówczas, gdy w wypadku ktoś został ranny (lub co gorsza, kiedy ktoś zginął). Pomimo zdenerwowania bądź ostrożny. Wysiadając z pojazdu, zawsze wyjmij kluczyk ze stacyjki. Zdarzenie na drodze mogło zostać celowo sfingowane przez złodzieja, który wskoczy do pojazdu i odjedzie.

Różnica pomiędzy wypadkiem drogowym a kolizją?

Jeśli w zdarzeniu drogowym uszkodzone zostały jedynie pojazdy, to wtedy można mówić o kolizji drogowej. Jeżeli jednak w wypadku są ranni lub ofiary śmiertelne, wtedy uczestniczysz w wypadku drogowym. Jeśli uczestnicy kolizji drogowej dojdą do porozumienia co do winy, można zrezygnować z wzywania policji na miejsce zdarzenia. Wtedy uczestnicy spisują stosowne oświadczenie. Najlepiej, jeśli któryś z uczestników ma przy sobie druk ze wzorem takiego dokumentu. Jeśli nikt go nie ma, trzeba będzie sporządzić takie oświadczenie samodzielnie. Musi być napisane odręcznie i podpisane imieniem i nazwiskiem obu uczestników. Dla pewności należy sporządzić je w dwóch egzemplarzach dla każdego z uczestników po jednym.

Zwróć uwagę, że powinno ono zawierać podstawowe dane kierujących pojazdami oraz nr polis ubezpieczeniowych pojazdów:

 • dane osobowe wszystkich uczestników kolizji (imiona, nazwiska, adresy, numery dowodów osobistych, kategoria i numer prawa jazdy);
 • dane identyfikujące wszystkich pojazdów uczestniczących w kolizji (marka, model, numery rejestracyjne);
 • nazwę zakładu ubezpieczeń, numer polisy OC i datę zawarcia umowy ubezpieczenia obu pojazdów;
 • szczegółowy opis okoliczności, dokładna data i godzina oraz dokładny opis miejsca zdarzenia, gdzie doszło do kolizji (np. miejscowość, ulica i nr domu, skrzyżowanie);
 • wskazanie osoby winnej spowodowania kolizji o jej danych osobowych i zamieszkania;
 • dokumentacja fotograficzna, jeśli jest możliwość wykonania zdjęć aparatem lub telefonem komórkowym;
 • w oświadczeniu należy także napisać w jaki sposób doszło do kolizji i co uległo zniszczeniu. Dobrze jest zrobić szkic sytuacyjny, zaznaczając na nim kierunki poruszania się samochodów, ich położenie po kolizji, czy znaki drogowe umieszczone na drodze

Jeżeli to Ty jesteś poszkodowanym, sprawdź wpisane przez sprawcę dane z jego dowodem osobistym i dowodem rejestracyjnym. Upewnij się, że ta osoba jest właścicielem auta – jeśli nie, koniecznie zapisz jego dane.

Jak postępować po wypadku drogowym?

Wypadek drogowy to zdecydowanie poważniejsze zdarzenie na drodze. Kodeks karny opisuje wypadek na drodze jako „zdarzenie drogowe w ruchu lądowym w postaci nieumyślnego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa czego skutkiem jest zniszczenie mienia oraz śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”. O długości naruszenia zdrowia zadecyduje powołany lekarz — biegły medycyny sądowej.

Jeśli doszło do wypadku drogowego, czyli są osoby ranne, wówczas zostaw wszystkie pojazdy na miejscu i czekajmy na przyjazd policji. Na początku należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Należy wystawić trójkąt ostrzegawczy i natychmiast sprawdzić stan zdrowia oraz świadomości osób poszkodowanych. Natychmiast wezwij samodzielnie lub poproś kogoś, aby wezwać pogotowie i policję, a także straż pożarną, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Po wykonaniu tych czynności udziel pierwszej pomocy poszkodowanym. Oczekuj na przyjazd wezwanych służb i postępuj zgodnie ich wskazaniami.

Poproś funkcjonariuszy policji o wystawienie i wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym z danymi uczestników, miejsca zdarzenia i wstępnie ustalonymi okolicznościami. Zaświadczenie lub notatka urzędowa policji powinny zawierać dane jak w przypadku oświadczenia spisywanego przez uczestników kolizji.

Kiedy trzeba wezwać policję:

 • gdy są osoby ranne lub są ofiary śmiertelne;
 • gdy są odmienne zdania uczestników w ocenie okoliczności zdarzenia i nie można ustalić, kto jest sprawcą

Policję warto wezwać także wtedy, gdy:

 • sprawca wypadku usiłuje cię zastraszyć i zmusić, abyś wziął winę na siebie;
 • przypuszczasz, że drugi kierowca jest pod wpływem alkoholu;
 • winny kierowca nie posiada dokumentów tożsamości, prawa jazdy lub nie ma ważnej polisy OC

O zdarzeniu trzeba jak najszybciej zawiadomić telefonicznie ubezpieczyciela. Nie może to nastąpić później niż w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Powinny mieć je dołączone do polisy ubezpieczenia OC lub autocasco.

Co zrobić, by dostać odszkodowanie

Z oświadczeniem o winie lub zaświadczeniem z policji o zdarzeniu drogowym należy zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i wypełnić druk zgłoszenia szkody. Zakład ubezpieczeń powinien w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące ustalenia stanu faktycznego (oględziny i ocenę techniczną samochodu). Może też poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów, aby ustalić wysokość odszkodowania. Powinno być ono wypłacone w ciągu 30 dni od zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie. Termin ten może się wydłużyć do 90 dni, jeżeli trwa postępowanie prowadzone przez policję lub prokuraturę. Dopóki rzeczoznawca ubezpieczyciela nie dokona oględzin pojazdu, nie wolno go naprawiać. Dla pewności wykonaj i zachowaj dla siebie jako dowody zdjęcia stanu pojazdu ukazujące wszystkie uszkodzenia.

Jeśli okaże się, że sprawca nie miał OC, wówczas odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy nie uda się ustalić sprawcy wypadku, to otrzymasz od Funduszu jedynie odszkodowanie za szkodę, którą Ty poniosłeś. Jeżeli sprawca podpisał oświadczenie, a potem je wycofał (tłumacząc np. działaniem pod wpływem szoku), powinieneś skierować sprawę do sądu. Ten przeanalizuje policyjne notatki, przesłucha świadków i powoła biegłych. Zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika już na początku procesu dochodzenia o odszkodowanie pomoże ci uniknąć wielu problemów, czy to ze sprawcą, policją lub zakładem ubezpieczeń.

Patrycja Gmurowska

Patrycja Gmurowska

Redaktor

Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań, w tym w szczególności roszczeń za wypadek samochodowy. Jej specjalizacją jest także problematyka dot. Frankowiczów (posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty - głównie franka szwajcarskiego) oraz wypadków przy pracy, które są wynikiem np. naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy.

Poznajmy się